CK Pohoda Francie Zájezd č. FR537-24

Francie - Bretaň - Kouzelná A Tajemná

Francie

Poznejte s námi Bretaň, jeden z nejúžasnějších koutů celé Evropy, opojnou směs útesů…

7Počet dnů:

08.07.2024Termíny od:

12 871 Kč Cena od:

7 - denní zájezd

Poznejte s námi Bretaň, jeden z nejúžasnějších koutů celé Evropy, opojnou směs útesů a venkovské krajiny, pirátských přístavů, kraj protkaný legendami o potopených městech, meči Excalibru a artušovských lesích. Navštívíme pravěké megality, historická města, skalnaté poloostrovy a vlnami bičované pobřeží. Pocítíme lehké zachvění u tajuplných menhirů, opředených dávnými pověstmi keltských druidů. Bretaň je tu, aby nás okouzlila!

Zájezd do Bretaně provází Petr Horák.

Nantes - Vannes - Carnac - Quiberon - Concarneau - Ville Close - Quimper - Locronan - Pointe de Pen-Hir - Côte de Granit Rose – Tréguier – ostrov Île de Bréhat - Côte D´Emeraude - Cap Fréhel - St. Malo - Mont-St-Michel

Na co se můžete těšit: tajuplný Carnac a kamenné menhiry
kouzelný poloostrov Quiberon
čistá příroda ostrova Ile de Bréhat
nejpůsobivější mys Bretaně Cap Fréhel

Ubytování: ano

hotel

UBYTOVÁNÍ
4x ubytování v hotelu ***– 2lůžk. pokoje s příslušenstvím

STRAVOVÁNÍ
4x snídaně. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Stravování: snídaně

Doprava: autokarem

Nástupní místa: 08.07. - 14.07. odjezd A, B + Plzeň

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení.

Přehled nástupních míst najdete ZDE

Program zájezdu

1. den:Odjezd v odpoledních hodinách z ČR (cca 18:00 hod. překročení hranic ČR).
2. den:V dopoledních hodinách příjezd do NANTES , vstupní brána Bretaně. Krátká prohlídka města NANTES , historické centrum, náměstí Place St-Croix, katedrála sv. Petra a Pavla, exteriér zámku. Odpoledne VANNES , brána k ostrovům v Morbihanském zálivu. Projdeme se jedním z nejslavnějších vévodských měst s bohatou středověkou architekturou. Staré město je nádhernou směsicí hrázděných domů a sídel obchodníků, labyrinty úzkých uliček, kamenná dlažba a rytiny, městské hradby, gotická katedrála St. Pierre . Ubytování v centru města Vannes, individuální volno, večerní město.
3. den:Krátce tajuplný CARNAC a jeho megalitická pole se třemi tisíci menhiry v kamenných řadách. Cesta nad rozervanými útesy Côte Sauvage až na nejjižnější část poloostrova QUIBERON . Krátkou zastávku budeme moci využít ke koupání, posezení u kávy nebo procházce podél pobřeží. Pokračujeme do rybářského přístavu CONCARNEAU a do opevněného starého města ze 14. stol. VILLE CLOSE , v jehož uličkách nás omámí vůně tradičních bretaňských pokrmů a z hradeb jsou krásné výhledy do okolí. Odjezd na ubytování do QUIMPER , prohlídka města s typickou bretaňskou atmosférou, hrázděnými domy, keramikou fajáns a gotickou katedrálou.
4. den:Dopoledne středověká atmosféra LOCRONANU , který svou podobu od pol. 18. stol. příliš nezměnil, starosvětské prostředí, žulové domy, populární mezi filmaři - mj. se zde natáčel film "Tři mušketýři" nebo "Tess" R. Polanského. Odjedeme do nejzápadnějšího bretaňského regionu Finistère (Konec země) k Pointe de Pen-hir , nejkrásnější mys v oblasti Crozonského poloostrova. Projedeme Národním parkem D΄ARMORIQUE , legendami opředená krajina o králi Artušovi. Vstoupíme do typické bretaňské stavby - farního dvora Guimiliau a pokračujeme na ubytování do hotelu k pobřeží růžové žuly Côte de Granit Rose. Pokud nám bude přát počasí a bude příliv, můžeme se krátce vykoupat, v případě odlivu uvidíme o to více bizarních tvarů růžové žuly.
5. den:Ráno krátce navštívíme trhové městečko TRÉGUIER , ležící uprostřed masívu z růžové žuly s úžasnou katedrálou Saint Tugdual. Lodní výlet na nedaleký a jedinečný OSTROV ÎLE DE BRÉHAT , dlouhý pouhých 3,5 km, jedna velká zahrada (hortenzie, mimózy, oleandry), oáza klidu, rozeklané atoly a útesy, kaple sv. Michala. Opustíme pobřeží západní Bretaně a pokračujeme na CÔTE D´EMERAUDE k nejkrásnějšímu mysu CAP FRÉHEL se strmými útesy padajícími do mořského přílivu. Odjezd na ubytování do ST. MALO, první seznámení s městem, prohlídka typicky bretaňského města, které k této oblasti neodmyslitelně patří. "Korzárské" město je jedním z nejoblíbenějších turistických cílů v Bretani, v 17. a 18. stol. klíčový francouzský přístav. Prohlídka starého dlážděného města, katedrála St. Vincent.
6. den:Dokončení prohlídky ST. MALO , hrad se strážními věžemi – strhující pohledy na moře a pobřeží, hradby zbudované vojenským architektem Vaubanem, individuální volno ve městě, koupání. Pro zájemce možnost zajištění celodenního fakult. výletu místním busem k opatství MONT-ST-MICHEL , gotickému klášteru tyčícímu se ve stejnojmenném zálivu na ostrůvku. Návrat do St. Malo v pozdních odpoledních hodinách. Odjezd do ČR.
7. den:Návrat v dopoledních hodinách (přejezd hranic ČR v cca 09:00 hod.).
mapka Poznávací zájezd Francie - Bretaň - Ploumanach - Granite Rose Poznávací zájezd Francie - Bretaň - Quiberonské pobřeží Poznávací zájezd Francie - Bretaň - Quimper Poznávací zájezd Francie - Bretaň, Morbihanský záliv, chov ústřic Poznávací zájezd Francie - Bretaň, pobřeží Cap Frehel Poznávací zájezd Francie - Bretaň, přístav v Cancale Poznávací zájezd Francie - Bretaň, Vannes Poznávací zájezd Francie - Bretaň, východ slunce v Perros Guirec Poznávací zájezd Francie - Carnac Poznávací zájezd Francie - čerstvé mušle na trhu v Cancale Poznávací zájezd Francie - Ile de Brehat Poznávací zájezd Francie - Locronan Poznávací zájezd Francie - Mont St. Michel Poznávací zájezd Francie - Quiberon Poznávací zájezd Francie - Saint Malo Poznávací zájezd Francie - St. Malö

Termíny a ceny

termín od termín do počet dní cena
08.07.2024 14.07.2024 7 12 871 Kč rezervovat

Cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. busem (v případě svozu z nástupních míst k hlavnímu autobusu využívá CK i svozová auta nebo prostředky hromadné dopravy ) ,
 • 4x ubytování v hotelu – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
 • 4x snídani,
 • pobytovou taxu,
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • vstupné,
 • lodní a fakult. výlety,
 • fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
 • Fakultativní příplatek:
 • 1lůžk.pokoj 4200 Kč (povinné při nedoobsazení),
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 310 Kč,
 • výlet Mont-St-Michel 700 Kč - nutná rezervace v CK (cena zahrnuje pouze dopravu pronajatým místním turistickým busem ke klášteru),
 • lodní výlet ostrov Île de Bréhat - okružní plavba cca 45 min – cca 14 eur – nutná rezervace v CK
 • Vstupné, platby: ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ z r. 2023
 • Nantes – turistický vláček (okruh 45min) cca 7 €, děti 3-11 let 4€, skupinové vstupné nad 20 os. 6€ - Plavba na ostrov Ile de Bréhat a zpět cca 14 € - Fakultativní výlet k Mont Saint Michel za příplatek 700 Kč zahrnuje pouze dopravu, vstupné Mont Saint Michel 11€, skupina 9€ - Maják Cap Fréhel cca 3 €
 • DOPORUČENÉ KAPESNÉ
 • Dle individuálního zájmu doporučujeme cca 100 €. Není podmínkou všechny památky navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky, trajekty na ostrovy u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci "cena zahrnuje" výslovně uvedeno jinak
 • UPOZORNĚNÍ
 • Do kostelů není vhodné jít s holými rameny a v šortkách, může se Vám stát, že nebudete vpuštění dovnitř. Doporučujeme mít sebou turistickou obuv a turistické oblečení
 • Zdůrazňujeme, že u vstupů do všech muzeí probíhají tvrdé bezpečnostní kontroly. Nesmíte mít u sebe žádné ostré předměty, nože (ani malé zavírací), nejsou přípustné jakékoliv plechovky (s pivem nebo jinými nápoji, paštiky), alkohol ve skleněných lahvích, hrníčky, zapalovače, deodoranty ve skle (pouze v plastu)
 • MĚNA A KURZ EURO (značení €)

Kontaktujte nás

Skype skype
tel/fax - 385 310 813
mobil - 720 154 400
info@cestovkapohoda.cz
Otevírací doba
PO a ÚT: 10:00 - 17:00
STŘEDA: 10:00 - 15:00
ČTVRTEK: 10:00 - 17:00
PÁTEK: zavřeno

Předprodej vstupenek

CB SYSTÉM, TICKET PORTAL, COLOSSEUM TICKET, TICKET MASTER

Předprodej vstupenek na koncerty, divadla, muzikály, festivaly, výstavy....

Aktuality

ZÁJEZDY do HOLANDSKA 2024!!!

Již nyní poznávací zájezdy do Holandska na rok 2024!!! KLIKNI ZDE:

ZÁJEZDY PRO DĚTI

Rezervujte již nyní !!! Disneyland, Legoland, Marineland, Delfinárium a Zoo Norimberk, Europa park, Playmobil Fun Park aj.

VELIKONOČNÍ PAŘÍŽ s ubytováním - od 4.390 Kč!!

Velikonoční PAŘÍŽ autobusem, VŠE V CENĚ!!! KLIKNI
29.3. - 1.4.2024
Doprava, 1x nocleh v hotelu, snídaně...

Aktuální kurzy

USA dolar 22,44 Kč
euro 24,39 Kč

Počasí