CK Pohoda Česká republika Zájezd č. RE/CZ698-24

Chodsko A Český Les

Česká republika

Vypravte se s námi do Chodska, které bylo díky své poloze na hranicích vždy zcela…

7Počet dnů:

21.07.2024Termíny od:

10 071 Kč Cena od:

7 - denní zájezd

Vypravte se s námi do Chodska, které bylo díky své poloze na hranicích vždy zcela výjimečné. Chodové byli odměňováni panovníky za ochranu hranic a nepodléhali žádné vrchnosti, jen králi. Chodsko má doposud velmi bohaté lidové tradice, dodnes se zde mluví zcela specifickým nářečím a kroj je tu běžné oblečení. Vítejte v kraji Jindřicha Šimona Baara, Aloise Jiráska či Boženy Němcové, na pestrém a členitém území, které zahrnuje hory Českého lesa a řadu kulturně historických památek.

Klatovy – hřeben Haltravy – Capartice - Horšovský Týn – Klenčí pod Čerchovem - Výhledy – Čerchov – Chodov – Trhanov - Babylon – Újezd – Hrádek – Domažlice – Furth Im Wald – Waldmünchen - Švihov

Ubytování: ano

Ubytování: hotel *** v krásném prostředí na hranici CHKO Český les, obklopený hlubokými lesy s výhledy do okolí, v samém centru historického Horního Chodska, v nadmořské výšce 600 m. Hotel disponuje wellness centrem s infrasaunou, soláriem, vířivkou a fitness.

Hotel ***

hotel *** v krásném prostředí na hranici CHKO Český les, obklopený hlubokými lesy s výhledy do okolí, v samém centru historického Horního Chodska, v nadmořské výšce 600 m. Hotel disponuje wellness centrem s infrasaunou, soláriem, vířivkou a fitness.

Stravování: polopenze

Doprava: autokarem

Nástupní místa: 21.07. – 27.07. Odjezd A + Plzeň

Přehled nástupních míst najdete ZDE

Program zájezdu

1. den:1. den zájezdu: Ráno odjezd k prohlídce historického centra KLATOV , jedno z nejkrásnějších měst v česko-bavorském pohraničí, lékárna U Bílého jednorožce, katakomby pod Jezuitským kostelem, Černá věž. Odjezd na ubytování do hotelu, večeře. 2. den zájezdu: Za poznáním přírodních zajímavostí Českého lesa. Čeká nás jedna z nejkrásnějších a nezapomenutelných turistických tras po hřebenu HALTRAVY , tzv. Baarova cesta přes Vranovské sedlo, Škarmanku – nejvyšší vrchol Haltravského hřebene a Haltravu do Capartic. Trasa je lemovaná skalními útvary, zachovalými lesy a zaniklými vesnicemi. 3. den zájezdu: Návštěva historického městečka s půvabným renesančním zámkem a hradem HORŠOVSKÝ TÝN . Prohlídka městského jádra (památková rezervace) a zámku, který je významnou architektonickou dominantou města a řadí se mezi nejnavštěvovanější památky západních Čech. Zámek obklopuje rozsáhlý park s drobnými stavbami: gloriet, loretánská kaple a letohrádek. Odpoledne původně privilegovaná obec KLENČÍ POD ČERCHOVEM , prohlídka, komorové domy na návsi a další starobylé domy tvořící památkovou zónu lidové architektury, chodská keramika, muzeum J. Šimona Baara, kde spisovatel žil, zastavení u kostela sv. Martina, v jehož hrobce je pochován Lomikar. Na závěr dne malá osada VÝHLEDY , pomník J.Š. Baara, výhledy na Chodsko. 4. den zájezdu: Turistický výlet na nejvyšší vrchol Českého lesa ČERCHOV (1042 m) se zpřístupněnou rozhlednou Kurzovou věží. Čerchov je pravým vládcem příhraničních chodských hvozdů. Dlouhou dobu byl nepřístupný, až po roce 1989 je vrchol s nádhernými výhledy na Český i Slavkovský les a Šumavu opět přístupný a je vyhledávaným turistickým cílem. Odpoledne CHODOV , rezervace starých roubených domů. V TRHANOVĚ zastavíme u bývalého Lamingenova zámku. Zbytek dne strávíme u známého Babylonského rybníku s travnatou pláží, odpočinek a relax, variantně bohaté možnosti lehké turistiky v okolí. 5. den zájezdu: Nejznámější chodská obec ÚJEZD u Domažlic, rodiště Jana Sladkého Koziny, Kozinův statek s pamětní síní, expozice připomínající chodské rebelie, statky upomínající na aktéry chodského povstání, roubené chalupy, špýchary, kostel sv. Václava z roku 1891 a na nedalekém vrchu HRÁDEK pomník J. S. Koziny. DOMAŽLICE - Arciděkanský kostel, šikmá věž (56 m) která se zachovala z původního středověkého Chodského hradu, krásná vyhlídka na město a okolí, Dolejší brána zbytky původního opevnění, památková rezervace – náměstí a vnitřní město, Muzeum Chodska s expozicemi přibližujícími historii regionu a svérázný chodský folklor. Ve městě pobývali významní literáti jako Božena Němcová, Karel Jaromír Erben, Alois Jirásek, Jaroslav Vrchlický, který zde i zemřel. Na tyto i další osobnosti upomínají pamětní desky a pomníky. 6. den zájezdu: Návštěva příhraničních městeček na bavorské straně Českého lesa. FURTH IM WALD , hezké historické centrum, barokní radnice, brána Burgtor, kostel Nanebevzetí Panny Marie, věž Stadtturm a lázeňské městečko WALDMÜNCHEN , založeno r. 920 benediktskými mnichy. O městě psal J. Š. Baar, když popisoval pobyt B. Němcové na Domažlicku. Prohlídka, kostel sv. Štěpána, 35 m vysoká hodinová věž, radnice, Muzeum pohranič í aj. možnost návštěvy známého aquaparku. 7. den zájezdu: Odjezd domů, cestou prohlídka gotického hradu ŠVIHOV , největší a nejzachovalejší vodní hrad v Čechách s unikátním systémem vodních příkopů. U turistických tras je vždy možné volit mezi lehčí a těžší variantou.
Poznávací zájezd Česko - Babylon Poznávací zájezd Česko - Babylonský rybník Poznávací zájezd Česko - Černá věž v Klatovech Poznávací zájezd Česko - Domažlice Poznávací zájezd Česko - Domažlice Poznávací zájezd Česko - Horšovský Týn Poznávací zájezd Česko - Horšovský Týn Poznávací zájezd Česko - NP Šumava Poznávací zájezd Česko - vodní hrad Švihov

Termíny a ceny

termín od termín do počet dní
21.07.2024 27.07.2024 7 10 071 Kč10 071 Kč10 490 Kč10 071 Kč rezervovat

Vysvětlivky

 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj
 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj s přistýlkou
 • : dospělá osoba - Doobsazení pro ženu
 • : dospělá osoba - Doobsazení pro muže

Cena zahrnuje

 • 6x polopenzi (snídaně formou bufetu, večeře),
 • 6x ubytování v hotelu *** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
 • pojištění léčebných výloh do Německa,
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • DOPORUČENÉ KAPESNÉ
 • fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
 • Fakultativní příplatek:
 • rekreační poplatek,
 • vstupné,

Kontaktujte nás

Skype skype
tel/fax - 385 310 813
mobil - 720 154 400
info@cestovkapohoda.cz
Otevírací doba
PO a ÚT: 10:00 - 17:00
STŘEDA: 10:00 - 15:00
ČTVRTEK: 10:00 - 17:00
PÁTEK: zavřeno

Předprodej vstupenek

CB SYSTÉM, TICKET PORTAL, COLOSSEUM TICKET, TICKET MASTER

Předprodej vstupenek na koncerty, divadla, muzikály, festivaly, výstavy....

Aktuality

ZÁJEZDY do HOLANDSKA 2024!!!

Již nyní poznávací zájezdy do Holandska na rok 2024!!! KLIKNI ZDE:

ZÁJEZDY PRO DĚTI

Rezervujte již nyní !!! Disneyland, Legoland, Marineland, Delfinárium a Zoo Norimberk, Europa park, Playmobil Fun Park aj.

VELIKONOČNÍ PAŘÍŽ s ubytováním - od 4.390 Kč!!

Velikonoční PAŘÍŽ autobusem, VŠE V CENĚ!!! KLIKNI
29.3. - 1.4.2024
Doprava, 1x nocleh v hotelu, snídaně...

Aktuální kurzy

USA dolar 23,39 Kč
euro 25,35 Kč

Počasí