CK Pohoda Francie Zájezd č. RE/FR542-21

Francie - Provence, Vůně Levandule

Francie

Oblíbený zájezd za poznáním Provence, právě na konci června a začátkem července,…

7Počet dnů:

21.06.2021Termíny od:

10 479 Kč Cena od:

7 - denní zájezd

Oblíbený zájezd za poznáním Provence, právě na konci června a začátkem července, kdy je krajina modrofialová kvetoucí levandulí. Provence - symbol léta, prázdnin, relaxace. Provence, to je sluncem zalitá krajina s platany a cypřiši, provoněná rozmarýnem, tymiánem a modrající se levandulí. Ze zdejší krajiny čerpali inspiraci věhlasní umělci a spisovatelé, jako Van Gogh, Picasso, Scott Fitzgerald či Pagnol. Původní ligurské osídlení vystřídaly civilizace Keltů, Řeků a Římanů, po nichž tu zůstala vzácná architektonická díla. Zamilujte si Provence s námi!

Orange - Arles - Les Baux de-Provence - St. Rémy-de-Provence - Avignon - Pont du Gard - Nîmes - NP Camargue - Aigues-Mortes - Saintes-Maries-de-la-Mer - Vaucluse - Gordes - klášter Sénanque - Roussillon - Le Château Du Bois - Aix en Provence - Marseille

STŘEDOVĚKÁ MĚSTEČKA, ANTICKÉ PAMÁTKY

TURISTICKÉ SKVOSTY A PŘÍRODNÍ PARKY

Ubytování a stravování: Ubytování
2lůžk. pokojích s vlastním příslušenstvím

Stravování
Se snídaní. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Vstupné, platby: Orientační ceny vstupů z r.2020 - Nimes – amfiteátr, Maison Carrée, Tour Magne 13 €, děti 7-17 let 11 €, - Avignon – most St. Bénézet 5 €, děti 8-17 let 4 €, skupina (min. 20 os.) 4 € - Avignon – Papežský palác 12 €, děti 8-17 let 10 €, skupina (min. 20 os.) 10 € - Avignon – kombinace palác + most 14,50 €, děti 8-17 let 11,50 €, skupina (min. 20 os.) 11,50 € - St. Rémy-de-Provence – klášter 5 € - Arles – amfiteátr + divadlo 9 € - Arles – Cryptoportiques 4,50 € - Arles – Musée Réattu 6 € - Arles – nekropole Les Alyscamps 4,50 € - Arelate – kostel St. Trophime - křížová chodba 5,50 € - Arelate – Konstatinovy lázně 4 € - Orange – římské divadlo 9,50 € - Roussillon – okrová stezka 3 €, skupina (min. 15 os.) 2 € - Muzeum Levandule 8 €, děti 11-16 let 4 € - Marseille – loď na ostrov If 11 € - Marseille – pevnost If 6 €, děti do 18 let zdarma - Pont du Gard 9,50 €, děti do 18 let zdarma - Les Baux de Provence hrad 8 €, děti 7-17 let 6 € - Les Baux de Provence hrad a Carrieres 16,50 €, děti a studenti 7-25 let 13 € - Ornitologický park 7,50 €
Měna a kurz Měna – EURO (značení €) https://www.kurzy.cz/kurzy-men/nejlepsi-kurzy/EUR-euro/
Doporučené kapesné Dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme cca 160 €.
Upozornění Do kostelů není vhodné jít s holými rameny a v šortkách, může se Vám stát, že nebudete vpuštění dovnitř. Doporučujeme mít sebou turistickou obuv a turistické oblečení.

Cestovní dokumenty, vízum, očkování, pojištění: Cestovní dokumenty Na cestu nezapomeňte platný cestovní doklad. I když jsme od 1.5.2004 členy EU a pro cesty na území EU stačí občanský průkaz (jen tzv. karta, od 1.1.2006 jen se čtecí zónou), doporučujeme všem vzít s sebou raději platný cestovní pas. CK nemůže přebírat odpovědnost za úspěšné odbavení svých klientů na hranicích. Prosím, nezapomeňte, že vaše cestovní pasy musí být platné ještě alespoň půl roku po návratu z dovolené. Dle vyjádření MV ČR je občanský průkaz cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. Každý účastník zájezdu je osobně odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž cestuje. CK nepřebírá odpovědnost za vízové povinnosti cizích státních příslušníků do navštívených zemí.

Pojištění (fakultativní příplatek) Každý účastník zájezdu je povinen vycestovat do zahraničí s cestovním pojištěním.
Cestovní kancelář REDOK TRAVEL má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 1360500204 s pojišťovnou UNIQA a.s.
Pojištění není limitováno věkem účastníka. Pokud jste si prostřednictvím CK zakoupili komplexní pojištění, jste pojištěni v následujícím rozsahu: Pojištění léčebných výloh v zahraničí 7 000 000 Kč Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu 600 000 Kč Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 300 000 Kč Úrazové pojištění, nemocniční odškodné (hospitalizace + nemoc) 600 Kč/den Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci 3. osoby 5 000 000 Kč Pojištění zavazadel 20 000 Kč/ks (max. 40.000 Kč) Pojištění stornovacích poplatků (80%) max. do výše 15 000 Kč Při pojistné události v zahraničí je třeba kontaktovat asistenční službu v Praze - tel: +420 296 333 696, kde oznámíte, k jaké pojistné události došlo a asistenční služba Vám poradí, jak dále postupovat. Nezapomeňte s sebou Evropský průkaz zdravotního pojištění (karta zdravotního pojištění v ČR). U zájezdů v hodnotě vyšší než 19 000,- Kč doporučujeme přiobjednat rozšířené připojištění storna zájezdu. Smluvní vztah vzniká mezi klientem a pojišťovnou, případné pojistné události řeší klient přímo s pojišťovnou. Součástí pojištění je i automatické a bezplatné prodloužení platnosti pojištění pro zpožděný návrat v případě, kdy se pojištěná osoba z důvodu zásahu vyšší moci (např. uzavření leteckého provozu, živelná pohroma v místě dovolené, apod.) nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném termínu. Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb zahrnuje i pojištění plážových adrenalinových aktivit, které si pojištěný může zakoupit podle svého zájmu přímo na pláži (např. jízda na vodním skútru, jízda na banánu, jachting, parasailing, vodní lyžování, potápění s instruktorem, apod.). Pojištění storna obsahuje i pojištění z důvodu nedobrovolné ztráty zaměstnání a pojištění nevyužité dovolené. Další informace o pojištění jsou uvedeny na stránkách www.redok.cz. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění UCZ/Ces/10 a Rámcovou pojistnou smlouvou. Pojištěný klient tímto potvrzuje, že se seznámil s rozsahem pojištění, že převzal Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění, byl s nimi seznámen a souhlasí s jejich zněním.
Cestovní kancelář je pojištěna v souladu se Zákonem č.159/1999 Sb., certifikát pojištění na www.redok.cz.

Doplňující info k zájezdu: Velvyslanectví a konzuláty Pokud ztratíte pas nebo potřebujete jinou pomoc, spojte se s velvyslanectvím nebo konzulátem.
Velvyslanectví ČR v Paříži - Ambassade de la République Tchéque 15, Avenue Charles Floquet, 75007 Paris Tel: 00331/40651300 Fax: 00331/40651313 úřední hodiny: pondělí - pátek 09.00 - 13.00, 14.00 - 18.00 pohotovostní telefon pro případ nouze čs. občanů 0033/607764394
Honorární konzulát Marseille 4 rue d´Angkor de Vauban, 13 006 Marseille Tel. 0033/ 9 63 40 16 77 Fax: 0033/ 4 91 81 81 67 Úřední hodiny: pondělí 09.00 - 13.00
České centrum ve Francii – Centre Tcheque 18, rue Bonaparte, 75006 Paris Tel: 00331/53730022 Fax: 00331/53730027 Úřední hodiny: úterý - pátek 13.00 – 18.00, čtvrtek 13.00 – 20.00, sobota 14.00 – 19.00
Důležitá telefonní čísla
První pomoc: 15, Policie - pohotovostní služba: 17, Požárníci: 18 Evropské číslo pohotovostní služby: 112 Směrové číslo z Francie do ČR: 00420 Směrové číslo z ČR do Francie: 0033

Elektrické adaptéry Síťové napětí ve Francii je, jako v České republice 220 V. Zástrčky jsou stejné jako v České republice, a proto není třeba žádného adaptéru.

Doporučení pro turisty
DROZD – Registrace občanů při cestách do zahraničí

Projekt "Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD) umožňuje českým občanům poskytovat na dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v zahraničí.

Důležitá upozornění • Účastníci zájezdu jsou povinni být v průběhu celého zájezdu na smluveném místě a ve stanovenou dobu, kterou určí průvodce. Nelze, aby z důvodu vaší nedochvilnosti byli ostatní klienti kráceni na svých právech, jak v oblasti poznávání, ubytování, stravování a dalších. Pokud se z nějakých důvodů není klient schopen dostavit k odjezdu autobusu, je povinen se telefonicky ohlásit průvodci nebo posádce autobusu. V případě úrazu nebo jiné zdravotní újmy dbejte na neprodlené uvědomění průvodce zájezdu. V místech srazu čeká autobus max. 30 min., při definitivním odjezdu do ČR pak maximálně 1 hod. (nejde-li o letecký zájezd či zájezd, kde je nutný dojezd na trajekt apod., zde je čekací doba pouze 30 min.). Pokud se klient opozdí o více, než je stanoveno, je pouze jeho záležitostí, jak se na vlastní náklady dostane za skupinou nebo do ČR. Cestovní kancelář ani dopravce za těchto okolností nenesou žádnou morální ani finanční zodpovědnost. • CK nepřebírá odpovědnost za jednání cestujících, které by bylo v rozporu se zákony příslušné země. • Služby nečerpané vlastní vinou propadají bez náhrady. • Nezapomeňte vzít s sebou léky, které užíváte, pohodlnou obuv, deštník nebo pláštěnku a dobrou náladu. • CK si vyhrazuje právo z organizačních důvodů změnit místo ubytování dle Všeobecných smluvních podmínek.

Ohlasy klientů: 03. 09. 2019
Dobrý den, jako účastníci zájezdu na Fr. riviéru ve dnech 23. 8. až 1. 9. 2019 bychom chtěli touto cestou poděkovat cestovní kanceláři Redok a průvodci za vzornou organizaci zájezdu a zejména operativní zajištění neplánovaného ubytování na zpáteční cestě z důvodu poruchy autobusu. Stejný dík patří též dopravní společnosti Jiráček za zvládnutí nečekané situace a za profesionální chování obou řidičů. I do budoucna počítáme s využitím nabídky zájezdů CK Redok. S přáním mnoha úspěchů Zdeněk S. a Ivana M.

04. 07. 2019
Dobrý den,
minulý týden jsem se poprvé ve svém životě účastnila se svou kamarádkou zahraničního poznávacího zájezdu. Jednalo se o zájezd do Provence ve Francii.
Měli jsme neuvěřitelné štěstí, že naším průvodcem byla paní Helena Hanáková, která je chodící encyklopedií!! Nechápu, kam se jí všechny ty znalosti v hlavě vejdou :-). Měla nejen historické vědomosti, které prokládala různými vtipnými příběhy, pověstmi a doplňovala je i soukromými zážitky i vtipy, které jsem slyšela poprvé :-) :-).
Od rána, kdy jsme vešli do autobusu až do chvíle, kdy jsme ho večer opustili, byla neustále "pro nás". Všude tak zajímavě vyprávěla, že jsme se snažili být všichni co nejblíže k ní, abychom slyšeli. Doporučovala, kde mají co dobrého, kde si můžeme koupit upomínkové předměty a kde je to výhodnější. V průběhu celého zájezdu musela řešit x nepříjemností a nikdy nedala najevo sebemenší rozmrzelost. Byla obdivuhodně trpělivá!!!
Ráda bych se také vyjádřila k řidičům tohoto zájezdu, pánům Martinovi a Alešovi. Do V první řadě ale musím ocenit řidičské umění obou pánů. Některé úseky byly abnormálně náročné, ale oni přes ně jezdili, jako kdyby takovými místy projížděli denně. Nám, cestujícím, mnohde vstávaly vlasy hrůzou na hlavě, oni ale ani nemrkli :-). To, jakým způsobem zaparkoval pan Aleš v Avignonu mezi dvěma autobusy, jsme museli ocenit alespoň potleskem, protože nikdo z nás nevěřil, že vážně zaparkuje. Byl to úžasný výkon!!
Rády bychom celé vaší cestovní kanceláři poděkovaly za úžasný týdenní zážitek, za to, že jsme mohly tato krásná místa vidět a hodně se o nich dozvědět.
Lenka a Naďa

Ubytování: ano

hotel

Stravování: snídaně

Doprava: autokarem

Nástupní místa: 21.06. - 27.06. Odjezd A, B, L + Plzeň
05.07. - 11.07. Odjezd A, B, L + Plzeň

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení.

Přehled nástupních míst najdete ZDE

Program zájezdu

1. den:Odjezd v odpoledních hodinách (cca 17:00 hod. překročení hranic z ČR), tranzit Německem do Francie.
2. den:Cestou ráno vyzvednutí letecké skupiny u Lyonu. Pokračujeme do ORANGE , středisko obchodu s olivami, medem, hroznovým vínem a lanýži. Krátká prohlídka města vč. Římského divadla. Následuje město Van Gogha ARLES (UNESCO), klikaté uličky, stinná náměstí, barevné domy, prohlídka starobylé Arelate , v antických dobách nazývané "Římem Galie", se zachovalou arénou, Konstantinovými lázněmi, kostelem St. Trophime s přilehlým opatstvím z období románské provensálské školy, Goghova nemocnice. Les Alyscamps , galsko-římská nekropole s torzy středověkých náhrobků známá z děl Danteho, van Gogha či Gauguina. Odjezd na ubytování.
3. den:Turistický magnet Provence opevněné kamenné LES BAUX DE-PROVENCE , městečko na vápencovém ostrohu, městečko řemesel, překrásné výhledy na pohoří Alpilles, náhorní plošina s rozvalinami hradu, citadela Les Baux, Carrieres des Lumieres. Pokračujeme panoramatickou jízdou pohořím Alpilles do rodiště Nostradama ST. RÉMY-DE-PROVENCE , malebné městečko s pestrou minulostí, římské Glanum, Goghův klášter, vzácný antický kenotaf a vítězný oblouk, navštívíme bývalý klášter Saint-Paul-de-Mausole, kde se léčil V. van Gogh. Jedno z nejvíce fascinujících měst jižní Francie papežský AVIGNON s největším gotickým evropským palácem - prohlídka opevněného města, papežský palác Palais des Papes, slavný most St.-Bénézet, ve volném čase fakult. projížďka lodí po Rhôně do Villeneuve-les Avignon, možnost zakoupit vynikající víno Côte du Rhône nebo růžové čokoládové koule papaline d´Avignon. Návrat na ubytování.
4. den:Prohlídka PONT DU GARD , největší dochovaná část římského akvaduktu v Evropě. NîMES s elegantním římským chrámem Maison Carrée a skvělou římskou arénou – dvě nejzachovalejší památky této doby na světě. Průjezd Národním parkem CAMARGUE , přírodní rezervace v deltě Rhôny, druhý největší mokřad Evropy, plameňáci, divocí koně. Návštěva městečka AIGUES - MORTES , středověký přístav obepnutý mohutnými hradbami, odkud vyplouval Ludvík IX. Svatý na křížové výpravy. Pro zájemce návštěva ornitologické rezervace, pozorování nejen plameňáků v jejich přirozeném prostředí. SAINTES-MARIES-DE-LA-MER romantická vesnice, přímořské letovisko, koupání. Návrat na ubytování.
5. den:Celodenní výlet na náhorní plošinu VAUCLUSE , obrovské vápencové pohoří patřící k nejpřitažlivějším oblastem Provence, kde se snoubí bujná příroda s malebnými vesnicemi. Fotogenické GORDES , jedno z nejhezčích městeček trůnících na skále, románský klášter SÉNANQUE s kvetoucími lány levandule, ROUSSILLON , bizarní barevné skalní formace, okrové domy, naleziště malířských hlinek. Fakultativní návštěva muzea levandule LE CHÂTEAU DU BOIS. O levanduli se tu dozvíte vše. Muzeum založil Georges Lincelé, jehož rodina už po pět generací provozuje velkou levandulovou farmu. Jejich firma Le Château du Bois obstará ročně desetinu celofrancouzské produkce esenciálních olejů z pravé levandule. Odjezd na ubytování v okolí Aix en Provence.
6. den:AIX EN PROVENCE , krátce navštívíme město Paula Cézanna, katedrála Saint Sauveur, možnost navštívit pravé provensálské trhy, platanová alej Cours Mirabeau. MARSEILLE , největší město Provence, projdeme se starým přístavem, prohlédneme si mj. chrám Notre-Dame de la Garde, odkud se nám otevře nezapomenutelné panorama, starou rybářskou čtvrť Le Panier, variantně fakult. vyjedeme na Château d´If . Večer si můžeme pochutnat na bujabéze. Odjezd do ČR.
7. den:Návrat do republiky v poledních hodinách (přejezd hranic ČR v cca 11:30 hod).
Francie - Provence - Klášter Senanque Francie - Arles Francie - Avignon Francie - Les Baux de Provence Francie - Marseille Francie - městečko Gordes Francie - Pont du Gard Francie - Provence - Aix-en-Provence Francie - Provence - Fontaine-de-Vaucluse Francie - Provence - NP Camargue Poznávací zájezdy Francie - Provence Poznávací zájezdy Francie - Provence - ostrov If Provence

Termíny a ceny

termín od termín do počet dní
21.06.2021 27.06.2021 7 11 390 Kč11 390 Kč11 390 Kč11 390 Kč momentálně není k dispozici
21.06.2021 27.06.2021 7 10 479 Kč10 479 Kč10 479 Kč10 479 Kč rezervovat
21.06.2021 27.06.2021 7 10 479 Kč10 479 Kč10 479 Kč10 479 Kč rezervovat
21.06.2021 27.06.2021 7 10 479 Kč10 479 Kč10 479 Kč10 479 Kč rezervovat
21.06.2021 27.06.2021 7 10 479 Kč10 479 Kč10 479 Kč10 479 Kč rezervovat
05.07.2021 11.07.2021 7 11 390 Kč11 390 Kč11 390 Kč11 390 Kč momentálně není k dispozici
05.07.2021 11.07.2021 7 10 479 Kč10 479 Kč10 479 Kč10 479 Kč rezervovat
05.07.2021 11.07.2021 7 10 479 Kč10 479 Kč10 479 Kč10 479 Kč rezervovat
05.07.2021 11.07.2021 7 10 479 Kč10 479 Kč10 479 Kč10 479 Kč rezervovat
05.07.2021 11.07.2021 7 10 479 Kč10 479 Kč10 479 Kč10 479 Kč rezervovat

Vysvětlivky

 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj
 • : dospělá osoba - jednolůžkový pokoj
 • : dospělá osoba - Doobsazení pro ženu
 • : dospělá osoba - Doobsazení pro muže

Cena zahrnuje

 • 4x snídani formou bufetu,
 • 4x ubytování v hotelu – 2lůžk. klim. pokoje s příslušenstvím,
 • dopravu lux. klim. busem,
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • 1lůžk. pokoj v hotelu 3400 Kč (povinné při nedoobsazení),
 • Fakultativní příplatek:
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 280 Kč
 • Připojištění Covid-19 (doplňkové pojištění ke komplexnímu pojištění) Evropa - 30 Kč/den
 • vstupné, fakult. služby, lodičky a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"

Kontaktujte nás

Skype skype
tel/fax - 385 310 813
mobil - 720 154 400
info@cestovkapohoda.cz
Otevírací doba
Po - Pá 12.00 – 17.00

Předprodej vstupenek

CB SYSTÉM, TICKET PORTAL, TICKET STREAM, TICKET ART, COLOSSEUM TICKET, TICKET MASTER

Předprodej vstupenek na koncerty, divadla, muzikály, festivaly, výstavy....

Aktuality

ZÁJEZDY do HOLANDSKA 2021!!!

Již nyní poznávací zájezdy do Holandska na rok 2021!!! KLIKNI ZDE:

ZÁJEZDY PRO DĚTI

Rezervujte již nyní !!! Heide Park, Eurodisneyland, Legoland, Bayern Park, Marineland, Delfinárium a Zoo Norimberk aj.

PAŘÍŽ, VERSAILLES, sídla Fontainebleau - od 2.599 Kč!! TERMÍNY NA ROK 2021!!

Nejlevnější PAŘÍŽ autobusem!!! KLIKNI
Doprava, 2x nocleh v hotelu...

Aktuální kurzy

USA dolar 21,48 Kč
euro 26,08 Kč
Chorvatsko kuna 3,45 Kč

Počasí