CK Pohoda Jordánsko Zájezd č. RE/JOR308-22

Jordánsko A Izrael

Jordánsko

Jordánsko a Izrael, to je tradiční a oblíbený poznávací zájezd do dvou zemí Blízkého…

9Počet dnů:

25.10.2022Termíny od:

41 490 Kč Cena od:

9 - denní zájezd

Jordánsko a Izrael, to je tradiční a oblíbený poznávací zájezd do dvou zemí Blízkého východu, za poznáním antických, biblických i islámských památek. Budeme procházet místy dávných biblických příběhů i křižáckých válek. K Jordánsku neodmyslitelně patří starodávná pouštní města - nabatejská Petra, antický Jerash, uvidíme neskutečné přírodní scenérie Wadi Rum, údajně nejkrásnější pouště světa a vykoupeme se v Mrtvém moři. Druhou zemí Blízkého východu je Izrael, navštívíme nejen biblický Jeruzalém s nesčetnými památkami, kde se odehrávaly příběhy Starého a Nového zákona, ale i Betlém, Jericho, Mrtvé moře a Qumran.

Ammán - Jerash – hrad Ajlun - Madaba - hora Nebo - Královská cesta - hrad Kerak - Petra - Aqaba - Wadi Rum - Qumran - Jericho - Mrtvé moře - Betlém - Jeruzalém

Časový posun, počasí: ČASOVÝ POSUN
Časové pásmo v Jordánsku a Izraeli je UTC+2. Časový posun od ČR je standardně celoročně +1 hodina, jelikož v obou zemích také dochází ke změnám času na letní a zimní.


PODNEBÍ
V říjnu panují v Jordánsku i Izraeli stále letní teploty okolo 25-28°C, doporučujeme lehké turistické oblečení, na večer lehký svetr či bundu, opalovací krém s vysokým faktorem, pokrývku hlavy.

Ubytování: ano

hotel***

UBYTOVÁNÍ
8x ubytování v hotelu*** (5 nocí v Jordánsku a 3 noci v Izraeli) – 2lůžk.pokoje s příslušenstvím

STRAVOVÁNÍ
8x polopenze. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Stravování: polopenze

Doprava: letecky

Nástupní místa: 27.10. - 02.11. odjezd L2, L3

letecky, doprava v průběhu zájezdu bude probíhat klimatizovanými autobusy/minibusy (dle počtu účastníků).

Přehled nástupních míst najdete ZDE

Program zájezdu

1. den:Dopoledne odlet z Prahy, přílet na letiště Queen Alia do Ammánu, transfer do hotelu, dle časových možností večerní prohlídka města s průvodcem nebo individuální volno. AMMÁN patří k nejkrásnějším městům Blízkého východu, je vystavěn na několika pahorcích a najdeme o něm zmínku i v Bibli, jako o "městě dětí Ammónových".
2. den:Prohlídka jordánského hl. města AMMÁNU - starověká část, ammánská citadela na kopci nad městem, římské divadlo pro 6 000 diváků z 2. stol., Archeologické muzeum a krátce i nový Ammán s moderní a upravenou podobou. Odtud se vydáme k návštěvě zachovalého řecko-římského města JERASH - perla Jordánska, rozkládající se na svazích návrší Gilead, dějiny města započaly s výboji Alexandra Velikého a vrcholu dosáhly v době, kdy se tato oblast stala součástí římského impéria, nejvýstavnější sídlo Blízkého východu - oválné náměstí tzv. Agora, velmi zachovalé cesty lemované sloupovím, " šeptající sloupy", tři amfiteátry, římské lázně, Hippodrom, chrám boha Dia, chrám bohyně Artemis s nádvořím a majestátní bránou, původní Cardo s obchody. Projedeme krajinou mezi plantážemi oliv a piniovými háji do městečka Ajlun - zde se v lesnaté krajině, na vrcholu Jabal Auf nachází jeden z nejvýznamnějších křižáckých pouštních hradů - hrad AJLUN , islámská pevnost postavená r. 1184-85 na obranu proti vojenským nájezdům křižáků, hrad střežil důležitý úsek jižního údolí Jordánu, železné doly města Ajlun a obchodní cesty mezi Jordánskem a Sýrií. Krásné výhledy na Jordan valley, do Sýrie, Libanonu i Izraele. K večeru návrat na ubytování.
3. den:Královská cesta - starověké město MADABA - město Nabatejců, byzantské a umajlovské umění. Město proslulé svými mozaikami. Nejznámější a z historického hlediska nejdůležitější je Madabská mozaiková mapa v kostele sv. Jiří., pochází z období kolem r. 560 a zobrazuje mapu Palestiny a Dolního Egypta. Následuje posvátná hora NEBO (802 m n. m.), kam Mojžíš přivedl svůj lid při útěku z Egypta, aby odtud ukázal "Zemi zaslíbenou" a kde se pravděpodobně nachází i Mojžíšův hrob - byzantský kostel, nádherná mozaika. Během své návštěvy Jordánska v r. 2000 odtud vedl kázání papež Jan Pavel II. k 20 000 věřících. Otevře se nám překrásný výhled na údolí řeky Jordán, ale i na velkou část Jordánska, Izraele a Palestiny. Před ubytováním u Petry, navštívíme další z nejznámějších a nejlépe dochovaných křižáckých hradů KERAK z 12. století.
4. den:Celodenní prohlídka fascinujícího "růžového" skalního města PETRA (UNESCO), unikátní komplex nabatejských monolitických chrámů vytesaných do skal, vysokých až 100 m, jeho stáří se odhaduje na 2 500 let. Město je přístupné pouze úzkou skalní soutěskou Sig (1.200 m), na jejímž konci je mnoho chrámů, klášterů, paláců vytesaných do skal, zdobených složitými sochami, jenž poukazují na zručnost Nabatejců - Pokladnice, Vítězný oblouk, antické divadlo, královské hrobky a klášter, mystické pohřebiště aj. Ubytování v populárním přímořském letovisku AQABA , dle časových možností prohlídka města s průvodcem.
5. den:Nádherná divoká pouštní krajina u hranic se Saudskou Arábií, pod horou Džabal Ram. WADI RUM (UNESCO), známá také jako The Valley of Moon, skalní věže z narůžovělého pískovce, měsíční krajina, skalní brány, rokle a soutěsky, místo spojené s legendárním Lawrencem z Arábie, fakult. 2 hod. projížďka terénními vozy určitě stojí za to - úžasné skalní scenérie z bílého, růžového a fialového písku. Zajímavou pouštní krajinou dojedeme zpět do hlavního města Ammánu.
6. den:Po snídani opustíme Jordánsko na hraničním přechodu Allenby Bridge - asistence při vyřízení nutných formalit. IZRAEL - přes nádherné údolí Wádí Qilt odjedeme ke krátké prohlídce nejstaršího města na světě (9 000 let) - JERICHO , oáza se zavodňovacím systémem, obklopená datlovníky a palmami, mešity, římské paláce a krásné mozaikové dlažby. Nad městem se tyčí Hora Pokušení. QUMRAN - proslulé naleziště svitků s texty Starého zákona. Nejníže položené odkryté místo světa MRTVÉ MOŘE - unikátní slané jezero, vysoká koncentrace minerálů s léčivými účinky, koupání. Příjezd přes okraj Judské pouště do města JERUZALÉM .
7. den:JERUZALÉM - Svaté město pro věřící tří náboženství, město, které před více jak 3 000 lety prohlásil král David za hlavní město a jeho syn Šalamoun nechal postavit První chrám. Prohlídka - Olivetská hora - místo Nanebevstoupení Krista, chrám Pater Noster, jeskyně, nádherné výhledy na celé Staré město, návštěva Getsemanské zahrady - kde Ježíš strávil poslední noc, před svým zatčením, bazilika Utrpení a chrám hrobu Panny Marie aj. Odjezd do BETLÉMA - chrám Narození páně s jeskyní, návštěva kostelů svaté Kateřiny a Grotto.
8. den:Hora SION - archeologický areál Davidova města, Cenaculum - místo poslední večeře, hrob krále Davida, Dormition - místo Nanebevzetí Panny Marie, Bazilika zesnutí. Pokračujeme ke Zdi nářků , je tím, co se podařilo dochovat ze západní části vnější hradby, která obklopovala jeruzalémskou Chrámovou horu se starobylou mešitou Al-Aksá, Staré město , židovská čtvrť, Křížová cesta - Via Dolorosa, Chrám Božího hrobu - uctívaný jako Golgota neboli hora Kalvárie, kostel sv. Anny a nádrž Bethesda aj.
9. den:Okružní jízda novými částmi Jeruzaléma - památník holocaustu Yad Vashem, zastávka u izraelského parlamentu - budova Knesset z červeného jeruzalémského pískovce, dar rodiny Rothschild z Anglie. Dle časových možností se podíváme na Menorah, sedmiramenný svícen, který zdobil starověký chrám v Jeruzalémě a je od té doby židovským symbolem, transfer na letiště do Tel-Avivu a odlet.
Poznávací zájezd - Izrael - Jeruzalém Poznávací zájezd - Izrael - Jeruzalém Poznávací zájezd - Izrael - Jeruzalém Poznávací zájezd - Izrael - Jeruzalém Poznávací zájezd - Izrael - Jeruzalém, Via Dolorosa Poznávací zájezd - Izrael - Mrtvé moře Poznávací zájezd - Jordánsko - Ammán Poznávací zájezd - Jordánsko - Ammánská citadela Poznávací zájezd - Jordánsko - hora Nebo Poznávací zájezd - Jordánsko - hrad Aljun Poznávací zájezd - Jordánsko - Jerash Poznávací zájezd - Jordánsko - Mrtvé moře Poznávací zájezd - Jordánsko - nový Ammán Poznávací zájezd - Jordánsko - Petra - soutěska Sig Poznávací zájezd - Jordánsko - skalní chrámy Petra Poznávací zájezd - Jordánsko - skalní město Petra Poznávací zájezd - Jordánsko - soutěska Sig - Petra Poznávací zájezd - Jordánsko - výhled z hory Nebo Poznávací zájezd - Jordánsko - Wadi Rum Poznávací zájezd do Jordánska - poušť Wadi Rum Poznávací zájezd do Jordánska - Wadi Rum Poznávací zájezd do Jordánska - Wadi Rum Poznávací zájezd Izrael - Chrámová hora, mešita Al-Aksá Poznávací zájezd Izrael - Jeruzalém, Zeď nářků

Termíny a ceny

termín od termín do počet dní
25.10.2022 02.11.2022 9 41 490 Kč41 490 Kč41 490 Kč rezervovat
25.10.2022 02.11.2022 9 41 490 Kč41 490 Kč41 490 Kč momentálně není k dispozici

Vysvětlivky

 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj
 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj s přistýlkou
 • : dospělá osoba - jednolůžkový pokoj

Cena zahrnuje

 • 8x polopenzi,
 • český průvodce po celou dobu zájezdu,
 • jordánské vízum,
 • leteckou přepravu Praha – Ammán a zpět Tel-Aviv – Praha,
 • letištní taxy,
 • místní průvodce
 • transfer na letiště a zpět,
 • transfery klimatizovanými minibusy dle programu, 8x ubytování v hotelu*** (5 nocí v Jordánsku a 3 noci v Izraeli) – 2lůžk.pokoje s příslušenstvím,
 • vstupné do navštívených objektů na území Izraele,

Cena nezahrnuje

 • 1lůžk. pokoj 5500 Kč (povinné při nedoobsazení),
 • DOPORUČENÉ KAPESNÉ
 • fakult. výlety,
 • Fakultativní příplatek:
 • komplex. pojištění vč. připojištění vyššího storna zájezdu a případné nákazy Covid-19 v ČR i zahraničí 950 Kč,
 • MĚNA A KURZ
 • připojištění Covid-19 (doplňkové pojištění ke komplexnímu pojištění - rozšířená ochrana) Svět - 60 Kč/den
 • spropitné,
 • vstupné,
 • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"

Kontaktujte nás

Skype skype
tel/fax - 385 310 813
mobil - 720 154 400
info@cestovkapohoda.cz
Otevírací doba
PO a ČT: 10:00 - 17:00
ÚTERÝ: 12:00 - 17:00
STŘEDA: 10:00 - 15:00
PÁTEK: zavřeno

Předprodej vstupenek

CB SYSTÉM, TICKET PORTAL, COLOSSEUM TICKET, TICKET MASTER

Předprodej vstupenek na koncerty, divadla, muzikály, festivaly, výstavy....

Aktuality

ZÁJEZDY do HOLANDSKA 2022!!!

Již nyní poznávací zájezdy do Holandska na rok 2022!!! KLIKNI ZDE:

ZÁJEZDY PRO DĚTI

Rezervujte již nyní !!! Disneyland, Legoland, Marineland, Delfinárium a Zoo Norimberk, Europa park, Playmobil Fun Park aj.

PAŘÍŽ a zámky na Loiře - od 4.690 Kč!! TERMÍNY NA ROK 2022!!

PAŘÍŽ autobusem!!! KLIKNI
Doprava, 2x nocleh v hotelu, snídaně...

Aktuální kurzy

USA dolar 23,67 Kč
euro 24,75 Kč
Chorvatsko kuna 3,29 Kč

Počasí