CK Pohoda Česká republika Zájezd č. RE/CZ700-20

Západní Čechy

Česká republika

Západní Čechy a Slavkovský les je území plné kontrastů, známých lázeňských komplexů,…

6Počet dnů:

26.07.2020Termíny od:

7 390 Kč Cena od:

6 - denní zájezd

Západní Čechy a Slavkovský les je území plné kontrastů, známých lázeňských komplexů, kulturních památek a přírodních krás, kterých zdejší specifické klima poskytuje velké množství. Ubytujeme se v Mariánských lázních a odtud budeme vyjíždět za poznáním zdejšího kraje. Kromě známého lázeňského trojúhelníku Karlovy Vary – Mariánské lázně – Františkovy lázně nás čeká metternichovské sídlo v Kynžvartu, Bečov nad Teplou, přírodní rezervace Kladské rašeliny a SOOS, romanticky položený Loket, bizardní Svatošovské skály nebo perla baroka zámek Valeč.hrad Loket – Mariánské Lázně – Svatošovské skály – Karlovy Vary – Bečov nad Teplou – Krásno – Horní Slavkov – Kynžvart – Kladské rašeliny – Smraďoch – Cheb – Františkovy Lázně – přírodní rezervace Soos – Nový Drahov – Valeč

A SLAVKOVSKÝ LES

Orientační ceny vstupného: Hrad Loket 130 Kč

Karlovy Vary
Vřídelní podzemí 90 Kč
Sklárna Moser – huť i muzeum 180 Kč
Lanovka Diana 60 Kč/zpáteční 90 Kč
Motýlí dům 90 Kč

Zámek Bečov Relikviář sv. Maura 150 Kč
Hornické muzeum Krásno - 50 Kč
Zámek Kynžvart 150 Kč, muzeum a kabinet kuriozit 150 Kč
Mariánské Lázně - park Boheminium 160 Kč
Hrad Cheb 100 Kč
Přírodní rezervace SOOS - 90 Kč
zámek Valeč - 90 Kč

Příznaky termínů: CZ700-20-2%Doobsazení pro muže

Ubytování: ano

hotel***

Stravování: polopenze

Doprava: autokarem

Nástupní místa: 26.07. – 31.07. odjezd A, Ostrava (+500)
23.08. - 28.08. odjezd A, Ostrava (+500)

Přehled nástupních míst najdete ZDE

Program zájezdu

1. den:1. den zájezdu: Ráno (Brno cca 6.00 hod) a dále dle míst nástupů odjedeme do západních Čech – Mariánských Lázní. Před příjezdem na ubytování navštívíme v hluboce zaříznutém údolí Ohře romanticky položený královský hrad LOKET . Jako malý chlapec zde byl vězněn budoucí císař Karel IV. K čemu tento mohutný hrad sloužil, zjistíme během prohlídky. Ubytování v hotelu v Mariánských Lázních, večeře. 2. den zájezdu: Celodenní výlet do Karlových Varů. Cestou navštívíme pověstmi opředené SVATOŠOVSKÉ SKÁLY – krátká procházka podél skalních stěn o výšce několik desítek metrů s pilíři a skalními jehlami. Zbytek dne KARLOVY VARY , historické stavby, lázeňské domy a kolonáda tvoří jedinečnou městskou památkovou rezervaci. Možnost návštěvy sklárny Moser. Lanovkou vyjedeme na rozhlednu Diana nad Grandhotelem Pupp, prohlídka Motýlího domu , zpět lanovkou do centra, prohlídka města s průvodcem, osobní volno. K večeru návrat do Mariánských Lázní. 3. den zájezdu: Výlet do oblasti SLAVKOVSKÉHO LESA . Navštívíme BEČOV NAD TEPLOU , středověký hrad a barokní zámek, který skrývá ve svých zdech jeden z nejcennějších národních pokladů relikviář sv. Maura , který je po našich korunovačních klenotech to nejcennější co máme. Zastavíme v městečku KRÁSNO , bývalé královské horní město s hornickým muzeem – důl Vilém (v 16. stol. byly v okolí jedny z předních cínových dolů v Evropě). HORNÍ SLAVKOV s řadou památek, cenný soubor gotických a renesančních domů, Pluhův dům, kostel sv. Jiří, barokní špitál, bývalý rudný mlýn. Unikátní zajímavostí je také opravené popraviště z 16. stol. nad městem na Šibeničním vrchu. Návrat do Mariánských Lázní, osobní volno. 4. den zájezdu: Dopoledne LÁZNĚ KYNŽVART , které byly od počátku 17. stol. majetkem rakouského rodu Metternichů a svou krásou měly konkurovat Mariánským Lázním. V době kancléře Václava Lothara Metternicha hostil zdejší honosný zámek Kynžvart nejednu korunovanou hlavu tehdejší Evropy. Dnes jsou v zámku vystaveny umělecké předměty a především kuriozity ze sbírek kancléře Metternicha . Unikátní je rovněž rozsáhlý zámecký park s rybníky, romantickými stavbami a pavilony. Odpoledne příroda SLAVKOVSKÉHO LESA . Přírodní rezervace KLADSKÉ RAŠELINY , procházka po dřevěných chodnících okolo Kladského rybníka u alpského zámku v Kladské, návštěva jedno z nejmalebnějších zákoutí Slavkovského lesa SMRAĎOCHU s probublávajícími vývěvami plynů. Návrat do MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ - historické lázeňské domy, novobyzantský kostel Nanebevzetí P. Marie, Zpívající fontána. 5. den zájezdu: Město CHEB , kde svůj život neslavně skončil Albrecht z Valdštejna. Chebský hrad s Černou věží je jediným zástupcem císařských falcí na našem území. Skutečnou perlou historického centra je komplex středověkých domů na náměstí krále Jiřího z Poděbrad nebo kostel sv. Mikuláše . Výlet zakončíme procházkou a prohlídkou FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍCH , individuální volno, odpočinek v lázních. Pro aktivní zájemce je připraveno pokračování výletu našim busem do nedaleké Přírodní rezervace SOOS , evropský unikát. Vývěry minerální vody a výdechy oxidu uhličitého jsou dokladem pozdní vulkanické činnosti této oblasti. Naučná stezka nás povede po dně dávno vyschlého jezera, mezi mohutnými vrstvami křemeliny probublávajícími mofetami. Pitoreskní úzkokolejná železnice, která původně sloužila přepravě vytěženého léčivého bahna do Karlovarských lázní je dnes využívána k přepravě turistů. V nedaleké obci NOVÝ DRAHOV krátká prohlídka typické chebské lidové architektury hrázděných domů. 6. den zájezdu: Po snídani odjezd domů. Cestou na úpatí zalesněných Doupovských hor navštívíme barokní perlu - zámek VALEČ s kostelem a sloupem Nejsvětější Trojice a zámecký areál s jednou z nejkrásnějších barokních zahrad v Čechách.
Karlovy Vary Hrad a zámek Bečov nad Teplou Hrad a zámek Bečov nad Teplou Hrad Loket Cheb, Náměstí krále Jiřího z Poděbrad Karlovy Vary Karlovy Vary Karlovy Vary Mariánské lázně Mariánské lázně - Zpívající fontána Promenáda v Karlových Varech Přírodní rezervace SOOS

Termíny a ceny

Tento zájezd již nenabízíme.

Vysvětlivky

 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj
 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj - doobsazení
 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj s přistýlkou
 • : dospělá osoba - jednolůžkový pokoj
 • : dospělá osoba - Doobsazení pro ženu
 • : dospělá osoba - Doobsazení pro muže
 • : Dospělá osoba - First minute - Dvoulůžkový pokoj
 • : Dospělá osoba - First minute - Dvoulůžkový pokoj - doobsazení
 • : Dospělá osoba - First minute - Dvoulůžkový pokoj s přistýlkou
 • : Dospělá osoba - First minute - Jednolůžkový pokoj

Cena zahrnuje

 • 5x polopenzi,
 • 5x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
 • dopravu lux. klim. busem,
 • průvodce CK
 • vstup do bazénu,

Cena nezahrnuje

 • 1lůž. pokoj 1800 Kč,
 • a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje
 • Fakultativní příplatek:
 • fakultativní služby
 • pojištění storna zájezdu 90 Kč
 • vstupné,

Kontaktujte nás

Skype skype
tel/fax - 385 310 813
mobil - 720 154 400
info@cestovkapohoda.cz
Otevírací doba
Po - Pá 12.00 – 17.00

Předprodej vstupenek

CB SYSTÉM, TICKET PORTAL, TICKET STREAM, TICKET ART, COLOSSEUM TICKET, TICKET MASTER

Předprodej vstupenek na koncerty, divadla, muzikály, festivaly, výstavy....

Aktuality

ZÁJEZDY do HOLANDSKA 2021!!!

Již nyní poznávací zájezdy do Holandska na rok 2021!!! KLIKNI ZDE:

ZÁJEZDY PRO DĚTI

Rezervujte již nyní !!! Heide Park, Eurodisneyland, Legoland, Bayern Park, Marineland, Delfinárium a Zoo Norimberk aj.

PAŘÍŽ, VERSAILLES, sídla Fontainebleau - od 2.599 Kč!! TERMÍNY NA ROK 2021!!

Nejlevnější PAŘÍŽ autobusem!!! KLIKNI
Doprava, 2x nocleh v hotelu...

Aktuální kurzy

USA dolar 21,56 Kč
euro 26,16 Kč
Chorvatsko kuna 3,46 Kč

Počasí