CK Pohoda Chorvatsko Zájezd č. RE/HR444-21

Chorvatsko - Lastovo - Panenský Ostrov Dalmácie

Chorvatsko

Plavba Jaderským mořem ze Splitu přes ostrov Korčula na druhý nejvzdálenější ostrov…

10Počet dnů:

03.09.2021Termíny od:

13 331 Kč Cena od:

10 - denní zájezd

Plavba Jaderským mořem ze Splitu přes ostrov Korčula na druhý nejvzdálenější ostrov v Chorvatsku - Lastovo. Stejně tak jako ostrov Vis, bylo i Lastovo dlouho zavřeno turistickému ruchu. Čeká nás objevování doposud neobjeveného, skryté pláže a zátoky chráněné hustými středomořskými lesy, mimořádně čisté moře, které přímo vyzývá ke koupání a k potápění, nezapomenutelné výhledy, cenné historické památky, jedinečná etnografie a gastronomie. Pokusíme se na vlastní oči přesvědčit, že vše je tu ve znamení čísla 46. Nachází se zde 46 kostelů a kaplí, 46 polí, vinic a olivových sadů, 46 kopečků a vršků a obklopuje ho 46 ostrůvků.

Zájezd provází Michaela Bencová

Split – ostrov Lastovo – Pasadur – zátoka Zaklopatica – Lastovo – Lastovské souostroví – ostrov Mladine – Skrivena Luka – maják Struga – zátoka Kručica – Ilyrska Gomile

DOPOSUD NEOBJEVENÝ OSTROV

SKRYTÉ PLÁŽE, VÝHLEDY A NEDOTČENÁ KRÁSA

Ubytování a stravování: Ubytování
Hotel Solitudo*** - příjemný středomořský styl, přímo na břehu moře – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
CK si vyhrazuje právo změnit místo ubytování dle Všeobecných smluvních podmínek.

Stravování
7x polopenzi formou bufetu

Vstupné, platby: Orientační ceny vstupů (z roku 2020) - cena v HRK
Fakultativní výlet kolem lastovského souostroví cca 45 € (cca 340 HRK)
Degustace ve vinařství v Lastovu 100 HRK

Doporučené kapesné
Doporučujeme min. kapesné ve výši cca 600 HRK - není podmínkou všechny fakultativní výlety absolvovat.
Vstupné do navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky, trajekty na ostrovy u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci "cena zahrnuje" výslovně uvedeno jinak.

Měna a kurz
Měna – Chorvatská Kuna (značení HRK)
http://www.kurzy.cz/kurzy-men

Upozornění
Do kostelů není vhodné jít s holými rameny a v šortkách, může se vám stát, že nebudete vpuštění dovnitř.

Cestovní dokumenty, vízum, očkování, pojištění: Cestovní dokumenty
Na cestu nezapomeňte platný cestovní doklad. I když jsme od 1.5.2004 členy EU a pro cesty na území EU stačí občanský průkaz (jen tzv. karta, od 1.1.2006 jen se čtecí zónou), doporučujeme všem vzít s sebou raději platný cestovní pas. CK nemůže přebírat odpovědnost za úspěšné odbavení svých klientů na hranicích. Prosím, nezapomeňte, že vaše cestovní pasy musí být platné ještě alespoň půl roku po návratu z dovolené. Dle vyjádření MV ČR je občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. Každý účastník zájezdu je osobně odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž cestuje. CK nepřebírá odpovědnost za vízové povinnosti cizích státních příslušníků do navštívených zemí. Prosím mějte u sebe několik kopií cestovního dokladu, popřípadě i v elektronické podobě (např. uložené v emailové poště). Tyto kopie mohou usnadnit řešení mnoha situací.
Cestovní pojištění (za příplatek)
Každý účastník zájezdu je povinen vycestovat do zahraničí s cestovním pojištěním.
Cestovní kancelář REDOK TRAVEL má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 1360500204 s pojišťovnou UNIQA a.s.
Pojištění není limitováno věkem účastníka. Pokud jste si prostřednictvím CK zakoupili komplexní pojištění (nebo je již zahrnuto v ceně zájezdu), jste pojištěni v následujícím rozsahu:
Pojištění léčebných výloh v zahraničí 7 000 000 Kč
Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu 600 000 Kč
Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 300 000 Kč
Úrazové pojištění, nemocniční odškodné (hosp.+nemoc) 600 Kč/den
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci 3. osoby 5 000 000 Kč
Pojištění zavazadel 20 000 Kč/ks (max. 40 000 Kč)
Pojištění storna zájezdu 15 000 Kč (spoluúčast klienta 20%)
Při pojistné události v zahraničí je třeba kontaktovat asistenční službu v Praze - tel: +420 296 333 696, kde oznámíte, k jaké pojistné události došlo a asistenční služba Vám poradí, jak dále postupovat. Nezapomeňte s sebou Evropský průkaz zdravotního pojištění (karta zdravotního pojištění v ČR). Smluvní vztah vzniká mezi klientem a pojišťovnou, případné pojistné události řeší klient přímo s pojišťovnou. Součástí pojištění je i automatické a bezplatné prodloužení platnosti pojištění pro zpožděný návrat v případě, kdy se pojištěná osoba z důvodu zásahu vyšší moci (např. uzavření leteckého provozu, živelná pohroma v místě dovolené, apod.) nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném termínu. Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb zahrnuje i pojištění plážových adrenalinových aktivit, které si pojištěný může zakoupit podle svého zájmu přímo na pláži (např. jízda na vodním skútru, jízda na banánu, jachting, parasailing, vodní lyžování, potápění s instruktorem, apod.). Pojištění storna obsahuje i pojištění z důvodu nedobrovolné ztráty zaměstnání a pojištění nevyužité dovolené. Další informace o pojištění jsou uvedeny na stránkách www.redok.cz. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění UCZ/Ces/14 a Rámcovou pojistnou smlouvou. Pojištěný klient tímto potvrzuje, že se seznámil s rozsahem pojištění, že převzal Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění, byl s nimi seznámen a souhlasí s jejich zněním.
Cestovní kancelář je pojištěna v souladu se Zákonem č.159/1999 Sb., certifikát pojištění na www.redok.cz.

Doplňující info k zájezdu: Elektrické adaptéry
Síťové napětí v Chorvatsku je, jako v České republice 230 V. Zástrčky jsou s dvojicí kulatých kolíků s průměrem 4,8 mm a roztečí 19 mm. Zásuvka má pak dva otvory pro kolíky, kovové uzemňovací písky na horní a spodní straně a vodí zářezy po stranách. Zástrčka i zásuvka jsou symetrické. Pro naše kulaté tříkolové zástrčky je nutný adaptér, pro naše ploché dvoukolíkové zástrčky adaptér nutný není.
Velvyslanectví a konzuláty
Pokud ztratíte pas nebo potřebujete jinou pomoc, spojte se s velvyslanectvím nebo konzulátem.
Velvyslanectví ČR v Záhřebu - Veleposlanstvo Češke Republike
Radnička cesta 47/VI, 10 000 Zagreb
Tel: 00385 1 617 7246 Fax: 00385 1 617 6630 Nouzová linka: 00385 916 12 15 33
Úřední hodiny: pondělí - pátek 09.00 - 12.00

Konzulární jednatelství ve Splitu
Obala H.N.P.5/III (Riva), 21 000 Split
Tel: 00385 21344866
Fax: 00385 21344866
Nouzová linka: 00385 916 12 16 60
Provozní hodiny úřadu: pondělí - pátek 9.00 - 12.00
Konzulátní jednatelství v Rijece
Trg. 128. brigade Hrvatske vojske 4, 51 000 Rijeka
Tel: 00385 51212515
Fax: 00385 51212515
Nouzová linka: 00385 916 12 15 60
Provozní hodiny: pondělí - pátek 9.00 - 12.00

Důležitá telefonní čísla
Pohotovost 112 (společné číslo pro všechny urgentní situace)
Záchranná služba: 194, Požárníci: 193, Policie: 192
Pomoc na silnici: 1987
Směrové číslo z Chorvatska do ČR: 00420
Směrové číslo z ČR do Chorvatska: 00385

Doporučení pro turisty
DROZD – Registrace občanů při cestách do zahraničí
Projekt "Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD) umožňuje českým občanům poskytovat na dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v zahraničí.
Důležitá upozornění • Prosíme o důkladné označení Vašich zavazadel Vaším jménem a CK REDOK • Účastníci zájezdu jsou povinni být v průběhu celého zájezdu na smluveném místě a ve stanovenou dobu, kterou určí průvodce. Nelze, aby z důvodu vaší nedochvilnosti byli ostatní klienti kráceni na svých právech, jak v oblasti poznávání, ubytování, stravování a dalších. V případě jakékoliv nedochvilnosti informujte prosím neodkladně průvodce zájezdu. V místech srazu čeká autobus max. 30 min., při definitivním odjezdu do ČR pak maximálně 1 hod. V případě, že jde o letecké zájezdy, návaznost na trajekt apod. je zde čekací doba pouze 30 min.). Cestovní kancelář ani dopravce za těchto okolností nenesou žádnou morální ani finanční zodpovědnost. • CK nepřebírá odpovědnost za jednání cestujících, které by bylo v rozporu se zákony příslušné země. • Služby nečerpané vlastní vinou propadají bez náhrady. • Do autobusu doporučujeme pohodlné oblečení, příruční zavazadlo a event. malý polštářek pod hlavu či deku. • Je povolen převoz zavazadel do hmotnosti 15 kg/os. V případě nadváhy nemusí být zavazadla převzata k přepravě. Rovněž nebudou převzata balení minerálních vod či jiných nápojů. • Při odchodu z autobusu na výletech, při prohlídkách apod., neponechávejte v autobuse finanční prostředky, osobní doklady, platební karty, fotoaparáty, kamery aj. cenné věci. Dopravce ani CK neodpovídá za jejich případnou ztrátu nebo odcizení. • Nezapomeňte vzít s sebou léky, které užíváte, pohodlnou obuv, deštník nebo pláštěnku a dobrou náladu. • CK si vyhrazuje právo z organizačních důvodů změnit místo ubytování dle Všeobecných smluvních podmínek.

Ubytování: ano

Hotel Solitudo*** - příjemný středomořský styl, přímo na břehu moře.

hotel***

Stravování: polopenze

Doprava: autokarem

Nástupní místa: 03.09. – 12.09. Odjezd B, E, L

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení.

Přehled nástupních míst najdete ZDE

Program zájezdu

1. den:V odpoledních hodinách odjezd z republiky (překročení hranic cca v 18:00 hod.)
2. - 3. den:Ráno příjezd do SPLITU , nalodění na trajekt a téměř 6 hod. plavba Jaderským mořem přes ostrov Korčula (Vela Luka) na vzdálený OSTROV LASTOVO , který je součástí přírodní rezervace s více jak 40 ostrovy, ostrůvky, skalními útesy a davy turistů sem ještě nedorazily. Transfer na hotel do městečka Pasadur, kde budeme 7 nocí ubytováni, večeře. Romantické duše ocení, že Lastovo je parkem tmavé oblohy. Jeho odlehlost zajišťuje dokonalé podmínky pro pozorování hvězd. 3. den zájezdu
4. den:Návštěva hlavního městečko ostrova. Přes vyhlídku na zátoku ZAKLOPATICA dojedeme do středověkého městečka LASTOVO , rozloženého v prudkém svahu mezi okolními kopci, olivovníky, renesanční a barokní kostely, z nichž nejslavnější je farní kostel sv. Kuzme a Damjana , specifická architektura a symboly Lastova komíny (fumary), každý komín je jiný a je oslavou řemesel starých mistrů. Prohlídku města zakončíme degustací místních výrobků v místním vinařství. Návrat na hotel, pobyt u moře.
5. den:Fakultativní lodní výlet kolem ostrovů LASTOVSKÉHO SOUOSTROVÍ . Z hladiny moře budeme obdivovat ostrůvky, ostrovy a zátoky se zastávkami, koupání. Poobědváme typickou rybu, místní produkty a víno, mj. se vylodíme na OSTROVĚ MLADINE , užijeme si koupání na PLÁŽI SAPLUN s písečným dnem, která je perlou ostrovů Lastova.
6. den:Pobyt u moře , individuální volno. Bohaté možnosti pěších výletů do neporušené přírody, tiché zátoky, možnost potápění, šnorchlování, městečko UBLI , ostrov PREŽBA , zátoky Kremena, Sita, pozůstatky vojenské historie, přístav pro ponorky, lodní výlety na okolní ostrůvky aj.
7. den:Výlet na jih ostrova, který je bez nadsázky ztracený ráj, přirozené soužití člověka a přírody. Navštívíme zátoku SKRIVENA LUKA , jedna z největších a nejkrásnějších na ostrově, možnost koupání. Procházka k impozantnímu MAJÁKU STRUGE , druhý nejstarší na Jadranu (1839). Maják jako takový není přístupný veřejnosti, ale je na jedinečném místě a je dominantou ostrova.
8. den:Krásné výhledy a koupání. Po snídani se vydáme z hotelu pěšky přes zátoku KRUČICA – možnost koupání. Poté už budeme stoupat až na 204 m vysokou ILYRSKOU GOMILE s krásnými výhledy na velikou část ostrova. Odpoledne koupání, individuální volno.
9. den:V ranních (dopoledních) hodinách odjezd trajektem s přestupem na Korčule do Splitu. Cesta busem do ČR.
10. den:Návrat do ČR v časných ranních hodinách (Brno cca v 5:00 hod.).
Chorvatsko - ostrov Lastovo, maják Struge Chorvatsko - Přírodní park Lastovo - podvodní svět s korály Eunicella Chorvatsko - Lastovo Chorvatsko - Lastovo - Lučica Chorvatsko - Lastovo, kostel sv. Kuzme a Damjana Chorvatsko - městečko Lastovo Chorvatsko - městečko Lastovo Chorvatsko - ostrov Lastovo Chorvatsko - ostrov Lastovo Chorvatsko - ostrov Lastovo Chorvatsko - ostrov Lastovo - Lučica Chorvatsko- ostrov Lastovo

Termíny a ceny

termín od termín do počet dní
03.09.2021 12.09.2021 10 14 490 Kč14 490 Kč14 490 Kč14 490 Kč14 490 Kč momentálně není k dispozici
03.09.2021 12.09.2021 10 13 331 Kč13 331 Kč13 331 Kč13 331 Kč13 331 Kč rezervovat
03.09.2021 12.09.2021 10 13 331 Kč13 331 Kč13 331 Kč13 331 Kč13 331 Kč rezervovat
03.09.2021 12.09.2021 10 13 331 Kč13 331 Kč13 331 Kč13 331 Kč13 331 Kč rezervovat
03.09.2021 12.09.2021 10 13 331 Kč13 331 Kč13 331 Kč13 331 Kč13 331 Kč rezervovat

Vysvětlivky

 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj
 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj s přistýlkou
 • : dospělá osoba - jednolůžkový pokoj
 • : dospělá osoba - Doobsazení pro ženu
 • : dospělá osoba - Doobsazení pro muže

Cena zahrnuje

 • 7x polopenzi formou bufetu,
 • 7x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. klim. pokoje s příslušenstvím,
 • dopravu lux. klim. busem,
 • lodní lístek Split – Korčula – Lastovo a zpět,
 • pobytovou taxu,
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • 1lůžk. pokoj 3600 Kč (povinné při nedoobsazení),
 • fakult. lodní výlet 5. den cca 45 €, platba na místě, nutné nahlásit předem v CK
 • Fakultativní příplatek:
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu a případné nákazy Covid-19 v ČR i zahraničí 400 Kč,
 • na vyžádání pokoj s balkonem nebo terasou 550 Kč/os,
 • připojištění Covid-19 (doplňkové pojištění ke komplexnímu pojištění - rozšířená ochrana) Evropa - 30 Kč/den,
 • vstupné, fakult. výlety, ochutnávky a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"

Kontaktujte nás

Skype skype
tel/fax - 385 310 813
mobil - 720 154 400
info@cestovkapohoda.cz
Otevírací doba
Po - Pá 12.00 – 17.00

Předprodej vstupenek

CB SYSTÉM, TICKET PORTAL, TICKET STREAM, TICKET ART, COLOSSEUM TICKET, TICKET MASTER

Předprodej vstupenek na koncerty, divadla, muzikály, festivaly, výstavy....

Aktuality

ZÁJEZDY do HOLANDSKA 2021!!!

Již nyní poznávací zájezdy do Holandska na rok 2021!!! KLIKNI ZDE:

ZÁJEZDY PRO DĚTI

Rezervujte již nyní !!! Heide Park, Eurodisneyland, Legoland, Bayern Park, Marineland, Delfinárium a Zoo Norimberk aj.

PAŘÍŽ, VERSAILLES, sídla Fontainebleau - od 2.599 Kč!! TERMÍNY NA ROK 2021!!

Nejlevnější PAŘÍŽ autobusem!!! KLIKNI
Doprava, 2x nocleh v hotelu...

Aktuální kurzy

USA dolar 21,48 Kč
euro 26,08 Kč
Chorvatsko kuna 3,45 Kč

Počasí