CK Pohoda Česká republika Zájezd č. RE/CZ711-20

Bílé Karpaty

Česká republika

Oblast Bílé Karpaty na moravsko-slovenském pomezí a jihovýchodní Moravy nezklame…

7Počet dnů:

23.08.2020Termíny od:

7 990 Kč Cena od:

7 - denní zájezd

Oblast Bílé Karpaty na moravsko-slovenském pomezí a jihovýchodní Moravy nezklame milovníky historie, lidové architektury a jedinečného přírodního bohatství. Navštívíme region ležící na hranicích dávných říší a na trasách důležitých kupeckých stezek, který může vyprávět mnoho příběhů. Vydáme se na památná místa našich dějin, navštívíme zajímavé kostely, z nichž vyniká velehradská bazilika oceněná papežem Janem Pavlem II. Zlatou růží. Obdivovat budeme středověké hrady, zámky, archeologická naleziště v Modré, lidovou architekturu, vždyť zdejší oblast je živou studnicí folkloru. Setkávají se zde národopisné oblasti Slovácko a Valašsko se svými zvyky, kroji, nářečími, slavnostmi a gastronomií a Bílé Karpaty, které byly vyhlášeny organizací UNESCO biosférickou rezervací s nejvyšší pestrostí a početností zastoupení orchidejí ve střední Evropě.

zámek Buchlovice - Luhačovice - Baťův Kanál - Uherské Hradiště - Trenčín - Čachtice - Podolie - Modrá - Velehrad – Vlčnov - Uherský Brod - Moravské Kopanice - Žítková - Zlín - Vizovice - hrad Buchlov

V případě nemožnosti cesty na Slovensko bude alternativní program na území ČR.

A PAMÁTKY JIHOVÝCHODNÍ MORAVY

KRAJINA ČISTÉ PŘÍRODY, ŽÍTKOVSKÝCH BOHYNÍ A DIVOKÝCH ORCHIDEJÍ

Orientační ceny vstupného: Zámek Buchlovice 180 Kč
Zámecký park 70 Kč

Plavba po Baťově kanále 210 Kč

Hrad Čachtice 3 €
Matúšovo kráľovstvo 5 €
Trenčiansky hrad 7 €

Archeoskanzen Modrá 90 Kč
Muzeum J. A. Komenského 50 Kč
Muzeum poslední žítkovské bohyně 100 Kč

Prohlídka likérky Rudolf Jelínek s ochutnávkou 140 Kč
Zámek Vizovice 140 Kč

Zámek Lešná 60 Kč
Zoo 80 Kč

Kapesné: Doporučujeme min. kapesné ve výši cca 1 200 Kč a 20 € (dle individuálního zájmu o návštěvu objektů).

Ubytování: ano

Komfortní hotel ve Velehradu se nachází v bývalém mlýně, který je součástí cisterciáckého kláštera ze 13. století. Hotel disponuje vinným sklepem s 60 druhy vín, wellness centrum se saunou, bazén a wi-fi.

Hotel ****

Stravování: polopenze

Doprava: autokarem

Nástupní místa: 19.07. - 25.07. Odjezd A, B
23.08. - 29.08. Odjezd A, B

Přehled nástupních míst najdete ZDE

Program zájezdu

1. den:Odjezd v ranních hodinách do oblasti Bílých Karpat . Cestou návštěva zámku BUCHLOVICE , stavba vrcholného baroka ve stylu italské vily, skvost moravské architektury, terasovitá zahrada, anglický park, zámecká galerie vín s možností ochutnávky i nákupu. Odjezd na ubytování do hotelu v malebném prostředí Slovácka, ideální místo pro dovolenou, relaxaci a odpočinek, večeře.
2. den:LUHAČOVICE , známé lázeňské město v údolí řeky Olšavy v CHKO Bílé Karpaty , 300 letá tradice lázeňské léčby, 17 minerálních pramenů. Prohlídka lázní vč. unikátních souborů secesních lázeň. domů od architekta D. Jurkoviče. Odpoledne poznávací plavba jedním z nejmalebnějších úseků BAŤOVA KANÁLU ze Spytihněvi do UHERSKÉHO HRADIŠTĚ . Její součástí bude i minimálně 2x proplutí plavební komorou. Po vylodění v Uherském Hradišti krátká návštěva města spojeného s J. A. Komenským.
3. den:Celodenní výlet na Slovensko. Z druhé strany Karpat nás čeká prohlídka zříceniny "tajemného hradu v Karpatech" - ČACHTICE , proslavený díky Alžbětě Báthoryové, známé jako čachtická paní. Na území Slovenska bylo v minulosti cca 150 hradů, jak tyto hrady vypadaly před 300 – 500 lety shlédneme v parku miniatur Matúšovo kralovstvo v nedalekém PODOLIE (51 modelů). Odpoledne návštěva města TRENČÍN . Historické centrum plné kulturních památek a nad nimi se už dlouhá staletí tyčí největší městský hradní komplex na Slovensku, majestátní Trenčianský hrad . Prohlídka města i hradu.
4. den:V blízkosti hotelu si prohlédneme velkolepé opevněné sídliště z doby Velké Moravy v MODRÉ , nachází se v lokalitě původního velkomoravského osídlení. V archeoskanzenu uvidíme i ukázky každodenního života našich předků. Následuje jedno z nejvýznamnějších poutních míst naší republiky VELEHRAD , úzce spjatý s cyrilometodějskou tradicí, pětilodní bazilika s řadou obrazů, korouhví a cennými dary od poutníků. Na závěr dne obec VLČNOV proslulá krásou svých krojů, vinařstvím, lidovou architekturou a "Jízdou králů" (UNESCO). Památkově chráněné stavby, hliněné, zděné a hrázděné lisovny zvané "Búdy", vinařská kaplička – největší památková rezervace vinohradnických staveb u nás.
5. den:Bývalé královské město UHERSKÝ BROD , muzeum J. A. Komenského a prohlídka městské památkové zóny. Odpoledne Bílé Karpaty a toulky MORAVSKÝMI KOPANICEMI , které se od okolí odlišují svým krojem, nářečím, některými tradicemi a rozptýlenou zástavbou památek lidové architektury. Je to malá oblast tvořená pěti obcemi - Žítkovou, Starým Hrozenkovem, Vápenicemi, Vyškovcem a Lopeníkem. Nalezneme zde také velmi silnou tradici lidové magie, zejména v osadě ŽÍTKOVÁ – Žítkovské bohyně, domek Irmy Gabrhelové - poslední žítkovské bohyně. Projdeme část Naučné stezky Moravské Kopanice a seznámíme se s přírodou, vesničkami, historií a kulturou tohoto svérázného "kopaničářského kraje”.
6. den:Návštěva města VIZOVICE , proslulé především dlouholetou tradicí palírenství, slivovicí, Vizovickým trnkobraním, tradičním vizovickým pečivem a také jako rodiště herce Bolka Polívky. Prohlídka zámku a exkurze do stáčírny, pálenice známé likérky Rudolf Jelínek s ochutnávkou. Cestou zpět ZLÍN , jehož dnešní tvář nesmazatelně ovlivnilo působení firmy Baťa, typická architektura, kolonie baťovských domků, krásná zoologická zahrada s romantickým zámkem Lešná .
7. den:Po snídani odjezd domů. Cestou prohlídka jednoho z nejstarších a nejmohutnějších hradů na jižní Moravě hradu BUCHLOV , původně založen jako strategicky obranná pevnost středního Pomoraví, typická dominanta Chřibů.
Česko - zámek Buchlovice Česko - Vlčnov krajina jihovýchodní Moravy Slovensko - Čachtický hrad Slovensko - Trenčín

Termíny a ceny

termín od termín do počet dní
19.07.2020 25.07.2020 7 7 990 Kč7 990 Kč- Kč7 990 Kč momentálně není k dispozici
19.07.2020 25.07.2020 7 7 990 Kč7 990 Kč7 990 Kč7 990 Kč momentálně není k dispozici
19.07.2020 25.07.2020 7 7 990 Kč7 990 Kč7 990 Kč7 990 Kč momentálně není k dispozici
19.07.2020 25.07.2020 7 7 990 Kč7 990 Kč7 990 Kč7 990 Kč momentálně není k dispozici
19.07.2020 25.07.2020 7 7 990 Kč7 990 Kč7 990 Kč7 990 Kč momentálně není k dispozici
23.08.2020 29.08.2020 7 7 990 Kč7 990 Kč7 990 Kč7 990 Kč momentálně není k dispozici
23.08.2020 29.08.2020 7 7 990 Kč7 990 Kč7 990 Kč7 990 Kč rezervovat
23.08.2020 29.08.2020 7 7 990 Kč7 990 Kč7 990 Kč7 990 Kč rezervovat
23.08.2020 29.08.2020 7 7 990 Kč7 990 Kč7 990 Kč7 990 Kč rezervovat
23.08.2020 29.08.2020 7 7 990 Kč7 990 Kč7 990 Kč7 990 Kč rezervovat

Vysvětlivky

 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj
 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj - doobsazení
 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj s přistýlkou
 • : dospělá osoba - jednolůžkový pokoj

Cena zahrnuje

 • 6x polopenzi (snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu),
 • 6x ubytování v hotelu **** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
 • dopravu klim. busem,
 • plavbu po Baťově kanále,
 • pojištění léčebných výloh při výletu na Slovensko,
 • průvodce CK
 • rekreační poplatek,

Cena nezahrnuje

 • 1lůžk. pokoj 1 200 Kč
 • Fakultativní příplatek:
 • pojištění storna zájezdu 105 Kč
 • vstupné, exkurze, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"

Kontaktujte nás

Skype skype
tel/fax - 385 310 813
mobil - 720 154 400
info@cestovkapohoda.cz
Otevírací doba
Po - Pá 9.00 – 17.00

Předprodej vstupenek

CB SYSTÉM, TICKET PORTAL, TICKET STREAM, TICKET ART, COLOSSEUM TICKET, TICKET MASTER

Předprodej vstupenek na koncerty, divadla, muzikály, festivaly, výstavy....

Aktuality

ZÁJEZDY do HOLANDSKA 2020/2021!!!

Již nyní poznávací zájezdy do Holandska na rok 2020/2021!!! KLIKNI ZDE:

ZÁJEZDY PRO DĚTI

Rezervujte již nyní !!! Heide Park, Eurodisneyland, Legoland, Bayern Park, Marineland, Delfinárium a Zoo Norimberk aj.

PAŘÍŽ, VERSAILLES, sídla Fontainebleau - od 2.399 Kč!! TERMÍNY NA ROK 2020!!

Nejlevnější PAŘÍŽ autobusem!!! KLIKNI
Doprava, 2x nocleh v hotelu...

Aktuální kurzy

USA dolar 23,76 Kč
euro 26,67 Kč
Chorvatsko kuna 3,53 Kč

Počasí