CK Pohoda Malta Zájezd č. 265

Ostrovy Malta a Gozo

Malta
Ostrov Malta, Ostrov Gozo, Mdina, Mosta, Maltské chrámy
Ostrovy Malta a Gozo na Vás zapůsobí svojí starobylou atmosférou, kterou umocňují…

8Počet dnů:

03.06.2023Termíny od:

21 990 Kč Cena od:

8 - denní zájezd

Ostrovy Malta a Gozo na Vás zapůsobí svojí starobylou atmosférou, kterou umocňují mohutně opevněná města jako Valletta, Vittoriosa, Mdina, Victoria a ohromné množství velkých katedrál a kostelů, které tvoří dominantu každého města i malého městečka.Velmi působivě je na Maltě podávána tradice řádu Maltézkých rytířů, příběh Malty v době velkého obléhání Turky v roce 1565 a její houževnatá obrana za Druhé světové války.
Na ostrovech Malta a Gozo se také nachází megalitické chrámy z doby kamenné, které jsou jedinečnými stavbami svého druhu. Velmi působivé je též jižní skalnaté pobřeží Malty, kde příkré útesy spadají do moře a tvoří fascinující útvary včetně tzv. Modré jeskyně.

Ubytování: hotel

Stravování: snídaně

Doprava: letecky

Program zájezdu

1. den:Přílet na ostrov Malta , ubytování, rekreace.
2. den:MARSAXLOKK - malebný přístav plný barevných člunů zachycovaný na všech prospektech z Malty. Každou neděli se zde konají velké trhy. TARXIEN (UNESCO) - pozůstatky největšího chrámového komplexu, který se skládá ze šesti chrámů, které vznikly mezi roky 3800 a 2500 před Kristem. VITTORIOSA - bývalé hlavní sídlo maltézkých rytířů, opevněné městečko, výhledy na Vallettu.
3. den:VALLETTA (UNESCO) - impozantně opevněné hlavní město Malty . Ze zahrad jsou krásné výhledy na Grand Harbour a protější města. Zajímavý Velmistrovský palác, krásně zdobená katedrála Sv. Jana, pevnost St. Elmo a další pamětihodnosti.
4. den:MDINA – perla mezi maltskými městy, opevněná mohutnými středověkými hradbami, ze kterých je výhled přes půl ostrova. Mdina je klidné město do něhož je zakázán vjezd aut. Působí jako obrovský skanzen. RABAT – živé městečko, jehož pamětihodnosti se nacházejí pod zemí, neboť bylo převážně zbudováno nad katakombami hřbitova z římské doby. Nachází se zde katakomby Sv. Agáty, katakomby a kostel Sv. Pavla. ÚTESY DINGLI – zde stezky sestupují podél strmých útesů až na úzký pás pobřeží.
5. den:Výlet na ostrov GOZO (menší, ale neméně zajímavý bratr Malty). Cestou pěkné pohledy na ostrůvek Comino. Město VICTORIA – útulné místo s malými náměstími, úzkými uličkami, četnými kostely a citadelou, ze které se naskýtá velkolepý výhled na celý ostrov. GGANTIJA (UNESCO) – působivý chrámový komplex z mladší doby kamenné.
6. den:MODRÁ JESKYNĚ – jižní pobřeží se strmými útesy, do kterých se zařezává soustava jeskyň s největší modrou jeskyní. Sluneční paprsky zde rozehrávají pestrou hru barev, kterou můžete pozorovat při projížďce na rybářském člunu. HAGAR QIM a MNAJDRA (UNESCO) – chrámové komplexy z mladší doby kamenné umístěné ve zvlášť pěkné krajině mezi poli a mořem.
7. den:MOSTA – leží na okraji maltského souměstí. Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie má čtvrtou největší kopuli na světě o průměru 52 m. Neobvyklým exponátem je tu německá bomba, která prolétla kopulí a neexplodovala, protože čeští dělníci ve Škodovce do ní v rámci sabotáže nedali rozbušku. Pořadí jednotlivých výletů určuje průvodce.
8. den:Přílet do Prahy.
Gozo Ggantija-07 Gozo Ggantija-08 Hagar Qim-01 Hagar Qim-02 Malta - bus Malta - Mdina Malta - Neolit Malta Comino Plavba 01 Malta Comino Plavba 02 Malta Comino Plavba 03 Malta Comino Plavba 04 Malta Ggantia 01 Malta Ggantia 02 Malta Golden Bay 01 Malta Golden Bay 02 Malta Golden Bay 04 Malta Golden Bay 05 Malta Gozo 01 Malta Gozo 02 Malta Gozo 03 Malta Gozo 04 Malta Gozo 06 Malta Gozo 07 Malta Hagar Qim 01 Malta Jeskyne Kalypso 01 Malta Marsaxlock 01 Malta Marsaxlock 02 Malta Mdina 01 Malta Mdina 02 Malta Melieha 01 Malta Melieha 02 Malta Mnajdra 01 Malta Modra jeskyne 01 Malta Modra jeskyne 03 Malta Mosta 01 Malta Popey Village 01 Malta Popey Village 02 Malta Senglea 01 Malta Senglea 02 Malta Sliema 01 Malta Sliema 02 Malta Tarxien 01 Malta Valetta 01 Malta Valetta 02 Malta Valetta 03 Malta Valetta 04 Malta Valetta 05 Malta Valetta 06 Marsaxlok 1 Marsaxlokk-02 Marsaxlokk-06 Marsaxlokk-08 Mdina-02 Mdina-03 Mdina-04 Mdina-05 Mdina-06 Mdina-07 Modrá jeskyne-02 Modrá jeskyne-04 Modrá jeskyne-05 Mosta-07 Tarxien-01 Tarxien-07 Tarxien-08 Valletta-05 Valletta-06 Valletta-21 Valletta-23 Valletta-24 Vittoriosa-06 Vittoriosa-19

Termíny a ceny

termín od termín do počet dní cena
03.06.2023 10.06.2023 8 21 990 Kč rezervovat
12.09.2023 19.09.2023 8 21 990 Kč rezervovat

Cena zahrnuje

  • letenku Praha - Malta - Praha
  • letištní taxy a palivový příplatek
  • průvodce
  • 6-7x ubytování v hotelu (2lůžkové pokoje s přílušenstvím) se snídaní

Cena nezahrnuje

  • K výletům na Maltě je využívána hustá síť místní hromadné dopravy. Jízdné si platí klienti u řidiče (cena jízdného cca 21 Euro na týden)
  • Průvodce podává výklad den před výletem, nesmí přímo u památek.

Výlety

  • pojištění léčebných výloh a storna do 20 000 Kč (příplatek: 320 Kč)
  • 6x večeře (příplatek: 1900 Kč)
  • 1/1 pokoj (povinný při nedoobsazení) (příplatek: 5000 Kč)
  • samostatně cestující osoby se zájmem o doobsazení budeme kontaktovat.

Ostrov Malta

Hlavním cílem návštěvníků je ostrov Malta, kde jsou soustředěny všechny hlavní historické a kulturní památky i největší přímořská letoviska s čilým nočním životem. Převažují kamenité pláže s upravenými vstupy do vody. Pro milovníky ryze písčitých pláží jsou však k dispozici rozlehlé plážové areály na západním i východním pobřeží, kde leží některé z našich ubytovacích kapacit nebo jsou snadno dosažitelné autobusy místní dopravy. S britskou kulturou je spojen i golf, který lze hrát na pěkném 18 jamkovém golfovém hřišti.

Ostrov Gozo

Menší díl souostroví tvoří Gozo s vlastní romantickou atmosférou odlišnou od Malty. Více nedotčené přírody a klidu a méně civilizačního ruchu. Tak lze charakterizovat tento ostrov, který upoutá svými strmými vápencovými útesy zakončenými rozlehlou náhorní plošinou. Také zde je koupání možné na překrásné písčité pláži Ramla a I-Hamra nebo v duhových zálivech s malými plážičkami nebo s kamenitými vstupy do vody. Vyhledávanou atrakcí je i jeskyně nymfy Kalypsó, s níž žil nedobrovolně po 7 let Odysseus nebo proslulé azurové okno s modrou jeskyní, které jen podtrhávají výborné podmínky pro potápění.

Mdina

Přímo v srdci ostrova se nachází Mdina, původní typické středověké hlavní město Malty. Z hradeb pevnosti v Mdině, které se také nazývá mlčící město, je jeden z nejkrásnějších výhledů na ostrov. Ačkoliv je toto město hustě osídleno, panuje zde nerušený klid.

Mosta

Mosta je katedrála z 19. století. Je jedním z největších dómu na světě.

Maltské chrámy

Maltské chrámy patří k nejstarším archeologickým památkám. Jde zřejmě o vůbec nejstarší architekturu, která se na Zemi dochovala, a snad i která kdy stála. O jejich tvůrcích toho pozitivně můžeme tvrdit velmi málo a většinou se jedná o hypotézy, které jsou, jak je pro historii typické, v protikladu k jiným hypotézám. Nejstarší zdejší dochované chrámy vznikly zhruba v 6. tisíciletí př. n. l. Stavěl je nejspíš národ, který na sklonku poslední doby ledové opustil vysychající pastviny, lesy a háje uprostřed Sahary (kde o poušti ještě nemohlo být ani řeči) a vydal se na dlouhou migrační pouť k severu. Během doby, kdy nejspíš žili na pobřeží Severní Afriky, se stali výtečnými mořeplavci a podnikali dlouhé plavby do západního Středomoří. Malta byla přirozeným mostem – jeden den plavby z Afriky, jeden den plavby k Sicílii, jeden kolem jejích břehů a čtvrtý den už byli zcela bezpečně v Itálii. Podél Italských břehů se pak plavili do Ligurie, kde se setkávali se svými kolegy, kteří pluli přes Gibraltarskou úžinu a kolem východního pobřeží Hispánie. Ale nebáli se ani plavby ke Korsice. Určitě byli dobrými obchodníky, protože pod jejich rukama putoval stavební kámen, sůl i mnohé jiné produkty. Malta pro ně byla kultovním místem. Dodnes tu stojí skoro třicet chrámových komplexů a mnoho menších památek ukrytých v terénu. Většina z nich je vybudována z místního materiálu, některé ale také z kamene dováženého stovky kilometrů po moři. Chrámy nejsou žádní drobečkové – Ggantija leží na půdorysu zhruba 44 x 34 metrů, Hagar Quim 35 x 27 a Tarxien dokonce 62 x 48m. Nedaleko komplexu Tarxien je podzemní chrám Hypogeum, který sloužil nejspíš jako posvátná hrobka velekněží ostrova. Za dobu provozu maltského posvátného komplexu se jich tu nahromadilo na sedmset. Zhruba ve 4. tisíciletí aktivita stavitelů chrámů kulminovala a vznikaly tu nejúžasnější stavby. V té době ale už megalitičtí stavitelé budovali žulové menhiry na Korsice a jejich potomci prošli napříč celou dnešní Francií až k Bretani, přes průliv a do Anglie a Skotska. Z té doby pocházejí také nejstarší kromlechy v Anglii (Stonehenge je určitě nejslavnější z nich) nebo „mohyla“ New Grange. Obrovské dolmeny stojí také v Katalánii a dokonce i v dnešním Německu, nemluvě o Skandinávii. A v době, kdy začala výstavba komplexu menhirových alejí v Carnacu, začala mizet sláva komplexu na Maltě. Duchovní těžiště megalitické civilizace bylo přestěhováno k morbihanským pláním (dnes jsou zatopeny mořem) a k dračím žilám v Locmariaquer. Chrámy na Maltě, byly v provozu někdy do 15. století před Kristem, ale jejich vliv slábl. Konečně nejspíš i vlivem rozpínající se moci fénických obchodníků, kteří tu po odchodu Tvůrců vybudovali své obchodní stanice. Budeme-li sledovat postup migrace megalitiků podle datování jejich památek, uvidíme zřetelnou cestu z jihu na sever. Tato hypotéza je ale často odmítána, protože nemuselo jít o migraci samotného etnika ale často „jen“ o předávání určitého kulturního dědictví. Nejspíš ovšem o kombinaci obojího. Jak u severských megalitů můžeme za tvůrce považovat hlavně domorodce ovlivněné věděním, módou a snad i několika cestujícími osobnostmi, megality hlavní skupiny jsou nejspíš dílem téže etnické skupiny lidí. Není konečně bez zajímavosti, že nobilita, která vytvořila Egyptskou civilizaci, tedy to, čím je typická, byla vedlejší větví stejného etnika. Pyramidy se v Egyptě začaly stavět v době, kdy vliv maltského chrámového okrsku kulminoval a stavba menhirových alejí v Carnacu byla v plném proudu. Konečně i jedno z nejvýznačnějších středisek Egypta nese stejné jméno – Karnak. Pohřební účel pyramid je v poslední době často zpochybňován, a proto se nabízí možnost, konfrontovat je se západními megality – není taková pyramida jen „přerostlým“ menhirem nebo dolmenem? Nebo kombinací obojího, stejně jako maltský chrám? Možná, že právě maltské chrámy, nejstarší ze všech, mohou být klíčem k odpovědím na takové otázky.

Kontaktujte nás

Skype skype
tel/fax - 385 310 813
mobil - 720 154 400
info@cestovkapohoda.cz
Otevírací doba
PO a ČT: 10:00 - 17:00
ÚTERÝ: 12:00 - 17:00
STŘEDA: 10:00 - 15:00
PÁTEK: zavřeno

Předprodej vstupenek

CB SYSTÉM, TICKET PORTAL, COLOSSEUM TICKET, TICKET MASTER

Předprodej vstupenek na koncerty, divadla, muzikály, festivaly, výstavy....

Aktuality

ZÁJEZDY do HOLANDSKA 2022/2023!!!

Již nyní poznávací zájezdy do Holandska na rok 2023!!! KLIKNI ZDE:

ZÁJEZDY PRO DĚTI

Rezervujte již nyní !!! Disneyland, Legoland, Marineland, Delfinárium a Zoo Norimberk, Europa park, Playmobil Fun Park aj.

PAŘÍŽ a zámky na Loiře - od 4.690 Kč!! TERMÍNY NA ROK 2022!!

PAŘÍŽ autobusem!!! KLIKNI
Doprava, 2x nocleh v hotelu, snídaně...

Aktuální kurzy

USA dolar 23,11 Kč
euro 24,33 Kč
Chorvatsko kuna 3,22 Kč

Počasí