CK Pohoda Francie Zájezd č. 272

Korsika

Francie
Korsika, Ajaccio, Bastia, Bonifacio, Corte, Sarténe, Filitosa, Porto, Propriano
Korsika je překrásný ostrov ve Středozemním moři, jehož příroda nabízí nejenom azurové…

10Počet dnů:

13.09.2024Termíny od:

16 990 Kč Cena od:

10 - denní zájezd

Korsika je překrásný ostrov ve Středozemním moři, jehož příroda nabízí nejenom azurové moře s fantastickým pobřežím, ale i štíty horských velikánů, romantické kaskády a zákoutí ve stínu staletých pínií a korkových dubů. Korsika je „Ostrov krásy – kolébka vendety – perla Středomoří – pohoří v moři - spojení světla a vůní“ – všechny tyto atributy a jistě i mnohé další charakterizují Korisku, neboť jen těžko najdete jinde ve světě takovou hustotu přírodních krás na tak malém území jako právě na Korsice.

Ubytování: bungalov

Stravování: polopenze

česká strava připravovaná na místě českými kuchařkami

Doprava: autokarem

Program zájezdu

1. den:Odjezd z Prahy v poledních hodinách (výjimečně může být odjezd v podvečerních hodinách, podle trajektu).
2. den:Trajektem do přístavu BASTIA na KORSICE . V případě ranního trajektu krátká návštěva starobylého CORTE s hrdě se tyčící citadelou pod horskými velikány. Překrásným hornatým vnitrozemím pokračujeme na západní pobřeží do jedné z nejkrásnějších zátok PROPRIANO se stejnojmenným městečkem, která je ideálním místem k podnikání výletů po celé Korsice.
3. den:Dopoledne odpočinek u moře, koupání, odpoledne pro zájemce prohlídka městečka PROPRIANO .
4. den:Celodenní výlet do vyhlášeného BONIFACIA , které je se svými bělostnými útesy řazeno k největším pozoruhodnostem Evropy. Prohlídka města a možnost projížďky lodí pod skalnatými útesy. Při cestě tam se ještě zastavíme v nejkorsičtějším městě SARTENE .
5. den:Dopoledne návštěva Napoleonova rodiště AJACCIA . Odpoledne přesun k mysu LA PARATA, procházka kolem věže s vynikajícími výhledy ke „Krvavým ostrovům“.
6. den:Odpočinek u moře, koupání. Pro zájemce výlet s turistikou v oblasti skalních věží BAVELLA, které patří k nejznámějším atrakcím ostrova.Vycházka ke skalnímu oknu Trou de la Bombe.
7. den:Celodenní výlet podél západního pobřeží do přístavního městečka PORTO v krásné chráněné zátoce. Cestou vycházka podél bizarních červeně zbarvených skalních útvarů CALANCHE (UNESCO). Odpoledne možnost koupání v Portu nebo výlet do soutěsky SPELUNCA.
8. den:Odpočinek u moře, koupání. Dopoledne pro zájemce možnost návštěvy proslulého naleziště FILITOSA s mnoha menhiry.
9. den:Ráno odjezd napříč ostrovem do BASTIE ,krátká prohlídka města. Nalodění na trajekt a cesta do Livorna. Po vylodění pokračování cesty přes Itálii směrem k domovu.
10. den:Příjezd do Prahy odpoledne.
Ajaccio-02 Ajaccio-07 Bavella-05 Bavella-07 Bavella-10 Bonifacio 29 Bonifacio-25 Bonifacio-29 Bonifacio-30 Bonifacio-33 Calanche-07 Calanche-08 Calanche-10 Corte 09 Corte 10 Kors - Bavela KORS_POR Korsica - bazen Korsica - pláž P1010075

Termíny a ceny

termín od termín do počet dní cena
13.09.2024 22.09.2024 10 16 990 Kč rezervovat

Cena zahrnuje

  • průvodce
  • dopravu autobusem
  • trajekt na Korsiku a zpět
  • 7x ubytování v chatkách ve 2lůžkových pokojích (každá chatka má 2 ložničky, sociální zařízení, kuchyňku)
  • 7x snídani a 6x večeři (jednoduchá strava připravovaná českou kuchařkou)

Slevy

  • Sleva při ubytování 5 osob v chatě - jen pro společně přihlášené pětice, sleva je uvedena na osobu (sleva: -1000 Kč)

Výlety

  • pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 450 Kč)
  • výběr ložnice v chatce (příplatek: 350 Kč)
  • 1/1 pokoj v chatě - na ověření předem v CK (příplatek: 5000 Kč)

Korsika

Korsika je třetím největším ostrovem ve Středozemním moři. Leží ve vzdálenosti 170 km od jižního pobřeží Francie a 80 km od západního pobřeží Itálie. Jejích 8700 km čtverečních nabízí návštěvníkům neobyčejné bohatství přírodních krás, které zůstávají z velké části ještě stále nedotčeny civilizací. Obyvatelé Korsiky, hrdí a nezávislí lidé, nepřestávají toužit po nezávislosti, avšak vzhledem k tomu, že se zde narodil největší hrdina Francie - Napoleon Bonaparte, je jejich země tímto svým nejslavnějším synem pevně připoutána k francouzské pevnině. Korsika je a současně není součástí Francie, což přispívá k jejímu pozoruhodnému kouzlu. Korsičané o Francii hovoří jako o "kontinentu", čímž naznačují odlišnost své rodné země. V místní boulangerie (pekařství) samozřejmě dostanete křupavé francouzské bagety, ale člověk, který vám je prodá, bude se svými kolegy hovořit korsičtinou, jazykem, jejž doma stále používá většina obyvatel. Země samotná má být na co pyšná, neboť ji příroda obdařila neobyčejnou rozmanitostí. Na tisíc kilometrů dlouhém pobřeží najdete pláže s jemným zlatým pískem, zátoky s rybářskými vesničkami pod skalnatými převisy a útesy spadající dramaticky do azurových vod Středozemního moře. Vnitrozemím se táhne žulové pohoří, jehož vrcholky dosahují až 2170 metrů, díky čemuž si Korsika vysloužila přezdívku "hora v moři". Tyto vrcholky bývají v zimním období pokryty sněhem, který se na jaře mění v bohaté zásoby čerstvé vody, plnící koryta pětadvaceti řek. Na jihu se nacházejí měkké miocénské křídové útesy, zatímco sever je tvořen rozeklanými břidlicovými skalisky zformovanými nesmírnými geologickými silami. Svou úlohu tu sehrálo i počasí. Větry vytvarovaly měkčí skály do velkolepých a groteskních tvarů, zatímco mráz a sníh uhladily ostré hrany horských hřbetů. Davy návštěvníků, přicházejících obdivovat přírodní krásy ostrova vítají dnes Korsičané s otevřenou náručí. Ostrov umožňuje každému z návštěvníků, aby si mohl dosyta užít teplého korsického slunce na pláži, vyjet si na výlet do okolí nebo se vypravit do místních obchůdků či při sklence aperitivu pozorovat západ slunce v některém z půvabných letovisek. Kdysi neproniknutelné horské průsmyky jsou dnes už přístupné a nabízejí jedinečné možnosti k výletům - ať už autem, pěšky, na kole či na koni. Místní řeky a horské bystřiny skýtají ideální podmínky pro sjíždění kajakem či v kánoi. Příkré vrcholky hor lákají horolezce a horský vzduch nadnáší letce na rogalu. Existuje jen málo míst na světě, která by nabízela více možností aktivního odpočinku než Korsika.

Ajaccio

V malebném zálivu ležící Ajaccio je hlavním městem Korsiky už od roku 1492, kdy jej založili Janované. Věčnou slávu zajistil městu především místní rodák Napoleon Bonaparte, hrdina Francie a její první císař.Třebaže se na korsické poměry jedná o velké město, samo Ajaccio působí přívětivým provinčním dojmem. Hezké ulice, malá náměstí, pouliční kavárny a četné butiky vytvářejí ideální prostředí pro bezstarostné procházky. Přístav je chráněn dlouhou zdí, zvanou Jetée de la Citadelle. Citadelu, malou pevnost, postavili Francouzi, když Sampiero Corso roku 1553 Ajaccio dobyl. Janované ji dále opevnili a její silné zdi se i dnes nacházejí ve vynikajícím stavu. V jedné z uliček najdeme rodný dům Napoleona Bonaparte, na náměstí Place Austerlitz pak jeho památník. Zastavit se doporučujeme také u katedrály Notre-Dame či u radnice. Vedle Musée Fesch (díla světového malířství) stojí rodinná kaple Bonapartů.

Bastia

Bastia je největším městem severovýchodní oblasti ostrova, hlavní přístav ostrova a město s největším rozvojem podnikání a obchodu. Nejzajímavější částí města je oblast okolo starého přístavu Vieux Port, stále využívaný rybářskými čluny, okolo nějž stojí starobylé obytné domy, kdysi obývané rodinami rybářů. Dnes v přístavu najdete četné kavárny a restaurace. Za přístavem začíná labyrint úzkých uliček, kde se návštěvníkovi naskytne příležitost nahlédnout do všedního života místních obyvatel. Z dalších pamětihodností města: barokní kostel sv.Jana Křtitele, citadela Terra-Nova, guvernérský palác, etnografické muzeum, radnice...

Bonifacio

Bonifacio je drahokamem v koruně Korsiky. Není to jenom jediná středověká citadela na ostrově, ale díky své poloze na křídovém útesu vysoko nad mořem (60 m) i jedna z nejpozoruhodnějších a nejdramatičtějších scenérií v Evropě. Tato skála, omývaná ze tří stran vodami, bývala po mnoho staletí prvořadým strategickým bodem. Nejprve ji osídlili Řekové a po nich Římané. Pod skálou se nachází přirozeně chráněný přístav, tedy vlastně záliv, zvaný Goulet de Bonifacio, dlouhý asi jeden a půl kilometru. Je velmi populární mezi jachtaři a mejiteli výletních lodí a má se za to, že právě sem se před bouří uchýlil bájný hrdina Odysseus se svojí flotilou. Homér nazývá přístav Lamos. Staré města skýtá bludiště úzkých uliček, při jejichž procházení pocítíte dotek historie. Na náměstí Place d´Armes spatříte horní část mohutných sýpek na obilí, které ve středověku sloužily k uchování zásob. V městě řada dalších pamětihodností (kostel Église Sainte Marie Majeure, kaple sv.Dominika, schodiště Escalier du Roi d´Aragon atd.). Doporučujeme: výlet lodí k útesům a jeskyním podél pobřeží. Z lodi se vám naskytne také jedinečný pohled na skaliska a město z pohledu z moře!

Corte

Pozoruhodností města Corte je především zdejší středověká citadela, tyčící se vysoko nad moderní zástavbou. Corte, jež je zeměpisným středem ostrova, leží v kotlině obklopené nejvyššími horami Korsiky. Coby středisko nacionalismu bylo v 18.století po krátkém období nezávislosti i sídlem korsické vlády. Hned za hlavní bránou citadely se otevírá poněkud fádní nádvoří, lemované budovami kasáren z 19.století. V letech 1963-83 zde pobývala cizinecká legie a dnes tu jsou universitní koleje. Na konci nádvoří je vstup do Muzea Korsiky.

Sarténe

Mérimée popsal Sarténe jako "nejkorsičtější ze všech korsických měst". Jeho domy se tisknou k úbočí kopce a při vjezdu do města narazíte na skálu, na níž se nachází původní prehistorické sídlo. Město bylo v minulosti důležitým obchodním střediskem a zastávkou na obchodní trase vedoucí směrem na jih, ale mohlo být také hbitě přeměněno v nedobytnou pevnost, pokud si to situace vyžádala. Samotné centrum města Santa Anna je malé bludiště úzkých uliček, lemovaných pěti až šestiposchoďovými domy s malými dveřmi a ještě menšími okny zasazenými do silných zdí. Z pamětihodností města: kostel Sainte-Marie, radnice atd.

Filitosa

Nejvýznamnějším megalitickým nalezištěm na Korsice je Filitosa. Místo je spravováno rodinou Cesari, která vlastní okolní pozemky. V 50.letech sem pozvala archeologa Rogera Grosjeana, na základě jehož výzkumu byly zformulovány moderní teorie o prehistorickém vývoji Korsiky. Naleziště Filitosa se nachází na vršku malého kopce a táhne se do vzdálenosti cca 400 metrů. Stopy lidského osídlení se zde datují z období asi 6000 let př.n.l., i když hlavní atrakcí jsou četné menhiry (vztyčené kamenné bloky), které pocházejí z období 3300-1800 let př.n.l. Má se za to, že tyto sochy představovaly skutečné osoby a sloužily jako památníky po jejich smrti. Rodina Cesari shromáždila v malém muzeu úctyhodnou sbírku nálezů ze všech období, od nástrojů doby bronzové až po anglickou keramiku.

Porto

Malé městečko obklopené vysokými horami v jedné z nejkrásnějších zátok na Korsice, do které se vlévá stejnojmenná říčka. Místo naprosto uspokojí klienty, kteří vyhledávají klidnější letoviska v nedotčené přírodě a romantiku. V městečku je řada obchůdků, restaurací, je zde půjčovna aut, skútrů, horských kol, lodí...

Propriano

Malé městečko situované na březích zálivu Valinco, který patří k nejkrásnějším na ostrově. Město leží na jihozápadním pobřeží na poloviční cestě mezi Ajacciem a Bonifaciem. Překrásná písčitá pláž a klid charakterizují toto krásné místo s ideální polohou k výletům na nejkrásnější pláže ostrova například v nedaleké proslulé Lví zátoce. Cílem výletů jsou i četné prehistorické megalitické stavby nebo klenot architektury – město Bonifacio na jižním konci ostrova.

Kontaktujte nás

Skype skype
tel/fax - 385 310 813
mobil - 720 154 400
info@cestovkapohoda.cz
Otevírací doba
PO a ÚT: 10:00 - 17:00
STŘEDA: 10:00 - 15:00
ČTVRTEK: 10:00 - 17:00
PÁTEK: zavřeno

Předprodej vstupenek

CB SYSTÉM, TICKET PORTAL, COLOSSEUM TICKET, TICKET MASTER

Předprodej vstupenek na koncerty, divadla, muzikály, festivaly, výstavy....

Aktuality

ZÁJEZDY do HOLANDSKA 2024!!!

Již nyní poznávací zájezdy do Holandska na rok 2024!!! KLIKNI ZDE:

ZÁJEZDY PRO DĚTI

Rezervujte již nyní !!! Disneyland, Legoland, Marineland, Delfinárium a Zoo Norimberk, Europa park, Playmobil Fun Park aj.

VELIKONOČNÍ PAŘÍŽ s ubytováním - od 4.390 Kč!!

Velikonoční PAŘÍŽ autobusem, VŠE V CENĚ!!! KLIKNI
29.3. - 1.4.2024
Doprava, 1x nocleh v hotelu, snídaně...

Aktuální kurzy

USA dolar 23,39 Kč
euro 25,35 Kč

Počasí