CK Pohoda Turecko Zájezd č. RE/TR624-24

Turecko - Istanbul

Turecko
Istanbul
Istanbul, město mezi dvěma kulturami, dvěma kontinenty, dvěma světy. Město, kde se…

4Počet dnů:

26.09.2024Termíny od:

18 690 Kč Cena od:

4 - denní zájezd

Istanbul, město mezi dvěma kulturami, dvěma kontinenty, dvěma světy. Město, kde se střetává Evropa s Asií a na jeho vzhledu je to patrné. Poznejte s námi křižovatku kultur, město, odkud se řídily tři říše - římská, byzantská a osmanská a každá z nich zde zanechala své stopy. Honosné mešity s minarety a hlasy muezzinů, kavárny s vodními dýmkami, čajové zahrady, restaurace s kebaby a mezze – to všechno jsou zvláštnosti, na které se můžete těšit. Ideální termíny na poznávání, hotel s výbornou polohou, příjemné teploty a na jaře kvetoucí zahrady u paláce Topkapi.

Garance malé skupiny.

Doporučujeme: Výborná poloha hotelu v centru historického Istanbulu
Chrám Boží moudrosti – nejslavnější chrám Byzantské říše
Smlouvejte na bazaru, obdivujte břišní tanečnice
Ochutnejte döner či baklavu

Orientační ceny: ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ
Topkapi palác 33 €
Hagia Sofia 25 €, sluchátka 2 €
před vstupem do mešity si sundejte obuv a zahalte ramena, po modlitbách je umožněn vstup turistům
plavba po Bosporu cca 15 €
Galatská věž cca 20 €
tramvaj cca 1 – 1,5 €
Yerebatanská cisterna 17 €
archeologické muzeum 12 €

Místní průvodce 200 € (skládá se celá skupina, dle počtu účastníků) 20 €/os + cca 10 €/os bakšišné.
ZÁLOHA CELKEM 120 EURO/osoba (tuto částku od Vás vybere paní průvodkyně v hotovosti při příjezdu a o vstupné se již dále bude starat ona).

DOPORUČENÉ KAPESNÉ
Na vstupné doporučujeme částku ve výši cca 200 € dle individuálního zájmu o návštěvu památek.

Z důvodu narůstajících krádeží (především v MHD), doporučujeme si své doklady a hotovost uložit na bezpečném místě např. v náprsní kapse !!!

Oficiálním platidlem je turecká lira TRY (1 Kč ≈ 1,57 TRY)
https://www.cnb.cz/cs/platebni-styk/sluzby-pro-klienty/kurzovni-listek-cnb/
Peníze si můžete vyměnit už po příletu na letišti nebo v hotelových směnárnách, kde je ale nejméně výhodný kurz. Nejlepší kurz najdete ve veřejných směnárnách, otevřených 7 dní v týdnu od 9 do 22 hodin, v nichž lze měnit peníze bez poplatků.
Dalším místem, kde směníte peníze, jsou pošty (označeny PTT) a banky. Banky jsou otevřeny pouze od pondělí do pátku mezi 9 a 17 hodinou (s polední pauzou). Zpětná směna, například na eura, není výhodná. Peníze si vyměňujte raději po menších částkách. Na mnoha místech však můžete platit také eury, dolary nebo kartou.
V Istanbulu se běžně nacházejí také bankomaty vydávající tureckou měnu a bankomaty, z nichž můžete vybírat eura nebo dolary.

Cestovní dokumenty, očkování, pojištění: CESTOVNÍ DOKUMENTY
Občané ČR nepotřebují pro cestu do Turecka vízum, je však nutný platný cestovní pas, jehož platnost trvá minimálně 6 měsíců po návratu!!! Při přihlášení na zájezd zkontrolujte platnost cestovního pasu. !!!Zkontrolujte před odjezdem, že máte svůj vlastní pas při sobě!!!
Cestování dětí zapsaných v cestovních pasech rodičů bylo možné pouze do 26. června 2012. Po tomto datu mohou děti vycestovat do zahraničí pouze s vlastním cestovním pasem.
Výše uvedené se týká občanů ČR, doklady nutné pro vstup cizích státních příslušníků do navštívených zemí si tito zajišťují sami a na vlastní odpovědnost.
Každý účastník zájezdu je osobně odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž cestuje. CK nepřebírá odpovědnost za vízové povinnosti cizích státních příslušníků do navštívených zemí.
Prosím mějte u sebe několik kopií cestovního dokladu a pasovou fotografii, popřípadě i v elektronické podobě (např. uložené v emailové poště). Tyto kopie mohou usnadnit řešení mnoha situací.

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ (ZA PŘÍPLATEK)
Každý účastník zájezdu je povinen vycestovat do zahraničí s cestovním pojištěním.

Cestovní kancelář REDOK TRAVEL má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 1360500204 s pojišťovnou UNIQA a.s.

Pojištění není limitováno věkem účastníka. Pokud jste si prostřednictvím CK zakoupili komplexní pojištění (nebo je již zahrnuto v ceně zájezdu), jste pojištěni v následujícím rozsahu:
Pojištění léčebných výloh v zahraničí 7 000 000 Kč
Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu 600 000 Kč
Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 300 000 Kč
Úrazové pojištění, nemocniční odškodné (hosp.+nemoc) 600 Kč/den
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci 3. osoby 5 000 000 Kč
Pojištění zavazadel 20 000 Kč/ks (max. 40 000 Kč)
Pojištění storna zájezdu 20 000 Kč (spoluúčast klienta 20%)
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény max. 30 000 Kč
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě max. 20 000 Kč

Při pojistné události v zahraničí je třeba kontaktovat asistenční službu v Praze - tel: +420 296 333 696, kde oznámíte, k jaké pojistné události došlo a asistenční služba Vám poradí, jak dále postupovat. Nezapomeňte s sebou Evropský průkaz zdravotního pojištění (karta zdravotního pojištění v ČR). Smluvní vztah vzniká mezi klientem a pojišťovnou, případné pojistné události řeší klient přímo s pojišťovnou. Součástí pojištění je i automatické a bezplatné prodloužení platnosti pojištění pro zpožděný návrat v případě, kdy se pojištěná osoba z důvodu zásahu vyšší moci (např. uzavření leteckého provozu, živelná pohroma v místě dovolené, apod.) nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném termínu. Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb zahrnuje i pojištění plážových adrenalinových aktivit, které si pojištěný může zakoupit podle svého zájmu přímo na pláži (např. jízda na vodním skútru, jízda na banánu, jachting, parasailing, vodní lyžování, potápění s instruktorem, apod.). Pojištění storna obsahuje i pojištění z důvodu nedobrovolné ztráty zaměstnání a pojištění nevyužité dovolené. Další informace o pojištění jsou uvedeny na stránkách www.redok.cz. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění UCZ/Ces/20 a Rámcovou pojistnou smlouvou. Pojištěný klient tímto potvrzuje, že se seznámil s rozsahem pojištění, že převzal Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění, byl s nimi seznámen a souhlasí s jejich zněním.

Cestovní kancelář je pojištěna v souladu se Zákonem č.159/1999 Sb., certifikát pojištění na www.redok.cz.

Ubytování: ano

Hotel***/**** se nachází v centrálním Starém Istanbulu ve čtvrti Sultanahmet, kterou z jedné strany oblévá Marmanské moře a z druhé ohraničuje zátoka Zlatý roh. Budeme na dosah těch nejznámějších památek např: Modrá mešita, Agia Sofia, palác Topkapi aj. Poloha hotelu nám umožní i večerní toulky starými uličkami, návštěvy bazarů, atmosféra orientu.

hotel

UBYTOVÁNÍ
3x ubytování v hotelu ***/**** ve 2lůžk. pokojích s příslušenstvím
Hotel***/**** se nachází v centrálním Starém Istanbulu ve čtvrti Sultanahmet, kterou z jedné strany oblévá Marmanské moře a z druhé ohraničuje zátoka Zlatý roh. Budeme na dosah těch nejznámějších památek např: Modrá mešita, Agia Sofia, palác Topkapi aj. Poloha hotelu nám umožní i večerní toulky starými uličkami, návštěvy bazarů, atmosféra orientu.

STRAVOVÁNÍ
3x snídaně. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Stravování: snídaně

Doprava: letecky

Nástupní místa: 29.03. - 01.04. Odjezd L2
28.04. - 01.05. Odjezd L2
26.09. - 29.09. Odjezd L2
26.10. - 29.10. Odjezd L2
21.11. - 24.11. Odjezd L2

Přehled nástupních míst najdete ZDE

Program zájezdu

1. den:Odlet s průvodcem do Istanbulu, transfer na hotel s výbornou polohou ve čtvrti SULTANAHMED v blízkosti těch nejznámějších památek. Dle časových možností první seznámení s městem Istanbul (UNESCO), večerní město. Společně s průvodcem můžeme po celou dobu zájezdu zajít na typická jídla či místní speciality a nasát tu pravou atmosféru orientu.
2. den:Prohlídka historického centra Starého Istanbulu v okolí antického Hippodromu , kde uvidíme např. Egyptský obelisk nebo německou fontánu, krásná Modrá mešita s hrobkou sultána Ahmeda I. - modré glazované dlaždice a šest minaretů, byzantský kostel ze 6. stol. Malá Hagia Sofia a nejslavnější chrám Byzantské říše Hagia Sofia - "chrám Boží moudrosti" - jedna z nejznámějších sakrálních staveb světa, stojící ve čtvrti Sultanahmet, nepřestává ohromovat svou elegantní architekturou a propracovanými detaily. Návštěva Archeologického muzea s významnou sbírkou antického umění a největší mešity v Istanbulu – SULEJMANOVY mešity (Süleymaniye Camii). Podvečerní procházka po březích zátoky Zlatý roh s rušným Galatským mostem s kavárnami a restauracemi. Projdeme se do čtvrti GALATA s její dominantou Galatskou věží. Den můžeme zakončit v hospůdce na oblíbeném tureckém pivě Efes.
3. den:Rozsáhlý palác TOPKAPI v místě zvaném Serailový mys, kde se střetává Marmarské moře, Bospor a Zlatý roh, po dlouhá staletí rezidence osmanských sultánů (řada nádvoří s výhledem na Marmarské moře, klenotnice sultánů, zbrojnice, obrazárna, sbírky porcelánu, možnost návštěvy harému). Odpoledne Yerebatanská cisterna (antická podzemní zásobárna vody), Egyptský bazar s Novou mešitou a orientální atmosféra Velkého BAZARU – Kapali Çarşisi, nacházejícího se ve staré části Istanbulu, v objektu tržnice pocházející z 15. století, rozlehlá soustava uliček a průchozích domů s více než 4500 obchůdky, restauracemi, kavárnami. Fakultativně podvečerní plavba po Bosporu , shlédneme památky na břehu Bosporu včetně paláce Dolmabahce , mešity Ortakoy , pevnosti Rumeli .
4. den:Snídaně, dle letového řádu individuální volno v Istanbulu, transfer na letiště a odlet.
Poznávací zájezd do Turecka - Istanbul Poznávací zájezd do Turecka - Istanbul Poznávací zájezd do Turecka - Istanbul Poznávací zájezd do Turecka - Istanbul Poznávací zájezd do Turecka - Istanbul Poznávací zájezd do Turecka - Istanbul Poznávací zájezd do Turecka - Istanbul - Yeni Cami - Nová mešita Poznávací zájezd do Turecka - Istanbul - Modrá mešita Poznávací zájezd do Turecka - Istanbul - Modrá Mešita Poznávací zájezd do Turecka - Istanbul - palác Topkapi Poznávací zájezd do Turecka - Istanbul - Velký bazar Poznávací zájezd do Turecka - Istanbul - Zlatý roh Poznávací zájezd do Turecka - Istanbul - Zlatý roh Poznávací zájezd Turecko - Istanbul Turecko - Istanbul Turecko - Istanbul Turecko - Istanbul - Modrá mešita Turecko - Istanbul - Modrá mešita Turecko - Istanbul - poznávací zájezd

Termíny a ceny

termín od termín do počet dní
26.09.2024 29.09.2024 4 19 690 Kč19 690 Kč19 690 Kč19 690 Kč19 690 Kč rezervovat
26.10.2024 29.10.2024 4 19 690 Kč19 690 Kč19 690 Kč19 690 Kč19 690 Kč rezervovat
21.11.2024 24.11.2024 4 18 690 Kč18 690 Kč18 690 Kč18 690 Kč18 690 Kč rezervovat

Vysvětlivky

 • : dospělá osoba - dvoulůžkový pokoj - hotel - Dvoulůžkový pokoj - hotel
 • : dospělá osoba - dvoulůžkový pokoj - hotel - Jednolůžkový pokoj - hotel
 • : Dospělá osoba - dvoulůžkový pokoj - hotel - Doobsazení pro muže - hotel
 • : Dospělá osoba - dvoulůžkový pokoj - hotel - Doobsazení pro ženu - hotel
 • : Dospělá osoba - dvoulůžkový pokoj - hotel - Dvoulůžkový pokoj s přistýlkou - hotel

Cena zahrnuje

 • 3x snídani,
 • kabinové zavazadlo dle podmínek let. společnosti,
 • let. taxy a poplatky,
 • průvodce CK
 • transfer z/na letiště v Istanbulu,

Cena nezahrnuje

 • a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
 • Fakultativní příplatek:
 • fakultativní výlety,
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč
 • vstupné,

Istanbul

Istanbul je s téměř 8 mil. obyvateli největším městem Turecka. Mezi jeho největší lákadla patří petrobarevný bazar, palác Topkapi a velké římské hradby a podzemní cisterny.

Kontaktujte nás

Skype skype
tel/fax - 385 310 813
mobil - 720 154 400
info@cestovkapohoda.cz
Otevírací doba
PO a ÚT: 10:00 - 17:00
STŘEDA: 10:00 - 15:00
ČTVRTEK: 10:00 - 17:00
PÁTEK: zavřeno

Předprodej vstupenek

CB SYSTÉM, TICKET PORTAL, COLOSSEUM TICKET, TICKET MASTER

Předprodej vstupenek na koncerty, divadla, muzikály, festivaly, výstavy....

Aktuality

ZÁJEZDY do HOLANDSKA 2024/2025!!!

Již nyní poznávací zájezdy do Holandska na rok 2025!!! KLIKNI ZDE:

ZÁJEZDY PRO DĚTI

Rezervujte již nyní !!! Disneyland, Legoland, Marineland, Delfinárium a Zoo Norimberk, Europa park, Playmobil Fun Park aj.

Paříž, nejkrásnější místa, doprava, hotel, snídaně, průvodce - od 4.490 Kč!!

PAŘÍŽ autobusem, VŠE V CENĚ!!! KLIKNI
25. - 28.10.2024
Doprava, 1x nocleh v hotelu, snídaně...

Aktuální kurzy

USA dolar 23,37 Kč
euro 25,38 Kč

Počasí