CK Pohoda Itálie Zájezd č. RE/IT401-21

Krásy Severní Itálie

Itálie

Pobytově poznávací zájezd do severní Itálie to je muzeum pod širým nebem, kraj neuvěřitelných…

10Počet dnů:

16.07.2021Termíny od:

13 990 Kč Cena od:

10 - denní zájezd

Pobytově poznávací zájezd do severní Itálie to je muzeum pod širým nebem, kraj neuvěřitelných kontrastů, majestátních Dolomit, zvlněného pohoří Colli Euganei, renesančních paláců, překrásných měst, ale i oblast božských pokrmů. V průběhu poznávacího zájezdu mnohá města navštívíme, stejně tak se i vykoupeme v Jaderském moři, ochutnáme zdejší vyhlášená vína, místní speciality a zájezd umocní ubytování v hotelu****.Lago di Garda - Sirmione - Verona - Rimini - Urbino - Bologna - Ferrara - Ravenna - San Marino – Gabicce Mare - Benátky

Ubytování: ano

hotel****

UBYTOVÁNÍ
7x ubytování v hotelu **** ve 2lůžk. pokojích s příslušenstvím

STRAVOVÁNÍ
7x snídaně formou bufetu. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Stravování: snídaně

Doprava: autokarem

Nástupní místa: 16.07. - 25.07. Odjezd A, B, L + České Budějovice
27.08. - 05.09. Odjezd A, B, L + České Budějovice

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení.

Přehled nástupních míst najdete ZDE

Program zájezdu

1. den:1. den zájezdu: V podvečerních hodinách odjezd z ČR do Itálie (cca 22:30 hod. překročení hranic z ČR). 2. den zájezdu: Ráno přijedeme k jezeru LAGO DI GARDA , krátká prohlídka krásného městečka SIRMIONE , které se rozkládá na 4 km dlouhém poloostrově, rozdělujícím jižní část jezera Lago di Garda. Městečko nabízí bohaté historické a kulturní dědictví, které zahrnuje pozůstatky římské vily Grotte di Catullo a velkolepý vodní hrad Scaligero . Historické centrum se vyznačuje úzkými uličkami s kamennými zdmi a romantickými zákoutími. Následuje prohlídka Shakespearovy VERONY (UNESCO). Město zažilo zlatý věk ve 13. a 14. století za vlády rodu Della Scala (Scaligerů) - městské hradby, bazilika sv. Zena - mistrovské dílo románského stavitelství, paláce významných rodů, římský amfiteátr z růžového mramoru, do kterého se kdysi vešlo až 30 tisíc návštěvníků, kteří zde sledovali gladiátorské a býčí zápasy. Na ulici Via Cappello (pojmenovaná podle rodiny, jejíž jméno Shakespeare změnil na Capulety) se nachází slavný Juliin dům s pověstným balkonem ze 14. století. Odjezd na ubytování do přímořského letoviska na břehu Jaderského moře. 3. den zájezdu: Pobyt u moře. 4. den zájezdu: Dopoledne známé přímořské letovisko RIMINI , prohlídka historického centra města - dóm, fontána della Pigna, římský oblouk, most z doby císaře Augusta, Piazza Cavour, obchůdky, nákupy. Odpoledne klenot renesanční architektury URBINO (UNESCO), rodiště malíře a stavitele Raffaela Santiho, předního malíře italské renesance, Palazzo Ducale, historické centrum s řadou kostelů, rodný dům malíře Raffaela, individuální volno. 5. den zájezdu: Pobyt u moře . Pro zájemce je připraven fakultativní výlet do hlavního italského kulinářského města BOLOGNA , překrásné středověké panorama, řada paláců z červených cihel, renesanční věže, 40 km sloupořadí, nejstarší evropská univerzita. Následuje FERRARA (UNESCO), město s bohatou minulostí dynastie d´Este. Středověké centrum, ferrarský dóm, hradní sídlo Estetů Castello Estense . Návrat na ubytování v podvečerních hodinách. 6. den zájezdu: Celodenní výlet do RAVENNY (UNESCO), významné přístavní středisko proslavené krásnými raně křesťanskými církevními mozaikami a pokračujeme do jihoevropského státu, středověkého SAN MARINA plného památek, muzeí a uměleckých děl. V podvečer návrat na ubytování. 7. den zájezdu: Pobyt u moře. Pro zájemce celodenní fakultativní výlet: ANCONA , elegantní Piazza del Plebiscito, kostel sv. Dominika s Tiziánovým Ukřižováním, fontána Calamo, nábřeží, Trajánův oblouk aj. Následuje nedaleké LORETO , po Římu nejvýznamnější a nejnavštěvovanější poutní místo Itálie, gotická bazilika Santa della Casa se Svatou chýší. Pokračujeme na POLOOSTROV CONERO : krásné pobřežní scenérie, strmé útesy, SIROLO s panoramatickými výhledy, náměstí Piazzale Marino. 8. den zájezdu: Pobyt u moře. Možnost fakultativního výletu místní dopravou do městečka GABICCE MARE . 9. den zájezdu: Město na laguně BENÁTKY (UNESCO). Do města na laguně připlujeme lodí. Navštívíme náměstí sv. Marka s velkolepou bazilikou, dóžecím palácem Palazzo Ducale, skvost gotické architektury (bývalá rezidence všech benátských vládců), romantické uličky s nesčetnými paláci, kostely, slavný kamenný most Ponte di Rialto – jedinečné výhledy na Canal Grande. Výlet vodním autobusem "vaporetti" na jeden z ostrovů benátské laguny, ostrov sklářů MURANO . V podvečerních hodinách odjezd do ČR. 10. den zájezdu: Předpokládaný návrat do republiky v ranních hodinách (přejezd hranic do ČR v cca 04:00 hod.).
Poznávací zájezd Itálie - Benátky Poznávací zájezd Itálie - Benátky - Canal Grande Poznávací zájezd Itálie - Bologna - věž Asinelli Poznávací zájezd Itálie - Lago di Garda Poznávací zájezd Itálie - Lago di Garda Poznávací zájezd Itálie - Lago di Garda -Sirmione Poznávací zájezd Itálie - Loreto - Santa Casa Poznávací zájezd Itálie - Ravenna - bazilika San Vitale Poznávací zájezd Itálie - San Marino Poznávací zájezd Itálie - Sirmione - Lago di Garda Poznávací zájezd Itálie - Urbino Zájezd Itálie - trasa zájezdu - Krásy severní Itálie

Termíny a ceny

Tento zájezd již nenabízíme.

Vysvětlivky

 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj
 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj s přistýlkou
 • : dospělá osoba - jednolůžkový pokoj
 • : dospělá osoba - Doobsazení pro ženu
 • : dospělá osoba - Doobsazení pro muže

Cena zahrnuje

 • 7x snídani formou bufetu,
 • 7x ubytování v hotelu**** - 2lůžk.pokoje s příslušenstvím,
 • dopravu lux. klim. autobusem,
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • 1lůžk. pokoj 4500 Kč (povinné při nedoobsazení),
 • 7x večeře - menu 1500 Kč,
 • a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
 • Do kostelů není vhodné jít s holými rameny a v šortkách, může se Vám stát, že nebudete vpuštění dovnitř. Doporučujeme mít sebou turistickou obuv a turistické oblečení
 • DOPORUČENÉ KAPESNÉ
 • Fakultativní příplatek:
 • fakultativní výlet: 5. den pobytu Bologna - Ferrara 600 Kč (min. 25 účastníků),
 • fakultativní výlet: 7. den pobytu Ancona – Loreto 400 Kč,
 • fakultativní výlety
 • komplexní pojištění vč. storna zájezdu a případné nákazy Covid-19 v ČR i zahraničí 400 Kč,
 • lodičky a vstupní taxu do Benátek,
 • MĚNA A KURZ
 • pobytovou taxu,
 • připojištění Covid-19 (doplňkové pojištění ke komplexnímu pojištění - rozšířená ochrana) Evropa - 30 Kč/den
 • UPOZORNĚNÍ
 • vstupné,

Kontaktujte nás

Skype skype
tel/fax - 385 310 813
mobil - 720 154 400
info@cestovkapohoda.cz
Otevírací doba
Po - Pá 12.00 – 17.00

Předprodej vstupenek

CB SYSTÉM, TICKET PORTAL, TICKET STREAM, TICKET ART, COLOSSEUM TICKET, TICKET MASTER

Předprodej vstupenek na koncerty, divadla, muzikály, festivaly, výstavy....

Aktuality

ZÁJEZDY do HOLANDSKA 2021!!!

Již nyní poznávací zájezdy do Holandska na rok 2021!!! KLIKNI ZDE:

ZÁJEZDY PRO DĚTI

Rezervujte již nyní !!! Heide Park, Eurodisneyland, Legoland, Bayern Park, Marineland, Delfinárium a Zoo Norimberk aj.

PAŘÍŽ, VERSAILLES, sídla Fontainebleau - od 2.599 Kč!! TERMÍNY NA ROK 2021!!

Nejlevnější PAŘÍŽ autobusem!!! KLIKNI
Doprava, 2x nocleh v hotelu...

Aktuální kurzy

USA dolar 21,47 Kč
euro 25,30 Kč
Chorvatsko kuna 3,37 Kč

Počasí