CK Pohoda Itálie Zájezd č. RE/IT419-21

Itálie - Kalábrie - Capo Vaticano, Pláže A Městečka

Itálie

Zájezd plný pohody do italské oblasti Kalábrie, kam před více než 2700 lety přinesli…

10Počet dnů:

11.06.2021Termíny od:

12 411 Kč Cena od:

10 - denní zájezd

Zájezd plný pohody do italské oblasti Kalábrie, kam před více než 2700 lety přinesli Řekové na "špičku italské boty" vinnou révu, olivovníky a svou kulturu a tuto zemi nazvali jménem Italia. Zveme vás do nejjižnějšího regionu pevninské Itálie, který byl ve starověku nejcivilizovanější oblastí západní Evropy. Kalábrie nám nabídne vedle historických starobylých městeček i panenskou přírodu, nekonečné pobřeží lemující písečné pláže, průzračné moře různých odstínů a vnitrozemí s pyšnými rozeklanými pohořími Aspromonte a Sila. Svou specifiku v rámci Itálie má i místní kalábrijská kuchyně. Ubytováni budeme v nejkrásnější oblasti Kalábrie, která nese název Capo Vaticano.

Zájezd provází Mgr. Michal Hrazdil

Santa Maria - Tropea – zátoka Santa Eufemia – ostrov Stromboli - ostrov Panarea – Capo Vaticano - Scilla – Reggio di Calabria – Pentedattilo - Gerace

VÝLETY NA LIPARSKÉ OSTROVY - VULCANO, LIPARY A STROMBOLI, PANAREA

UBYTOVÁNÍ PŘÍMO NA PLÁŽI ROMANTICKÉ ZÁTOKY

Ubytování: ano

Hotel*** - přímo na pláži v Santa Maria - Capo Vaticano - 2lůžk. pokoje s klim. a příslušenstvím.

hotel

Stravování: snídaně

Doprava: autokarem

Nástupní místa: 11.06. - 20.06. Odjezd A, B, L + České Budějovice

Přehled nástupních míst najdete ZDE

Program zájezdu

1. den:V dopoledních hodinách odjezd z ČR do Itálie.
2. den:Kolem poledne příjezd do letoviska SANTA MARIA v oblasti Capo Vaticano, do zátoky GIOIA TAURO pod stolovou horu Monte Porro. Odpoledne ubytování. Koupání na písečné pláži Santa Maria .
3. den:Výlet do městečka TROPEA , které se zvedá na 50 metrů vysoké skále nad Tyrhénským mořem a bývá označováno za "barokní balkón Kalábrie". Prohlédneme si normanskou katedrálu, pokocháme se výhledy na smaragdové moře, ukážeme si barokní paláce, ochutnáme místní speciality a půjdeme se vykoupat na jednu z nejkrásnějších městských pláží celé Itálie v zátoce SANTA EUFEMIA . Návrat na hotel.
4. den:Pobyt u moře , individuální volno, koupání. Pro zájemce fakultativní výlet na ostrovy PANAREA a STROMBOLI . Panarea nabízí bílou kubickou architekturu, pestrou subtropickou vegetaci, skalní vulkanické útvary, vyhlášenou pláž Zimmari a výhledy na vulkanická skaliska a ostrůvky v okolním moři. Na Stromboli procházka po bílých vesnicích, možnost koupání na černé vulkanické pláži a po setmění poplujeme pozorovat zářivé erupce činné sopky u svahu Sciara dell Fuoco (cca 65 €). V pozdních hodinách návrat na hotel.
5. den:Pobyt u moře , koupání, individuální volno. Fakultativní výlet vodním taxi na plážičky FOCÚ , které se díky křišťálové vodě a kulise příkrých skal v anketách pravidelně umisťují mezi nejkrásnějšími plážemi celé Itálie. Návrat na pevninu a v podvečer procházka na vyhlídky u majáku na mysu CAPO VATICANO . Návrat na hotel.
6. den:Pobyt u moře , koupání, individuální volno. Pro zájemce fakult. výlet na LIPARSKÉ OSTROVY , ostrov VULCANO , jenž je podle tradice považován za sídlo boha kováře a vládce sopek Hefaista, římského Vulkána, Porto Levante, vyhlášené sirné jezírko, vulkanické pláže, možnost výstupu na hranu Velkého kráteru, který kouří sirné páry a nabízí výhledy po celém souostroví. Ostrov LIPARI , největší ostrov celého souostroví, stejnojmenné městečko s katedrálou sv. Bartoloměje, vyhlídková plavba bárkou podél skalních útvarů, Jeskyně andělů a Jeskyně zamilovaných, exotická příroda, písečné pláže s průzračným mořem. Ochutnávka kapary a dezertního vína malvasia.
7. den:Pobyt u moře , koupání, individuální volno.
8. den:Celodenní výlet kolem "špičky italské boty". Navštívíme městečko SCILLA , které oživuje báje o příšeře Skylle, s pitoreskní rybářskou čtvrtí a výhledy k sicilským břehům. Místo prohlídky města si můžete vybrat koupání na udržované pláži letoviska Marina Grande, které je hl. střediskem tzv. Fialkové riviéry. Cesta podél Mesinské úžiny mezi Apeninským poloostrovem a Sicílií, na rozhraní Tyrhénského a Jónského moře. Navštívíme největší město Kalábrie – REGGIO DI CALABRIA , projdeme se po promenádě, možnost navštívit archeologické muzeum se starověkými řeckými sochami. Alternativně vykoupání v Jónském moři na městské pláži. Odpoledne zastávka "městečku duchů" PENTEDATTILO , které se lepí na skálu v podobě ďáblovy ruky. Výhledy na jižní úpatí pohoří Aspromonte i na nejjižnější pobřeží pevninské Itálie. Poté cesta podél Jasmínového pobřeží Jónského moře. V podvečer prohlídka středověkého městečka GERACE , které se vypíná na 500 metrů vysoké stolové hoře s výhledy na pobřeží i hory jižní Kalábrie. Návrat na hotel.
9. den:Pobyt u moře , odpoledne odjezd do ČR.
10. den:Příjezd do ČR v odpoledních hodinách.
Itálie - Kalábrie - Tropea - klášter Santa Maria Itálie - Capo Vaticano Itálie - Kalábrie Itálie - Kalábrie - Capo Vaticano Itálie - Kalábrie - Gerace Itálie - Kalábrie - Pentedattilo Itálie - Kalábrie - Reggio di Calabria Itálie - Kalábrie - Scilla Itálie - Kalábrie - Tropea Itálie - Kalábrie - Tropea Itálie - Kalábrie - Tropea Itálie - Kalábrie - Tropea Itálie - ostrov Lipary Italie - Stromboli - Liparské ostrovy

Termíny a ceny

termín od termín do počet dní
11.06.2021 20.06.2021 10 13 490 Kč13 490 Kč13 490 Kč13 490 Kč13 490 Kč momentálně není k dispozici
11.06.2021 20.06.2021 10 12 411 Kč12 411 Kč12 411 Kč12 411 Kč12 411 Kč rezervovat
11.06.2021 20.06.2021 10 12 411 Kč12 411 Kč12 411 Kč12 411 Kč12 411 Kč rezervovat
11.06.2021 20.06.2021 10 12 411 Kč12 411 Kč12 411 Kč12 411 Kč12 411 Kč rezervovat
11.06.2021 20.06.2021 10 12 411 Kč12 411 Kč12 411 Kč12 411 Kč12 411 Kč rezervovat

Vysvětlivky

 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj
 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj s přistýlkou
 • : dospělá osoba - jednolůžkový pokoj
 • : dospělá osoba - Doobsazení pro ženu
 • : dospělá osoba - Doobsazení pro muže

Cena zahrnuje

 • 7x snídani,
 • 7x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
 • dopravu lux. klim. busem,
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • 1lůžk. pokoj 3850 Kč (povinné při nedoobsazení),
 • 7x večeře 1950 Kč/os.,
 • a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
 • Fakultativní příplatek:
 • fakultativní výlety,
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 400 Kč,
 • pobytovou taxu (cca 1,50 EUR/os./den),
 • pokoj s výhledem na mořskou stranu 800 Kč/os.,
 • Připojištění Covid-19 (doplňkové pojištění ke komplexnímu pojištění) Evropa - 30 Kč/den
 • vstupné,

Kontaktujte nás

Skype skype
tel/fax - 385 310 813
mobil - 720 154 400
info@cestovkapohoda.cz
Otevírací doba
Po - Pá 12.00 – 17.00

Předprodej vstupenek

CB SYSTÉM, TICKET PORTAL, TICKET STREAM, TICKET ART, COLOSSEUM TICKET, TICKET MASTER

Předprodej vstupenek na koncerty, divadla, muzikály, festivaly, výstavy....

Aktuality

ZÁJEZDY do HOLANDSKA 2021!!!

Již nyní poznávací zájezdy do Holandska na rok 2021!!! KLIKNI ZDE:

ZÁJEZDY PRO DĚTI

Rezervujte již nyní !!! Heide Park, Eurodisneyland, Legoland, Bayern Park, Marineland, Delfinárium a Zoo Norimberk aj.

PAŘÍŽ, VERSAILLES, sídla Fontainebleau - od 2.599 Kč!! TERMÍNY NA ROK 2021!!

Nejlevnější PAŘÍŽ autobusem!!! KLIKNI
Doprava, 2x nocleh v hotelu...

Aktuální kurzy

USA dolar 21,48 Kč
euro 26,08 Kč
Chorvatsko kuna 3,45 Kč

Počasí