CK Pohoda Německo Zájezd č. RE/D652-21

Středověké Bavorsko - Romantická Cesta

Německo

Pohodový zájezd v duchu starých tradic a zvyků do středověkých městeček na Romantické…

4Počet dnů:

10.06.2021Termíny od:

4 214 Kč Cena od:

4 - denní zájezd

Pohodový zájezd v duchu starých tradic a zvyků do středověkých městeček na Romantické cestě a do atraktivní oblasti s hlubokými údolími, vápencovými skálami a zříceninami hradů do Franckého Švýcarska. Bez nadsázky, každé město, které jsme pro vás vybrali má autentický historický ráz a budeme si připadat jako v pohádce plné královských zámků a krásné krajiny. Zájezd za nostalgií v tom nejlepším slova smyslu. Navštivte s námi místa, kde je středověk stále na živu.

Nördlingen – Dinkelsbühl – Rothenburg Ob Der Tauber – Weikersheim Palace – Würzburg – Francké Švýcarsko – Gössweinstein – Tüchersfeld – Pottenstein

A FRANCKÉ ŠVÝCARSKO

Ubytování: ano

Stravování: snídaně

Doprava: autokarem

Nástupní místa: 10.06. – 13.06. Odjezd A, B, L + Plzeň

Přehled nástupních míst najdete ZDE

Program zájezdu

1. den:V pozdních večerních hodinách odjezd dle nástupních míst.
2. den:Po půlnoci odjezd z Prahy do Bavorska. Ranní procházka středověkým městem NÖRDLINGEN , choulícím se v obrovském Rieském kráteru, který zde před miliony let vyhloubil meteorit. Historické centrum města doposud obepínají městské hradby (2,7 km) s patnácti strážními věžemi. Hlavní dominantou města je však trojlodní kostel sv. Jiří a Danielova věž s panoramatickým výhledem. Dalším ze starobylých franckých měst na Romantické stezce je DINKELSBÜHL , patřící k nejzachovalejším městským středověkým celkům v Německu vůbec. Městské hradby s věžemi, hrázděné domy, kostel sv. Jiří, krásný Deutches Haus, barokní zámkompek, jedinečná atmosféra a kulinářské pochoutky. Odpoledne pak malé městečko s velkou pověstí – půvabný ROTHENBURG OB DER TAUBER . Nikde jinde se nedochovalo tolik středověku, jako právě zde. Jako by se tu zastavil čas. Projdeme se historickou částí města se starobylými domy, tichými místy a zákoutími, věžemi, obchůdky, opevněními, která obepínají gotické stavby a štítové domy. Nenecháme si ujít kostely, radnici, muzea, nejzachovalejší části městských hradeb Spitaltor, bránu Galgentor nebo strhující výhledy na město a říční údolí. Večer odjezd na ubytování, případná večeře.
3. den:Jedním z vrcholů Romantické cesty je ZÁMEK WEIKERSHEIM , obklopený krásnými barokními zahradami zahrnujícími čtyři roční období a dvoukřídlou arkádovou oranžerií. VINNÝ RÁJ FRANKY se nachází na hranici mezi Dolními a Středními Franky, nad vinicemi Bullenheim a Seinsheim . Vinice s nádhernými panoramatickými výhledy, za příznivého počasí až do Harzu a Vogelsbergu. Občerstvení v jedinečné přírodní kulise nebo možnost procházek mezi vinnými svahy. Po zbytek dne pak město WÜRZBURG . Pro svou jedinečnost byla zdejší REZIDENCE biskupa-knížete zapsána na seznam UNESCO. Poznávání historického centra města na řece Mohan se všemi jeho pozoruhodnostmi – Starý kamenný most z 15. stol., přístavní jeřáby z 18. století nebo laboratoř, kde Wilhelm Röntgen objevil koncem 19. stol. rentgenové paprsky. Večer návrat na ubytování.
4. den:Ráno odjezd do oblasti FRANCKÉ ŠVÝCARSKO , jedna z nejkrásnějších oblastí Německa, čekají nás dolomitické skály, vesnice a městečka s hrázděnými domy, zámky a hrady vysoko na kopcích. Navštívíme GÖSSWEINSTEIN s majestátní bazilikou, pitoreskní vesnici TÜCHERSFELD vestavěnou do skal se stejnojmennou skalní vyhlídkou. POTTENSTEIN , kde v r. 1227 pobývala sv. Alžběta Durynská. Program zakončí procházka romantickým údolím Püttlachtal s nespočtem skalních útvarů a tajemných jeskyní. Pro příznivce adrenalinu je možná návštěva zážitkového centra Erlebnisfelsen Pottenstein – supermoderní bobové a horské dráhy, vysutý most "Skywalk" s fantastickým výhledem na město a okolní krajinu z výšky 65 m. V podvečerních hodinách odjezd do ČR. Předpokládaný návrat ve večerních hodinách (Praha cca 22.30) a dále dle míst nástupů.
castle-4271548_1920 Francké švýcarsko Německo - Nordlingen Německo Rothenburg Nordlingen Rothenburg Rothenburg Weikersheim palace

Termíny a ceny

Tento zájezd již nenabízíme.

Vysvětlivky

 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj
 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj s přistýlkou
 • : dospělá osoba - jednolůžkový pokoj
 • : dospělá osoba - Doobsazení pro ženu
 • : dospělá osoba - Doobsazení pro muže

Cena zahrnuje

 • 2x snídani formou bufetu,
 • 2x ubytování v typickém gasthofu – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
 • dopravu lux. klim. busem,
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • 1lůžk. pokoj 800 Kč,
 • 2x večeře 600 Kč,
 • fakult. služby,
 • Fakultativní příplatek:
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 160 Kč,
 • Připojištění Covid-19 (doplňkové pojištění ke komplexnímu pojištění) Evropa - 30 Kč/den
 • vstupné,
 • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"

Kontaktujte nás

Skype skype
tel/fax - 385 310 813
mobil - 720 154 400
info@cestovkapohoda.cz
Otevírací doba
Po - Pá 12.00 – 17.00

Předprodej vstupenek

CB SYSTÉM, TICKET PORTAL, TICKET STREAM, TICKET ART, COLOSSEUM TICKET, TICKET MASTER

Předprodej vstupenek na koncerty, divadla, muzikály, festivaly, výstavy....

Aktuality

ZÁJEZDY do HOLANDSKA 2021!!!

Již nyní poznávací zájezdy do Holandska na rok 2021!!! KLIKNI ZDE:

ZÁJEZDY PRO DĚTI

Rezervujte již nyní !!! Heide Park, Eurodisneyland, Legoland, Bayern Park, Marineland, Delfinárium a Zoo Norimberk aj.

PAŘÍŽ, VERSAILLES, sídla Fontainebleau - od 2.599 Kč!! TERMÍNY NA ROK 2021!!

Nejlevnější PAŘÍŽ autobusem!!! KLIKNI
Doprava, 2x nocleh v hotelu...

Aktuální kurzy

USA dolar 21,61 Kč
euro 26,20 Kč
Chorvatsko kuna 3,46 Kč

Počasí