CK Pohoda Česká republika Zájezd č. RE/CZ711-20

Bílé Karpaty

Česká republika

Oblast Bílé Karpaty na moravsko-slovenském pomezí a jihovýchodní Moravy nezklame…

7Počet dnů:

19.07.2020Termíny od:

7 350 Kč Cena od:

7 - denní zájezd

Oblast Bílé Karpaty na moravsko-slovenském pomezí a jihovýchodní Moravy nezklame milovníky historie, lidové architektury a jedinečného přírodního bohatství. Navštívíme region ležící na hranicích dávných říší a na trasách důležitých kupeckých stezek, který může vyprávět mnoho příběhů. Vydáme se na památná místa našich dějin, navštívíme zajímavé kostely, z nichž vyniká velehradská bazilika oceněná papežem Janem Pavlem II. Zlatou růží. Obdivovat budeme středověké hrady, zámky, archeologická naleziště v Modré, lidovou architekturu, vždyť zdejší oblast je živou studnicí folkloru. Setkávají se zde národopisné oblasti Slovácko a Valašsko se svými zvyky, kroji, nářečími, slavnostmi a gastronomií a Bílé Karpaty, které byly vyhlášeny organizací UNESCO biosférickou rezervací s nejvyšší pestrostí a početností zastoupení orchidejí ve střední Evropě.

zámek Buchlovice - Luhačovice - Baťův Kanál - Uherské Hradiště - Trenčín - Čachtice - Podolie - Modrá - Velehrad – Vlčnov - Uherský Brod - Moravské Kopanice - Žítková - Zlín - Vizovice - hrad Buchlov

V případě nemožnosti cesty na Slovensko bude alternativní program na území ČR.

A PAMÁTKY JIHOVÝCHODNÍ MORAVY

KRAJINA ČISTÉ PŘÍRODY, ŽÍTKOVSKÝCH BOHYNÍ A DIVOKÝCH ORCHIDEJÍ

Orientační ceny vstupného: Zámek Buchlovice 180 Kč
Zámecký park 70 Kč

Plavba po Baťově kanále 210 Kč

Hrad Čachtice 3 €
Matúšovo kráľovstvo 5 €
Trenčiansky hrad 7 €

Archeoskanzen Modrá 90 Kč
Muzeum J. A. Komenského 50 Kč
Muzeum poslední žítkovské bohyně 100 Kč

Prohlídka likérky Rudolf Jelínek s ochutnávkou 140 Kč
Zámek Vizovice 140 Kč

Zámek Lešná 60 Kč
Zoo 80 Kč

Kapesné: Doporučujeme min. kapesné ve výši cca 1 200 Kč a 20 € (dle individuálního zájmu o návštěvu objektů).

Ubytování: ano

Komfortní hotel ve Velehradu se nachází v bývalém mlýně, který je součástí cisterciáckého kláštera ze 13. století. Hotel disponuje vinným sklepem s 60 druhy vín, wellness centrum se saunou, bazén a wi-fi.

Hotel ****

Stravování: polopenze

Doprava: autokarem

Nástupní místa: 19.07. - 25.07. Odjezd A, B
23.08. - 29.08. Odjezd A, B

Přehled nástupních míst najdete ZDE

Program zájezdu

1. den:Odjezd v ranních hodinách do oblasti Bílých Karpat . Cestou návštěva zámku BUCHLOVICE , stavba vrcholného baroka ve stylu italské vily, skvost moravské architektury, terasovitá zahrada, anglický park, zámecká galerie vín s možností ochutnávky i nákupu. Odjezd na ubytování do hotelu v malebném prostředí Slovácka, ideální místo pro dovolenou, relaxaci a odpočinek, večeře.
2. den:LUHAČOVICE , známé lázeňské město v údolí řeky Olšavy v CHKO Bílé Karpaty , 300 letá tradice lázeňské léčby, 17 minerálních pramenů. Prohlídka lázní vč. unikátních souborů secesních lázeň. domů od architekta D. Jurkoviče. Odpoledne poznávací plavba jedním z nejmalebnějších úseků BAŤOVA KANÁLU ze Spytihněvi do UHERSKÉHO HRADIŠTĚ . Její součástí bude i minimálně 2x proplutí plavební komorou. Po vylodění v Uherském Hradišti krátká návštěva města spojeného s J. A. Komenským.
3. den:Celodenní výlet na Slovensko. Z druhé strany Karpat nás čeká prohlídka zříceniny "tajemného hradu v Karpatech" - ČACHTICE , proslavený díky Alžbětě Báthoryové, známé jako čachtická paní. Na území Slovenska bylo v minulosti cca 150 hradů, jak tyto hrady vypadaly před 300 – 500 lety shlédneme v parku miniatur Matúšovo kralovstvo v nedalekém PODOLIE (51 modelů). Odpoledne návštěva města TRENČÍN . Historické centrum plné kulturních památek a nad nimi se už dlouhá staletí tyčí největší městský hradní komplex na Slovensku, majestátní Trenčianský hrad . Prohlídka města i hradu.
4. den:V blízkosti hotelu si prohlédneme velkolepé opevněné sídliště z doby Velké Moravy v MODRÉ , nachází se v lokalitě původního velkomoravského osídlení. V archeoskanzenu uvidíme i ukázky každodenního života našich předků. Následuje jedno z nejvýznamnějších poutních míst naší republiky VELEHRAD , úzce spjatý s cyrilometodějskou tradicí, pětilodní bazilika s řadou obrazů, korouhví a cennými dary od poutníků. Na závěr dne obec VLČNOV proslulá krásou svých krojů, vinařstvím, lidovou architekturou a "Jízdou králů" (UNESCO). Památkově chráněné stavby, hliněné, zděné a hrázděné lisovny zvané "Búdy", vinařská kaplička – největší památková rezervace vinohradnických staveb u nás.
5. den:Bývalé královské město UHERSKÝ BROD , muzeum J. A. Komenského a prohlídka městské památkové zóny. Odpoledne Bílé Karpaty a toulky MORAVSKÝMI KOPANICEMI , které se od okolí odlišují svým krojem, nářečím, některými tradicemi a rozptýlenou zástavbou památek lidové architektury. Je to malá oblast tvořená pěti obcemi - Žítkovou, Starým Hrozenkovem, Vápenicemi, Vyškovcem a Lopeníkem. Nalezneme zde také velmi silnou tradici lidové magie, zejména v osadě ŽÍTKOVÁ – Žítkovské bohyně, domek Irmy Gabrhelové - poslední žítkovské bohyně. Projdeme část Naučné stezky Moravské Kopanice a seznámíme se s přírodou, vesničkami, historií a kulturou tohoto svérázného "kopaničářského kraje”.
6. den:Návštěva města VIZOVICE , proslulé především dlouholetou tradicí palírenství, slivovicí, Vizovickým trnkobraním, tradičním vizovickým pečivem a také jako rodiště herce Bolka Polívky. Prohlídka zámku a exkurze do stáčírny, pálenice známé likérky Rudolf Jelínek s ochutnávkou. Cestou zpět ZLÍN , jehož dnešní tvář nesmazatelně ovlivnilo působení firmy Baťa, typická architektura, kolonie baťovských domků, krásná zoologická zahrada s romantickým zámkem Lešná .
7. den:Po snídani odjezd domů. Cestou prohlídka jednoho z nejstarších a nejmohutnějších hradů na jižní Moravě hradu BUCHLOV , původně založen jako strategicky obranná pevnost středního Pomoraví, typická dominanta Chřibů.
Česko - zámek Buchlovice Česko - Vlčnov krajina jihovýchodní Moravy Slovensko - Čachtický hrad Slovensko - Trenčín

Termíny a ceny

Tento zájezd již nenabízíme.

Vysvětlivky

 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj
 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj - doobsazení
 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj s přistýlkou
 • : dospělá osoba - jednolůžkový pokoj
 • : dospělá osoba - Doobsazení pro ženu

Cena zahrnuje

 • 6x polopenzi (snídaně formou bufetu, večeře jednotné menu),
 • 6x ubytování v hotelu **** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
 • dopravu klim. busem,
 • plavbu po Baťově kanále,
 • pojištění léčebných výloh při výletu na Slovensko,
 • průvodce CK
 • rekreační poplatek,

Cena nezahrnuje

 • 1lůžk. pokoj 1 200 Kč
 • Fakultativní příplatek:
 • pojištění storna zájezdu 105 Kč
 • vstupné, exkurze, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"

Kontaktujte nás

Skype skype
tel/fax - 385 310 813
mobil - 720 154 400
info@cestovkapohoda.cz
Otevírací doba
Po - Pá 12.00 – 17.00

Předprodej vstupenek

CB SYSTÉM, TICKET PORTAL, TICKET STREAM, TICKET ART, COLOSSEUM TICKET, TICKET MASTER

Předprodej vstupenek na koncerty, divadla, muzikály, festivaly, výstavy....

Aktuality

ZÁJEZDY do HOLANDSKA 2021!!!

Již nyní poznávací zájezdy do Holandska na rok 2021!!! KLIKNI ZDE:

ZÁJEZDY PRO DĚTI

Rezervujte již nyní !!! Heide Park, Eurodisneyland, Legoland, Bayern Park, Marineland, Delfinárium a Zoo Norimberk aj.

PAŘÍŽ, VERSAILLES, sídla Fontainebleau - od 2.599 Kč!! TERMÍNY NA ROK 2021!!

Nejlevnější PAŘÍŽ autobusem!!! KLIKNI
Doprava, 2x nocleh v hotelu...

Aktuální kurzy

USA dolar 21,51 Kč
euro 26,15 Kč
Chorvatsko kuna 3,46 Kč

Počasí