CK Pohoda Velká Británie Zájezd č. RE/GB571-22

Skotsko, Orkneje A Ostrov Skye

Velká Británie

Vydejte se s námi na poznávací zájezd do Skotska, za fantastickou přírodou. Navštívíte…

12Počet dnů:

26.07.2022Termíny od:

25 990 Kč Cena od:

12 - denní zájezd

Vydejte se s námi na poznávací zájezd do Skotska, za fantastickou přírodou. Navštívíte srdce Skotské vysočiny, krásnou oblast Lowlands a výjimečnou krásu přírody Highlands. Naše cesta povede i na skotské souostroví Orkneje v Severním moři, zde se vydáte za kamennými svědky minulosti země s útesy bičovanými větrem. Shlédnete tolik mystická místa a jedinečnou Skara Brae - srdce neolitických Orknejí. V souostroví Hebridy navštívíte legendami opředený ostrov Skye - skalní jehly, hrad Dunvegan, tuleni a vyhlídky a vše, co k tomuto ostrovu patří. Cestu tam i zpět si zpříjemníte nočním trajektem v kajutách z nizozemského Amsterdamu nebo nabízíme pouze leteckou variantu zájezdu s příletem a odletem z Edinburghu. Zájezd do Skotska povede Tomáš Rezler.

Poznávací zájezd do Skotska - Orkneje a ostrov Skye provází Mgr. Tomáš Rezler .

Amsterdam - Edinburgh - St. Andrews - Pitlochry – Lossiemouth - Cawdor Castle – Culloden - Clava Cairn - Inverness - souostroví Orkneje - ostrov Mailand - Skara Brae - Kirkwall - Drumnadrochit – jezero Loch Ness - Fort Augustus - hrad Eileen Donan - ostrov Skye - Kilt Rock - Old Man of Storr - hrad Dunvegan - Glen Nevis - Glen Coe - Luss - hrad Stirling - Falkirk Wheel - Glasgow - Gretna Green - pevnost Vercovicium Housesteads

Na co se můžete těšit: mystická místa souostroví Orkneje
jedinečná kamenná vesnice Skara Brae
legendami opředený ostrov Skye
přírodní krásy Lowlands a Highlands

Časový posun, počasí: ČASOVÝ POSUN
Velká Británie má časové pásmo GTM +0, proto je zde o hodinu méně než v České republice.

Ubytování: ano

hotel

UBYTOVÁNÍ
10x ubytování (z toho 8x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 2x 4lůžk. kajuta na lodi Amsterdam – Newcastle - Amsterdam)

STRAVOVÁNÍ
8x snídaně. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Stravování: snídaně

Doprava: autokarem

Nástupní místa: 26.07. - 06.08. Odjezd A, B

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení zájezdu. Trajekty
Amsterdam – Newcastle, připlutí do Newcastle v dopoledních hodinách
Newcastle – Amsterdam, připlutí do Amsterdamu v dopoledních hodinách
Trajekt na ostrov Orkneje z Gills Bay – St Margaret’s Hope (plavba 1 hodinu)

Přehled nástupních míst najdete ZDE

Program zájezdu

1. den:Odjezd ve večerních hodinách z Čech přes Německo do Holandska (cca 23:00 hod. překročení hranic z ČR).
2. den:Příjezd do AMSTERDAMU , dle časových možností krátká prohlídka města. Nalodění na loď do Newcastlu. Noční plavba do Anglie, ubytování v kajutách.
3. den:Ráno kolem 09.00 hod. místního času připlutí do NEWCASTLU a odjezd do EDINBURGHU. Prohlídka nejnavštěvovanějšího skotského města EDINBURGH (UNESCO), hlavního města středověkého skotského království, impozantní hrad Edinburgh Castle s expozicí skotských korunovačních klenotů, Old Town - "Královská míle" cesta vedoucí od hradu kolem tří kostelů, z nichž nejkrásnější je katedrála sv. Jiljí, jejíž prolamovaná věž je podpírána korunou obloukovitých pilířů, dlážděné uličky a domy z 18. století. Odjezd na ubytování.
4. den:Prohlídka nejstaršího univerzitního města Skotska a kolébky golfu ST. ANDREWS, romantické ruiny katedrály, biskupský palác, krásné pláže. Návštěva palírny tradiční skotské whisky v městečku PITLOCHRY a zastávka v jeho malebném centru. Vyhlídková jízda krajem palíren skotské whisky u řeky Spey. Odjezd na ubytování, 3 noci v oblasti Inverness.
5. den:Navštívíme hrad CAWDOR CASTLE tradičně spojovaný s králem Macbethem. Dojedeme do vesnice CULLODEN , kde byla vybojována poslední pozemní bitva na britských ostrovech a definitivně poraženy odbojné skotské klany. Tajemné prehistorické pohřebiště CLAVA CAIRN. Pokračujeme do města INVERNESS , ležícího na řece Ness, přezdívaného "hlavním městem Vysočiny" (Highlands), prohlídka centra města, odjezd na ubytování do oblasti Inverness.
6. den:Trajektem přeplujeme na SOUOSTROVÍ ORKNEJE , plavba kolem impozantních útesů ostrova Hoy, mezi ostrovy se nachází vodní plocha známá jako Scapa Flow, hlavní základna královského námořnictva za obou světových válek, ostrov Mainland s kamennými kruhy Stenness a Brodgar, neslavnější památka 'Srdce neolitických Orknejí', kamenná vesnice SKARA BRAE (UNESCO), nejzachovalejší neolitické sídliště v Evropě, osídlena cca od 3100 př. n. l., a na závěr hlavní město KIRKWALL s nádhernou vikingskou katedrálou. Návrat trajektem na ubytování.
7. den:Program u nejslavnějšího skotského JEZERA LOCH NESS : návštěvnické centrum věnované Nessie v městečku DRUMNADROCHIT , prohlídka hradu Urquhart Castle, zdymadla kaledonského kanálu a možnost plavby po jezeře v městečku FORT AUGUSTUS . Krátce zastavíme u hradu Eileen Donan a pokračujeme na ubytování na ostrov Skye.
8. den:Celodenní výlet po ostrově SKYE , opředený legendami, bez něhož si návštěvu Skotska nelze představit, průjezd neporušenou přírodou s fjordy, soutěskami a vodopády. Zastavíme u vyhlídky KILT ROCK , útesy vypínající se do výšky až 60 m u jezera Loch Mealt. Přejezd po východním pobřeží poloostrova Trotternish , bizarní sopečné scenérie, skalní jehla OLD MAN OF STORR , lehký pěší výstup. Navštívíme nejstarší rodové sídlo klanu Mac Leod hrad DUNVEGAN s nejcennější relikvií Fairy flag. V případě příznivého počasí možno odjet do laguny, v níž žije kolonie asi 300 tuleňů.
9. den:Vyhlídková jízda skotskou vysočinou - údolí GLEN NEVIS s nejvyšší horou Británie BEN NEVIS (1344m), možnost fakultativně vyjet lanovkou ze střediska Nevis Range, jedno z nejkrásnějších údolí vysočiny GLEN COE . Zastávka ve vesničce LUSS , která patří k nejhezčím v Lowlands, krásný výhled na jezero Loch Lomond. Odjezd na ubytování do Glasgow.
10. den:Prohlídka slavného sídla skotských králů a královen STIRLING CASTLE pod jehož hradbami bylo vybojováno mnoho bitev s Angličany. Zastávka u technického zázraku moderní doby rotačního lodního výtahu FALKIRK WHEEL a den zakončíme prohlídkou největšího skotského města GLASGOW , náměstí sv. Jiří, katedrála sv. Munga, slavná nekropole s výhledem na město. Návrat na ubytování.
11. den:Návštěva městečka GRETNA GREEN , kde se od 18. stol. dodnes konají svatby ve staré kovárně, známá především z historie "svatbami na útěku". Prohlídka mohutné římské pevnosti Vercovicium Housesteads na Hadriánově valu z poč. 2. stol.n.l. Procházka podél nejzachovalejší části valu. Odplutí z Newcastlu do Amsterdamu, ubytování v kajutách.
12. den:Návrat do ČR ve večerních hodinách (přejezd hranic do ČR v cca 20:00 hod.).
Mapka - Skotsko, dvě tváře a Orkneje Poznávací zájezd - Skotsko - Clava Cairn - prehistorické pohřebiště Poznávací zájezd - Skotsko - Edinburgh Poznávací zájezd - Skotsko - Glen Coe Poznávací zájezd - Skotsko - Orkneje Poznávací zájezd - Skotsko - Orkneje Poznávací zájezd - Skotsko - Orkneje - Kirkwall Poznávací zájezd - Skotsko - Orkneje - Kirkwall - Town Hall Poznávací zájezd - Skotsko - Orkneje - ostrov Mailand - Skara Brae Poznávací zájezd - Skotsko - Orkneje - ostrov Mailand - Skara Brae Poznávací zájezd - Skotsko - Orkneje - Ring of Brodgar Poznávací zájezd - Skotsko - Orkneje - Skara Brae Poznávací zájezd - Skotsko - Orkneje - útesy ostrova Hoy Poznávací zájezd - Skotsko - ostrov Skye - poloostrov Trotternish Poznávací zájezd - Skotsko - Skye - hrad Dunvegan Poznávací zájezd - Skotsko - Skye - Kilt Rock Poznávací zájezd - Skotsko - Skye - Man of Storr Poznávací zájezd - Skotsko - Skye - Old Mann of Storr Poznávací zájezd - Skotsko - Stirling

Termíny a ceny

Tento zájezd již nenabízíme.

Vysvětlivky

 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj
 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj s přistýlkou
 • : dospělá osoba - jednolůžkový pokoj

Cena zahrnuje

 • 10x ubytování (z toho 8x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 2x 4lůžk. kajuta na lodi Amsterdam – Newcastle - Amsterdam),
 • 8x snídani,
 • dopravu lux. klim. busem,
 • průvodce CK
 • trajekt Amsterdam – Newcastle a zpět - kajuty,
 • trajekt na Orkneje a zpět,

Cena nezahrnuje

 • Amsterdam - loď po kanálech - 16€, děti 4-13 let 8€
 • brambory 1kg - od L0,90 nebo h ranolky od L0,70
 • brokolice, cibule 1kg - od L0,50
 • Cawdor - Cawdor Castle vč.zahrad - L12,50; děti ve věku 5-15 let L7,50
 • celé kuře - od L5
 • coca-cola 2L - od L1,50
 • čaj - od L0,90
 • čedar 350g - od L2
 • Do kostelů není vhodné jít s holými rameny a v šortkách, může se vám stát, že nebudete vpuštění dovnitř
 • DOPORUČENÉ KAPESNÉ
 • Dornie - Eilean Donan Castle - L10,00; senioři 60+ 9,00; děti od 5 let L6,00
 • Edinburgh - Edinburgh Castle L19,50; senioři 60+ L16,00; děti ve věku 5-15 let L11,50
 • EURO (označení €)
 • Fakultativní příplatek:
 • Inverness - Urquhart Castle - L12,00; děti 5-15 let L7,20; děti do 5 let vstup zdarma
 • káva Costa Coffee - od L3
 • komplex. pojištění vč. vyššího připojištění storna zájezdu a případné nákazy Covid-19 v ČR i zahraničí 670 Kč,
 • kuřecí řízky 500g - od L3
 • Libra (GPB, značení L)
 • losos kousek - od L2,50
 • máslo - L1,00
 • MĚNA A KURZ
 • mléko 1L - od L1,00
 • mleté maso - od L2,80
 • Pitlochry - Blair Athol Distillery - L10,00
 • Pitlochry - Blair Castle vč. zahrad - L11,50; děti ve věku 5-16 let L8,00
 • pivo - od L3,00
 • Pozor!!! Nové 5librové bankovky, staré přestaly platit v březnu 2017
 • připojištění Covid-19 (doplňkové pojištění ke komplexnímu pojištění - rozšířená ochrana) Evropa - 30 Kč/den
 • Skotsko má pravomoc vydávat své vlastní Libry ( podobný princip, jako u členských států Eurozóny ). Ty mají naprosto stejnou hodnotu, jako libry britské, nicméně s nimi obvykle zaplatíte pouze na území Skotska ( platí zde samozřejmě též britské libry ). Pokud vám tak nějaké skotské libry zůstanou a víte, že se sem již nevydáte, doporučujeme je vyměnit opět na libry britské či na jinou světovou měnu
 • Skye - Dunvegan Castle vč. zahrad - L14,00; senioři 60+ L11,00; děti ve věku 5-15 let L9,00
 • Skye - laguna s tuleni - L10,00; senioři 60+ L8,50; děti od 5 let L7,00; děti do 5 let vstup zdarma
 • smetana - od L0,60
 • Stirling - Stirling Castle - L17,50; senioři 60+ L14; děti věku 5-15 let L10,50
 • šunky, salámy a párky - od L1
 • těstoviny L1,50 + omáčka na těstoviny od L1,00
 • toastový chléb - od L1,00
 • vajíčka 12ks - L2,30
 • víno 1L - od L4,50
 • voda 1,5L - od L1,00
 • vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"

Kontaktujte nás

Skype skype
tel/fax - 385 310 813
mobil - 720 154 400
info@cestovkapohoda.cz
Otevírací doba
PO a ČT: 10:00 - 17:00
ÚTERÝ: 12:00 - 17:00
STŘEDA: 10:00 - 15:00
PÁTEK: zavřeno

Předprodej vstupenek

CB SYSTÉM, TICKET PORTAL, COLOSSEUM TICKET, TICKET MASTER

Předprodej vstupenek na koncerty, divadla, muzikály, festivaly, výstavy....

Aktuality

ZÁJEZDY do HOLANDSKA 2022!!!

Již nyní poznávací zájezdy do Holandska na rok 2022!!! KLIKNI ZDE:

ZÁJEZDY PRO DĚTI

Rezervujte již nyní !!! Disneyland, Legoland, Marineland, Delfinárium a Zoo Norimberk, Europa park, Playmobil Fun Park aj.

PAŘÍŽ a zámky na Loiře - od 4.690 Kč!! TERMÍNY NA ROK 2022!!

PAŘÍŽ autobusem!!! KLIKNI
Doprava, 2x nocleh v hotelu, snídaně...

Aktuální kurzy

USA dolar 23,67 Kč
euro 24,75 Kč
Chorvatsko kuna 3,29 Kč

Počasí