CK Pohoda Slovinsko Zájezd č. RE/SLO686-21

Slovinsko, Mořský Park Laguna

Slovinsko

Vydejte se s námi do Slovinska, užít si koupání a relaxaci v zastřešených mořských…

6Počet dnů:

11.06.2021Termíny od:

6 983 Kč Cena od:

6 - denní zájezd

Vydejte se s námi do Slovinska, užít si koupání a relaxaci v zastřešených mořských lázních Laguna s výhledy na moře. Ubytováni budeme v příjemném hotelu Vile Park, který je součástí mořských lázní Laguna. Navštívíme i fotogenický Piran, symbol Slovinska Predjamski Grad. Cestou tam jedinečné scenérie půvabného Bledského jezera a návštěva lázeňského městečka Bled. Užijte si relaxaci v teplých vodách slovinských lázní a poznejte s námi Slovinsko.


Predjamski Grad - mořské lázně Laguna - Piran - zámek Miramare - Bledské jezero - Bled

BLED, RELAXACE A KOUPÁNÍ

TO NEJLEPŠÍ ZE SLOVINSKA

Na co se můžete těšit: scenérie Bledského jezera relaxace v mořských lázních Laguna symbol Slovinska Predjamski Grad romantický zámek Miramare

Ubytování a stravování: Ubytování
2lůžk. pokojích s vlastním příslušenstvím

Stravování
polopenze formou bufetu. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Vstupné, platby: hrad Bled 8,50 €
Bled – kostel Panny Marie 6 €
loďky - Bled 14 €
Piran – zvonice 2 €
Piran - muzeum 2 €
zámek Miramare 12 €
Predjamski Grad 14 €

Doporučená částka na vstupné cca 80 EUR. Není podmínkou všechny vstupy se skupinou absolvovat.

Měna a kurz
EURO (značení €)
http://www.kurzy.cz/kurzy-men/nejlepsi-kurzy/EUR-euro/

Cestovní dokumenty, vízum, očkování, pojištění: Cestovní dokumenty
Na cestu nezapomeňte platný cestovní doklad. I když jsme od 1. 5. 2004 členy EU a pro cesty na území EU stačí občanský průkaz (jen tzv. karta, od 1. 1. 2006 jen se čtecí zónou), doporučujeme všem vzít s sebou raději platný cestovní pas. Prosím, nezapomeňte, že vaše cestovní pasy musí být platné ještě alespoň půl roku po návratu z dovolené.
Dle vyjádření MV ČR je občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. Každý účastník zájezdu je osobně odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž cestuje.
CK nepřebírá odpovědnost za vízové povinnosti cizích státních příslušníků do navštívených zemí.

Cestovní pojištění
Každý účastník zájezdu je povinen vycestovat do zahraničí s cestovním pojištěním.
Cstovní kancelář REDOK TRAVEL má uzavřeno pojistnou smlouvu č. 1360500204 s pojišťovnou UNIQA a.s.
Pojištění není limitováno věkem účastníka. Pokud jste si prostřednictvím CK zakoupili komplexní pojištění, jste pojištěni v následujícím rozsahu:

Pojištění léčebných výloh v zahraničí 7 000 000 Kč
Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu 600 000 Kč
Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 300 000 Kč
Úrazové pojištění, nemocniční odškodné (hospitalizace + nemoc) 600 Kč/den
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci 3. osoby 5 000 000 Kč
Pojištění zavazadel 20 000 Kč / kus (max. 40.000 Kč)
Pojištění stornovacích poplatků (80%) max. do výše 15 000 Kč
Při pojistné události v zahraničí je třeba kontaktovat asistenční službu v Praze - tel: +420 296 333 696 , kde oznámíte, k jaké pojistné události došlo a asistenční služba Vám poradí, jak dále postupovat. Nezapomeňte s sebou Evropský průkaz zdravotního pojištění (karta zdravotního pojištění v ČR).
U zájezdů v hodnotě vyšší než 19 000,- Kč doporučujeme přiobjednat rozšířené připojištění storna zájezdu. Smluvní vztah vzniká mezi klientem a pojišťovnou, případné pojistné události řeší klient přímo s pojišťovnou. Součástí pojištění je i automatické a bezplatné prodloužení platnosti pojištění pro zpožděný návrat v případě, kdy se pojištěná osoba z důvodu zásahu vyšší moci (např. uzavření leteckého provozu, živelná pohroma v místě dovolené, apod.) nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném termínu.

Další informace o pojištění jsou uvedeny na stránkách www.redok.cz. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění UCZ/Ces/14 a Rámcovou pojistnou smlouvou.
Pojištěný klient tímto potvrzuje, že se seznámil s rozsahem pojištění, že převzal Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění, byl s nimi seznámen a souhlasí s jejich zněním.
Cestovní kancelář je pojištěna v souladu se Zákonem č.159/1999 Sb., certifikát pojištění na

Doplňující info k zájezdu: Elektrické adaptéry
Síťové napětí ve Slovinsku je jako v České republice 220 V. Zástrčky mají dva kolíky s kruhovým průřezem. Ve většině hotelů najdete zásuvky pro holicí strojky, nabíječky mobilních telefonů i fény. Euroadaptér (většinou se dá půjčit na recepcích hotelů či campingů).

Velvyslanectví a konzuláty
Pokud ztratíte pas nebo potřebujete jinou pomoc, spojte se s velvyslanectvím nebo konzulátem.

Veleposlaništvo Češke Republike
Riharjeva 1, 1000 Ljubljana
Telefon +3861/4202450, +3861/4202451, +3861/4202464
Fax +3861/2839259
Nouzová linka +386/41/679103
E-mail ljubljana@embassy.mzv.cz
Web: www.mzv.cz/ljubljana
Provozní hodiny úřadu pondělí - pátek 07.45 - 16.15
úřední hodiny pro veřejnost: pondělí, středa, pátek 09.00 - 12.00

Důležitá telefonní čísla
Slovinsko
Nouzové telefonní číslo, hasiči a zdravotní a záchranná služba: 112
Policie 113
První pomoc (Splošna nujna medicinska pomoč, ZDL) 01/ 522 84 08

Doporučení pro turisty
DROZD – Registrace občanů při cestách do zahraničí
http://drozd.mzv.cz
Projekt "Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD) umožňuje českým občanům poskytovat na dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v zahraničí.
Důležitá upozornění
• Prosíme o důkladné označení Vašich zavazadel jménem a CK REDOK.
• Účastníci zájezdu jsou povinni být v průběhu celého zájezdu na smluveném místě a ve stanovenou dobu, kterou určí průvodce. Nelze, aby z důvodu vaší nedochvilnosti byli ostatní klienti kráceni na svých právech, jak v oblasti poznávání, ubytování, stravování a dalších. Pokud se z nějakých důvodů není klient schopen dostavit k odjezdu autobusu, je povinen se telefonicky ohlásit průvodci nebo posádce autobusu. V případě úrazu nebo jiné zdravotní újmy dbejte na neprodlené uvědomění průvodce zájezdu. V místech srazu čeká autobus max. 30 min., při definitivním odjezdu do ČR pak maximálně 1 hod. (nejde-li o letecký zájezd či zájezd, kde je nutný dojezd na trajekt apod., zde je čekací doba pouze 30 min.). Pokud se klient opozdí o více než je stanoveno, je pouze jeho záležitostí, jak se na vlastní náklady dostane za skupinou nebo do ČR. Cestovní kancelář ani dopravce za těchto okolností nenesou žádnou morální ani finanční zodpovědnost.
• CK nepřebírá odpovědnost za jednání cestujících, které by bylo v rozporu se zákony příslušné země.
• Služby nečerpané vlastní vinou propadají bez náhrady.
• Do autobusu doporučujeme pohodlné oblečení, příruční zavazadlo a event. malý polštářek pod hlavu či deku.
• Je povolen převoz zavazadel do hmotnosti 15 kg/os. V případě nadváhy nemusí být zavazadla převzata k přepravě. Rovněž nebudou převzata balení minerálních vod či jiných nápojů.
• Při odchodu z autobusu na výletech, při prohlídkách apod., neponechávejte v autobuse finanční prostředky, osobní doklady, platební karty, fotoaparáty, kamery aj. cenné věci. Dopravce ani CK neodpovídá za jejich případnou ztrátu nebo odcizení.
• Nezapomeňte vzít s sebou léky, které užíváte, pohodlnou obuv, deštník nebo pláštěnku a dobrou náladu.
• CK si vyhrazuje právo z organizačních důvodů změnit místo ubytování dle Všeobecných smluvních podmínek.

Popis hotelu: Hotel Vile Park se nachází na jedinečném místě v rezortu St. Bernardin, pouhých 30 metrů od moře se soukromou pláží, venkovním bazénem uprostřed známých slovinských turistických měst Portorož a Piran. Na místě je několik restaurací a další najdeme v pěší vzdálenosti od hotelu. Vodní park Laguna je k dispozici pro hotelové hosty zdarma.

Ohlasy klientů: 25. 06. 2019
Dobrý den, chtěla bych Vám poděkovat za báječnou dovolenou Slovinsko 2019. Tato dovolená patří k těm, které nám plně vyhovují. Obsahovala jak relaxační pobyt u moře, tak i poznávací zájezdy. Mohu říct (a nejen za sebe), že jsem byla okouzlena krásami Slovinska. Velký dík patří i našemu průvodci Lukáši Zedníčkovi, který byl velmi ohleduplný i ke starším účastníkům, prokázal i široké znalosti a byl vždy a ke každému velmi vstřícný. Ještě jednou děkujeme a určitě si opět vybereme z Vaší nabídky zájezdů... Přeji hezký den a spoustu spokojených klientů. Marie H. + Jaroslava M., Pavla K. a Šárka F.

Ubytování: ano

hotel***

Stravování: polopenze

Doprava: autokarem

Nástupní místa: 11.06. - 16.06. Odjezd A, B, L + Mikulov
14.09. - 19.09. Odjezd A, B, L + Mikulov

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení.

Přehled nástupních míst najdete ZDE

Program zájezdu

1. den:1. den zájezdu: Odjezd ve večerních hodinách z republiky do Slovinska (Brno cca 24:00 hod) směr Mikulov, Rakousko. 2. den zájezdu: Ráno návštěva jednoho ze symbolů Slovinska PREDJAMSKI GRAD , vystavěný přímo v jedné ze skal Slovinského krasu. Poslechneme si tu tragikomický příběh, za jakých zvláštních okolností hradní pán Erasmus, zradou o svůj život přišel. Odpoledne odjezd k moři na ubytování do hotelu Vile Park - MOŘSKÉ LÁZNĚ LAGUNA , koupání a relaxace , večeře. 3. den zájezdu: Relaxace v mořských lázních Laguna , využití teplých koupelí v zastřešeném areálu Mořský park Laguna s výhledem na moře, plavecký bazén, 5 whirlpoolů, za příplatek mořská a finská sauna. K večeru dle zájmu krátký výlet za poznáním slovinského pobřeží do nedalekého, fotogenického městečka PIRAN (od hotelu necelé 2,5 km). Historická zástavba v benátském stylu, městské hradby s krásnými výhledy na celé město a Jaderské moře, příjemné restaurace, taverny s výborným italským a slovinským jídlem, skvělá vína. Návrat našim busem, možno i individuálně. 4. den zájezdu: Relaxace v mořských lázních Laguna , koupání. Odpoledne je pro zájemce připraven výlet k prohlídce zámku MIRAMARE . Romantický zámek na skalnatém mořském pobřeží, obklopený krásným parkem nechal vybudovat Maxmilián, mladší bratr císaře Františka Josefa I. Návrat do lázní Laguna. 5. den zájezdu: Po snídani odjedeme do kouzelných scenérií BLEDSKÉHO JEZERA , městečko BLED , lázeňské letovisko při nádherném ledovcovém jezeře s působivým hradem vysoko na skále, odkud je možné vidět Julské Alpy a pohoří Karavanky. Možnost vyhlídkové plavby po jezeře ke kostelu panny Marie se staroslovanským hřbitovem, procházka kolem jezera. Odjezd do republiky. 6. den zájezdu: Návrat ráno do ČR.
Slovinsko - Piran Itálie - Miramare zahrady Itálie - zámek Miramare Slovinsko - Bled Slovinsko - Bled Slovinsko - hrad Predjama Slovinsko - jezero Bled s hradem Slovinsko - Ljubljana Slovinsko - Piran Slovinsko - Piran Slovinsko - Piran Slovinsko - Piran

Termíny a ceny

termín od termín do počet dní
11.06.2021 16.06.2021 6 7 790 Kč7 790 Kč7 790 Kč7 790 Kč momentálně není k dispozici
11.06.2021 16.06.2021 6 7 167 Kč7 167 Kč7 167 Kč7 167 Kč rezervovat
11.06.2021 16.06.2021 6 7 167 Kč7 167 Kč7 167 Kč7 167 Kč rezervovat
11.06.2021 16.06.2021 6 7 167 Kč7 167 Kč7 167 Kč7 167 Kč rezervovat
11.06.2021 16.06.2021 6 7 167 Kč7 167 Kč7 167 Kč7 167 Kč rezervovat
14.09.2021 19.09.2021 6 7 590 Kč7 590 Kč7 590 Kč7 590 Kč momentálně není k dispozici
14.09.2021 19.09.2021 6 6 983 Kč6 983 Kč6 983 Kč6 983 Kč rezervovat
14.09.2021 19.09.2021 6 6 983 Kč6 983 Kč6 983 Kč6 983 Kč rezervovat
14.09.2021 19.09.2021 6 6 983 Kč6 983 Kč6 983 Kč6 983 Kč rezervovat
14.09.2021 19.09.2021 6 6 983 Kč6 983 Kč6 983 Kč6 983 Kč rezervovat

Vysvětlivky

 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj
 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj s přistýlkou
 • : dospělá osoba - jednolůžkový pokoj
 • : dospělá osoba - Doobsazení pro muže

Cena zahrnuje

 • 3x polopenzi formou bufetu,
 • 3x ubytování v hotelu*** s mořskými lázněmi Laguna - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
 • dopravu lux. klim. autobusem,
 • průvodce CK
 • vstupy do zážitkových lázní Laguna do 19.hod.,

Cena nezahrnuje

 • 1lůž.pokoj 1400 Kč,
 • Fakultativní příplatek:
 • fakultativní služby
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 240 Kč
 • pobytovou taxu,
 • sauny a wellness v parku Laguna,
 • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"

Slevy

 • SLEVA 55+ sleva ze základní ceny - 3%

Kontaktujte nás

Skype skype
tel/fax - 385 310 813
mobil - 720 154 400
info@cestovkapohoda.cz
Otevírací doba
Po - Pá 12.00 – 17.00

Předprodej vstupenek

CB SYSTÉM, TICKET PORTAL, TICKET STREAM, TICKET ART, COLOSSEUM TICKET, TICKET MASTER

Předprodej vstupenek na koncerty, divadla, muzikály, festivaly, výstavy....

Aktuality

ZÁJEZDY do HOLANDSKA 2021!!!

Již nyní poznávací zájezdy do Holandska na rok 2021!!! KLIKNI ZDE:

ZÁJEZDY PRO DĚTI

Rezervujte již nyní !!! Heide Park, Eurodisneyland, Legoland, Bayern Park, Marineland, Delfinárium a Zoo Norimberk aj.

PAŘÍŽ, VERSAILLES, sídla Fontainebleau - od 2.599 Kč!! TERMÍNY NA ROK 2021!!

Nejlevnější PAŘÍŽ autobusem!!! KLIKNI
Doprava, 2x nocleh v hotelu...

Aktuální kurzy

USA dolar 21,48 Kč
euro 26,08 Kč
Chorvatsko kuna 3,45 Kč

Počasí