CK Pohoda Turecko Zájezd č. RE/TR462-22

Turecko, Brána Orientu

Turecko

Mešity, minarety, bazary s kořením, pozůstatky antických památek omývané tyrkysovou…

10Počet dnů:

16.09.2022Termíny od:

28 990 Kč Cena od:

10 - denní zájezd

Mešity, minarety, bazary s kořením, pozůstatky antických památek omývané tyrkysovou vodou, to je dovolená v Turecku. Zájezd do země, která je odedávna spojnicí mezi kontinenty a kulturami. Navštívíme Istanbul, nikde jinde není kulturní bohatství této země ležící mezi Evropou a Asií vidět více než zde, ve městě rozkládajícím se na obou těchto kontinentech. Poznáme historické památky křesťanské i osmanské architektury. Navštívíme klenoty antiky jako Trója, Efes, Pergamon, Milét, Didyma. Turistickým magnetem budou i travertinová jezírka Pamukkale a odpočívat budeme u prohřátých vln Egejského moře a u pláží s jemným pískem.

Zájezdy provází Lenka Unzeitigová , garance skupiny max. 18 osob

Istanbul – Trója - Pergamon – Selçuk – Kuşadasi - Efes - Milét – Didyma - Afrodisias - Hierapolis - Pamukkale - Istanbul

Doporučujeme: Modrá mešita, chrám Hagia Sofia, bájná Trója
Prohřáté středomořské vlny a pláže s jemným pískem
Jedinečná kultura od antického a osmanského dědictví po vliv vůdce Atatürka
Efes a pozůstatky Artemidina chrámu - jeden ze sedmi divů světa

Časový posun, počasí: ČASOVÝ POSUN
V Turecku je o hodinu více než v České republice, letní čas je zaveden.

Ubytování: ano

hotel

UBYTOVÁNÍ
9x ubytování v hotelu***- 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (z toho 4x pobyt u moře v Kuşadasi)

STRAVOVÁNÍ
9x snídaně, 6x večeře. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Stravování: snídaně

Doprava: letecky

Nástupní místa: 20.05. - 29.05. Odjezd L2
16.09. - 25.09. Odjezd L2

letecky na trase Praha - Istanbul - Praha. Po destinaci se budeme pohybovat klim. autobusem.

Přehled nástupních míst najdete ZDE

Program zájezdu

1. den:Odlet s průvodcem do ISTANBULU , transfer z letiště do centra Istanbulu - čtvrť Sultanahmet na ubytování. V návaznosti na letový řád první seznámení se Starým městem.
2. den:ISTANBUL , celodenní prohlídka města s úžasnou atmosférou. Prohlídku města začneme ve čtvrti Sultanahmet (UNESCO), na místě starého byzantského sídliště, zde je "starý Istanbul". Hagia Sofia nejpůsobivější památka starého Istanbulu "chrám Boží moudrosti", Modrá mešita s šesti krásnými minarety, Hippodrom, palác Topkapi, plný uměleckých pokladů mimo jiné i nádherných kachlí z Izniku aj. Fakult. večeře v centru města, návrat na hotel.
3. den:Odjezd k průlivu DARDANELY – přeplutí Dardanelskou úžinou z Evropy do Asie a pokračujeme do starodávné TRÓJE (UNESCO), k prohlídce jedné z nejslavnějších světových archeologických lokalit odkrytých H.Schliemannem. Trojské ruiny - Dům vykopávek, Pithova zahrada, chrám bohyně Athény (Homérova Íllias, Trojská válka). Ubytování u moře v oblasti Ayvaliku.
4. den:Ráno odjedeme k návštěvě velkolepé akropole PERGAMON (UNESCO), shlížející z návrší na novodobou Bergamu, jedna z nejpůsobivějších památek v Turecku. Prohlídka antického města z 2. stol. př. n. l. Akropole - působivé a neobyčejné divadlo vystavěné v 3. století před Kristem s 10000 sedadly, slavná knihovna, T rajánův chrám s mramorovými sloupy - jediná dochovaná stavba na Akropoli z období Říma, Diův oltář, Asclepion – starodávné lékařské centrum, Asclepiův chrám , výrobna onyxu. Poté navštívíme SELÇUK , mohutné rozvaliny byzantské pevnosti s krásnou starou bazilikou sv.Jana, která údajně ukrývá hrob apoštola Jana. Ubytování v letovisku na břehu Egejského moře v oblasti KUŞADASI .
5. den:Pobyt u moře , individuální volno – možnost návštěvy centra Kuşadasi.
6. den:Nejzachovalejší antické město východního Středomoří EFES (UNESCO), bývalé významné obchodní středisko, zříceniny starověkého města s pozůstatky jednoho ze sedmi divů světa Artemidina chrámu , Mramorová cesta, Trajánova fontána, Hadriánův chrám, Celsova knihovna, Arkadiova cesta – nejvelkolepější ulice v Efesu, antické Velké divadlo, Slavičí vrch , místo posledního pobytu P. Marie v krásném prostředí národního parku. MILÉT , významné starověké město s Velkým divadlem, agorou a lázněmi císařovny Faustiny, které byly postaveny pro manželku císaře Marka Aurelia. DIDYMA , slavná starověká věštírna se zbytky Apollónova chrámu. Návrat na ubytování.
7. den:Pobyt u moře , individuální volno – možnost fakult. výletu na OSTROV SÁMOS nebo plavba kolem pobřeží.
8. den:Cesta do vnitrozemí. Navštívíme jedno z nejvýznamnějších archeologických nalezišť v Turecku AFRODISIAS (UNESCO), areál s mnoha antickými památkami – Afroditin chrám, Tetrapylon – monumentální brána, stadion. HIERAPOLIS (UNESCO), bývalé vznešené antické město s divadlem, lázněmi a rozsáhlou antickou nekropolí. PAMUKKALE (UNESCO), prohlídka třpytivě bílých vápencových kaskádovitých jezírek nazývaných "Bavlněný zámek". Ubytování v okolí Pamukkale.
9. den:Ráno odjezd do ISTANBULU , odpoledne návštěva Velkého bazaru – Kapali Çarşi, spletité středověké centrum, 4500 obchodů pohromadě s mešitami, bankami, dílnami a restauracemi. Ubytování v centru Starého Istanbulu, fakult. večeře v centru města.
10. den:Snídaně, dle časových možností a v závislosti na let. řádu individuální volno v Istanbulu. Transfer na letiště a odlet do Prahy.
Poznávací zájezd do Turecka - Interiér Hagia Sophia v Istanbulu Poznávací zájezd do Turecka - Didyma Poznávací zájezd do Turecka - Didyma Poznávací zájezd do Turecka - Efés Poznávací zájezd do Turecka - Istanbul Poznávací zájezd do Turecka - Istanbul Poznávací zájezd do Turecka - Istanbul Poznávací zájezd do Turecka - Istanbul - Galata Tower Poznávací zájezd do Turecka - Istanbul - Modrá mešita Poznávací zájezd do Turecka - Istanbul - Modrá Mešita Poznávací zájezd do Turecka - Istanbul - Velký bazar Poznávací zájezd do Turecka - Istanbul - Velký bazar Poznávací zájezd do Turecka - Istanbul - Zlatý roh Poznávací zájezd do Turecka - Pamukkale Poznávací zájezd do Turecka - Pergamon Poznávací zájezd do Turecka - Pergamon Poznávací zájezd do Turecka - Pergamon Poznávací zájezd do Turecka - Pergamon Poznávací zájezd do Turecka - turecká riviéra

Termíny a ceny

termín od termín do počet dní
16.09.2022 25.09.2022 10 28 990 Kč28 990 Kč28 990 Kč28 990 Kč28 990 Kč rezervovat

Vysvětlivky

 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj
 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj s přistýlkou
 • : dospělá osoba - jednolůžkový pokoj
 • : dospělá osoba - Doobsazení pro ženu
 • : dospělá osoba - Doobsazení pro muže

Cena zahrnuje

 • 9x snídani,
 • 9x ubytování v hotelu***- 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (z toho 4x pobyt u moře v Kuşadasi),
 • leteckou dopravu Praha – Istanbul – Praha vč. let. tax,
 • průvodce CK
 • trajekt přes Dardanelskou úžinu,
 • transfery z/na letiště, dopravu klim. busem v Turecku,

Cena nezahrnuje

 • a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
 • bakšišné cca 20 €,
 • DOPORUČENÉ KAPESNÉ
 • EURO (značení €)
 • fakult. služby,
 • Fakultativní příplatek:
 • MĚNA A KURZ
 • pobytovou taxu,
 • připojištění Covid-19 (doplňkové pojištění ke komplexnímu pojištění - rozšířená ochrana) Evropa - 30 Kč/den
 • UPOZORNĚNÍ
 • vstupné,

Kontaktujte nás

Skype skype
tel/fax - 385 310 813
mobil - 720 154 400
info@cestovkapohoda.cz
Otevírací doba
Po - Pá 12.00 – 17.00

Předprodej vstupenek

CB SYSTÉM, TICKET PORTAL, COLOSSEUM TICKET, TICKET MASTER

Předprodej vstupenek na koncerty, divadla, muzikály, festivaly, výstavy....

Aktuality

ZÁJEZDY do HOLANDSKA 2022!!!

Již nyní poznávací zájezdy do Holandska na rok 2022!!! KLIKNI ZDE:

ZÁJEZDY PRO DĚTI

Rezervujte již nyní !!! Disneyland, Legoland, Marineland, Delfinárium a Zoo Norimberk, Europa park, Playmobil Fun Park aj.

PAŘÍŽ a zámky na Loiře - od 4.690 Kč!! TERMÍNY NA ROK 2022!!

PAŘÍŽ autobusem!!! KLIKNI
Doprava, 2x nocleh v hotelu, snídaně...

Aktuální kurzy

USA dolar 23,04 Kč
euro 24,70 Kč
Chorvatsko kuna 3,28 Kč

Počasí