CK Pohoda Maledivy Zájezd č. RE/CL346-22

MALEDIVY a SRÍ LANKA

Maledivy

Exotika Srí Lanky a luxus Malediv, to jsou symboly této dovolené. Souostroví Maledivy…

14Počet dnů:

20.11.2022Termíny od:

68 490 Kč Cena od:

14 - denní zájezd

Exotika Srí Lanky a luxus Malediv, to jsou symboly této dovolené. Souostroví Maledivy je roztroušeno kolem rovníku v Indickém oceánu a představuje tak sny o tropickém ráji. Ostrovy jsou lemovány korálovými útesy a nádhernými bílými plážemi. Ukážeme vám to nejzajímavější ze Srí Lanky a poznáte luxus Malediv. Nabízíme jedinečný odpočinek na plážích Malediv v resortu**** se stravováním All inclusive, v kombinaci s poznáním exotické Srí Lanky s ubytováním v hotelech***/**** s polopenzí.

Poznávací zájezd na Srí Lanku s pobytem na Maledivách 2022, garance skupiny max. 16 osob


Colombo - Anuradhapura - Polonnaruwa – Gal Viharaya - NP Minneriya - Lion Rock - Sigiriya – Dambulla - Kandy - chrám Buddhova zubu - Peradeniya – vysočina Hill Country - vodopády Ramboda - Nuwara Eliya - NP Horton Plains – Maledivy

Vstupní vízum: turistické vízum na Srí Lanku 35 USD, o bližších a aktuálních podrobnostech vás budeme informovat

Na co se můžete těšit: Co vás čeká na Maledivách :

Bílý písek na plážích a kokosové palmy
Korálové útesy a hejna ryb
Pravidlo Malediv 1 ostrov = 1 resort

Časový posun, počasí: ČASOVÝ POSUN
Srí Lanka je v časovém pásmu GTM +4,5 hod.
Male je v časovém pásmu GTM +4 hod.
Dubaj je v časovém pásmu GTM + 3 hod.


POČASÍ Srí Lanka i Maledivy se nachází v tropickém podnebném pásmu s vysokými teplotami okolo 30°C a náhlými krátkými a intenzivními dešti - hlavně na Srí Lance. Doporučujeme lehké letní oblečení, při výletech na Srí Lance dlouhý rukáv / lehké kalhoty na ochranu proti komárům, repelent, pohodlnou turistickou obuv, pokrývku hlavy a opalovací krém s vysokým faktorem. V průběhu dne vás kdykoliv může zastihnout déšť, mějte s sebou pláštěnky (pozor - do některých NP je zakázáno vnášet jakýkoliv plast), př. větrovku. Vezměte si také jedno teplejší oblečení, při noclehu na vysočině bývají rána chladnější i deštivé v podzimním termínu. V jarním termínu bývá sucho a teplo.

Ubytování: ano

hotel***/****

UBYTOVÁNÍ
11x ubytování - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (z toho 7x na Srí Lance hotely ***/****, 4x na Maledivách - resort****)

STRAVOVÁNÍ
7x polopenze - Srí Lanka, 3x All inclusive + 1x snídaně - Maledivy. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Stravování: polopenze

Doprava: letecky

Nástupní místa: 06.03. - 19.03. odjezd L2, L3
20.11. - 03.12. odjezd L2, L3

letecky Praha - Dubaj - Colombo a zpět přes Maledivy, po Srí Lance se budeme pohybovat místním klim. autobusem.

Přehled nástupních míst najdete ZDE

Program zájezdu

1. den:Odlet s průvodcem na Srí Lanku.
2. den:Ráno přílet do COLOMBA , prohlídka hlavního města Srí Lanky, návštěva buddhistického chrámu, Památníku nezávislosti, místního trhu Pettah, Galle Face green, odpoledne odjezd do hotelu.
3. den:Brzy ráno odjedeme do nejstaršího královského města Srí Lanky ANURADHAPURA (UNESCO), bývalé hlavní město velkolepé buddhistické říše, prohlídka, množství dágob (Ruvanvalisaya, Abhayagiri aj.), posvátný více než 2 tisíce let starý strom "Bo".
4. den:Dopoledne prohlídka druhého královského města POLONNARUWA (UNESCO), středověká metropole Srí Lanky, paláce, chrámy, dágoby, gigantický zavlažovací systém a komplex GAL VIHARAYA , vrchol sochařského a kamenického umění (Svatyně z černého kamene). Navštívíme tradiční srílanské dřevařské dílny s možností nakoupení suvenýrů. Odpoledne možnost tradiční jízdy na slonech, která k ostrovu patří. Pro zájemce je připravena i návštěva NP MINNERIYA s rozlohou více než 8900 m 2 formou Jeep safari (cca 50 $). Celé oblasti, kterou tvoří les a křoviny, dominuje stejnojmenná nádrž. Při projížďce parkem spatříme stáda slonů, sambary, makaky aj. NP je rájem i pro milovníky ptactva - čápi, pelikáni, volavky, papoušci aj.
5. den:Skalní masív LION ROCK (Lví skála) na jehož vrcholu jsou ruiny paláce SIGIRIYA (UNESCO), tzv. osmý div světa - komplex zahrad, fontán a vodních nádrží. Výstup na vrchol je velkým zážitkem, cestou vzhůru budeme obdivovat světoznámé fresky žen a nahlédneme i do jeskyní, které kdysi sloužily poustevníkům. Přejedeme k jeskynním chrámům v DAMBULLE (UNESCO) "Zlatá skála" – v překrásně zdobených jeskyních se nachází mnoho symbolů buddhismu a hinduismu, fresky zachycující život Buddhy a události sinhálské historie, průvodci nám zde budou i všetečné opice. Odjezd do posledního města sinhálských králů KANDY (UNESCO), města ležícího na stejnojmenném jezeře, na okraji srílanské vysočiny. Cestou zastávka v tradiční Ayurvedické zahradě koření s vysvětlením jednotlivých druhů a jejich léčebných účinků.
6. den:Návštěva nejposvátnějšího buddhistického místa na Srí Lance chrámu BUDDHOVA ZUBU (chrám Dalada Maligawa s vzácnou relikvií - Buddhův zub) a Královské botanické zahrady PERADENIYA u řeky Mahaweli Ganga. Zde se seznámíme s flórou Srí Lanky a prohlédneme si i atrakce zahrady - jávský fíkovník, jehož koruna pokrývá 3000 m2, obří bambusy, vzácné palmy "Coco de Mer". Zastavíme v muzeu drahých kamenů a diamantů - ukázka těžby a opracování tradičních rubínů a safírů formou videoprojekce. V podvečer shlédneme tradiční srílanské kulturní představení - Kandyjští tanečníci a hudebníci. Návrat na ubytování.
7. den:Přejedeme na Srílanskou vysočinu HILL COUNTRY , zastávka mezi čajovými plantážemi, návštěva typické továrny na čaj s vysvětlením celého procesu výroby, ochutnávka a možnost nákupu tradičního cejlonského čaje. V horské oblasti vysočiny zastavíme u překrásných vodopádů RAMBODA a nedaleko nejvyšší hory Srí Lanky Piduruthalagala (2555 m n. m.) si prohlédneme nejvýše položené koloniální městečko ostrova NUWARA ELIYA , v překladu "město světla"- sídelní místo Britů.
8. den:Fakultativní výlet do NP HORTON PLAINS (UNESCO), krásná, tichá oblast vysočiny, exotická zvěř a množství ptáků (cca 50 $). Brzy ráno (snídaně formou balíčku) odjedeme jeepy z hotelu na náhorní plošinu ve výšce cca 2100 - 2300 m n. m. Pěší turistický okruh (cca 9 km) k Bakerovým vodopádům - Baker´s Falls až k vyhlídce Konec světa . Tu náhle plošina Hortonských plání končí 880 m hlubokým srázem, odtud název vyhlídky Konec světa a další krok už udělat nemůžeme. Cestou pestrá flóra a fauna, krásné výhledy po vysočině. Ostatní individuální volno a odpoledne společně odjezd do letoviska u Indického oceánu.
9. den:Koupáni v Indickém oceánu na Srí Lance , volný den a v podvečer transfer na letiště do Colomba, odlet na Maledivy. Zde nás bude čekat na letišti delegát, transfer rychlolodí do resortu**** na ubytování.
10. - 12. den:Pobyt u moře na exotických MALEDIVÁCH - koupání v průzračných vodách Indického oceánu, překrásné bílé pláže, odpočinek a strava all inclusive – vše formou bufetu od tradiční maledivské až po západní kuchyni + dopolední, odpolední a půlnoční snack bufet a nápoje.
13. den:Pobyt u moře , koupání a večer transfer rychlolodí na letiště do Malé, odbavení delegátem.
14. den:Přílet do Prahy.
Poznávací zájezd Maledivy Poznávací zájezd Maledivy Poznávací zájezd Maledivy Poznávací zájezd Maledivy Poznávací zájezd Maledivy Poznávací zájezd Maledivy Poznávací zájezd Maledivy Poznávací zájezd Maledivy - Adaaran Select Hudhuranfushi Poznávací zájezd Maledivy - Adaaran Select Hudhuranfushi Poznávací zájezd Maledivy - Adaaran Select Hudhuranfushi Poznávací zájezd Maledivy - Adaaran Select Hudhuranfushi Poznávací zájezd Maledivy - Adaaran Select Hudhuranfushi Poznávací zájezd Maledivy - Adaaran Select Hudhuranfushi Poznávací zájezd Maledivy - Adaaran Select Hudhuranfushi Poznávací zájezd Maledivy - Adaaran Select Hudhuranfushi Poznávací zájezd Maledivy - Adaaran Select Hudhuranfushi Poznávací zájezd Maledivy - resort Poznávací zájezd Srí Lanka - Chrám Zlatého Buddhy Poznávací zájezd Sri Lanka - Colombo Poznávací zájezd Srí Lanka - Colombo Poznávací zájezd Sri Lanka - Polonnaruwa Poznávací zájezd Sri Lanka - Polonnaruwa Poznávací zájezd Srí Lanka - Sigirya - Lion Rock Poznávací zájezd Sri Lanka - Sigyria Poznávací zájezd Sri Lanka - Zlatý chrám buddhistické jeskyně

Termíny a ceny

termín od termín do počet dní
20.11.2022 03.12.2022 14 68 490 Kč68 490 Kč rezervovat

Vysvětlivky

 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj
 • : dospělá osoba - jednolůžkový pokoj

Cena zahrnuje

 • 11x ubytování - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (z toho 7x na Srí Lance hotely ***/****, 4x na Maledivách - resort****),
 • 7x polopenzi - Srí Lanka, 3x All inclusive + 1x snídaně - Maledivy,
 • českého průvodce na Srí Lance,
 • dopravu místním klim. busem po Srí Lance,
 • leteckou přepravu Praha - Dubaj - Colombo a zpět přes Maledivy,
 • letištní taxy,
 • místního průvodce na Srí Lance a delegáta na Maledivách v den příletu a odletu
 • transfer z/na letiště na Srí Lance a Maledivách,

Cena nezahrnuje

 • DOPORUČENÉ KAPESNÉ
 • fakult. výlety, služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
 • Fakultativní příplatek:
 • MĚNA A KURZ

Kontaktujte nás

Skype skype
tel/fax - 385 310 813
mobil - 720 154 400
info@cestovkapohoda.cz
Otevírací doba
Po - Pá 12.00 – 17.00

Předprodej vstupenek

CB SYSTÉM, TICKET PORTAL, COLOSSEUM TICKET, TICKET MASTER

Předprodej vstupenek na koncerty, divadla, muzikály, festivaly, výstavy....

Aktuality

ZÁJEZDY do HOLANDSKA 2022!!!

Již nyní poznávací zájezdy do Holandska na rok 2022!!! KLIKNI ZDE:

ZÁJEZDY PRO DĚTI

Rezervujte již nyní !!! Disneyland, Legoland, Marineland, Delfinárium a Zoo Norimberk, Europa park, Playmobil Fun Park aj.

PAŘÍŽ a zámky na Loiře - od 4.690 Kč!! TERMÍNY NA ROK 2022!!

PAŘÍŽ autobusem!!! KLIKNI
Doprava, 2x nocleh v hotelu, snídaně...

Aktuální kurzy

USA dolar 23,04 Kč
euro 24,70 Kč
Chorvatsko kuna 3,28 Kč

Počasí