CK Pohoda Srí Lanka Zájezd č. RE/CL311-20

Srí Lanka - Ostrov Buddhů A Slonů

Srí Lanka

Zveme vás na cestu, která dýchá svěží zelení centrálních hor Zářivého ostrova, jak…

10Počet dnů:

28.11.2020Termíny od:

41 900 Kč Cena od:

10 - denní zájezd

Zveme vás na cestu, která dýchá svěží zelení centrálních hor Zářivého ostrova, jak se Srí Lance odpradávna říká. Čajovníkové stráně nabízí stejně úchvatný pohled na zelené zlato země nám dnes, jako kdysi siru Liptonovi, obhlížejícímu ze své oblíbené horské vyhlídky dařící se dílo. I cesta místním horským vlakem patří k silným zážitkům. V chrámu Buddhova zubu v královském Kandy ovane každého dech dob, kdysi slavných mocných rodů sinhálské šlechty stejně silně, jako na ulicích soudobý asijský chaos. Pestrá, mnohovrstevnatá Srí Lanka: přítmí jeskynních chrámů s bezpočtem Buddhových vyobrazení, zlaté mihotání ve světle obětních svící a vůni lotosů. Skalní pevnost Sygiriya a její polonahé krásky na vzácných freskách, stromoví velikáni, pamatující více, než koloniální historii v královské botanické zahradě, tajemné léčebné umění ayurvédy a zkušené ruce masérů. Minibus v národním parku vyměníme za džípy a v lesostepi budeme pozorovat nejpočetnější sloní populaci na ostrově, pávy, mangusty, papoušky a opice…abychom na závěr mohli odpočívat na zlaté mirisské pláži na jihu. Odtud je možné se za svítání vydat na lodní výlet za velrybami nebo do pitoreskního koloniálního přístavu Galle. Dotek klidu a tušení věcí přesahujících naše pozemské chápání si už napořád odvezeme v duši domů.

Zájezd provází Marie Bílá, velikost skupiny max. 14 osob

Colombo - Dambulla – Sigiriya – Lion Rock - Kandy – Peradeniya – Nuwara Eliya – Nanu Oya– Ella – Little Adam´s Peak – vyhlídka Lipton´s Seat - NP Udawalawe – Mirissa Beach - Galle

HORSKÉ VYHLÍDKY, ELLA, NP UDAWALAWE

INDICKÝ OCEÁN A PLÁŽE MIRISSA BEACH

Orientační ceny vstupného: vstupné v průběhu programu od 72 $


fakultativní výlet Galle od 12 $

fakultativní výlet pozorování velryb a delfínů od 55 $

Kapesné: cca 200 USD

Vstupní vízum: turistické vízum ZDARMA, v případě změny vás budeme informovat

Očkování: při vstupu na Srí Lanku není vyžadováno žádné povinné očkování

Ubytování: ano

1x Hotel v oblasti Sigiriya / Dambulla

1x Hotel v oblasti Kandy

1x Hotel v oblasti Nuwara Eliya

1x Hotel v oblasti Ella

3x Hotel v oblasti Mirissa Beach

hotely ***/****

Stravování: polopenze

Doprava: letecky

Nástupní místa: 28.11. - 07.12. odjezd L2, L3

Přehled nástupních míst najdete ZDE

Program zájezdu

1. den:Odlet z Prahy s průvodcem přes Dubaj na Srí Lanku.
2. den:V dopoledních hodinách přiletíme do COLOMBA a přesuneme se do vnitrozemí do oblasti zlatého kulturního trojúhelníku. Navštívíme překrásně zdobený soubor jeskynních chrámů zlatých Buddhů v DAMBULLE (UNESCO) - místo s tajemnou atmosférou, královský příběhem, nenechavými opicemi a úžasnou vyhlídkou. Po prohlídce se ubytujeme v oblasti SIGIRIYA , kde bude pokračovat naše putování.
3. den:Po snídani nás čeká výstup na LION ROCK (Lví skálu) s legendární pevností SIGIRIYA (UNESCO) tzv. osmým divem světa – chráněný skvost s pozůstatky paláce krále Kassiapy a panoramatickými výhledy na smaragdové srdce ostrova, systémem jezírek a freskami svůdných nebeských krasavic na stěně skály. Po sestupu se krátce zastavíme v tradiční řezbářské dílně a batikové manufaktuře. Buddhistickou kulturu na chvíli zaměníme za hinduistickou. Zastavíme se u pestrobarevného chrámu s množstvím soch a vyobrazením hinduistického panteonu, abychom se o něco později v bylinné zahradě dozvěděli něco z tajů umění ayurvédy a nechali se namasírovat, nebo vyzkoušeli přírodní přípravky podle starých receptur.
4. den:Královské město KANDY , ležící na stejnojmenném jezeře, na okraji srílanské vysočiny. Návštěva nejposvátnějšího buddhistického chrámu BUDDHOVA ZUBU , bude zlatým hřebem tohoto dne. Nejproslulejší botanická královská zahrada ostrova – PERADENIYA , nás vrátí do dob starých rodů, zvelebující své říše, časů koloniálních mocností i fotografického putování pánů Zikmunda a Hanzelky. Poté už Kandy opustíme a zamíříme do hor do nejvýše položeného městečka NUWARA ELIYA - města světla, které bylo kdysi ovládáno anglickými a skotskými pěstiteli, je stále poseté koloniálními bungalovy, živými ploty a jedním z nejlepších 18-ti jamkových golfových hřišť na světě. Ubytování v oblasti.
5. den:Po snídani nás zaujme komentovaná prohlídka čajové továrny s ochutnávkou a případným nákupem místních kvalitních čajů. Následně přejedeme vlakem z NANU OYA na východ do horského městečka ELLA , kde se posléze také ubytujeme. Cesta přes zamlžené strmé pláně, pyšnící se v chladném podnebí svěží zelenou přikrývkou čajových keřů, bude opravdovým nezapomenutelným zážitkem pro každého.
6. den:V případě jasného počasí vystoupíme mezi čajovníky na vrchol LITTLE ADAM´S PEAK s dechberoucími výhledy do strže, v opačném případě se projdeme k technicko-architektonické památce britské éry - železničnímu mostu přes údolí: Nine Arch Bridge. Poté se přesuneme od Liptonovy 1.čajové továrny k VYHLÍDCE LIPTON´S SEAT a ochutnáme pálivé tamilské svačinky. Odpoledne odjedeme džípy do oblíbeného NP UDAWALAWE , kde žije nejpočetnější sloní populace na ostrově a mnohá další zvířata. Pokračujeme k jižnímu pobřeží do oblasti Mirissa beach na ubytování.
7. den:Odpočinek na pláži MIRISSA BEACH se zlatým pískem a mnoha plážovými restauracemi, individuální volno. Pro zájemce možnost fakult. lodního výletu s pozorováním velryb (cca 55 $).
8. den:Odpočinek na pláži, individuální volno. Pro zájemce možnost fakult. polodenního výletu Tuk Tuky do koloniálního přístavu GALLE (cca 12$) s opevněním a svéráznými obchůdky.
9. den:Odpočinek na pláži, individuální volno. Transfer na letiště v Colombu, odlet.
10. den:Přílet do Prahy v dopoledních hodinách.
Sri Lanka - chrám v Dambulle Sri Lanka - Colombo Sri Lanka - čajové plantáže Sri Lanka - Ella Sri Lanka - jeskynní chrámy Dambulla Sri Lanka - Kandy - zahrada Peradeniya Sri Lanka - květy lotusu Sri Lanka - Little Adam's peak Sri Lanka - Nine Arches Bridge Sri Lanka - NP Udawalawe Sri Lanka - Nuwara Eliya Sri Lanka - Sigiriya - Lion Rock Sri Lanka - tropické pláže ostrova

Termíny a ceny

termín od termín do počet dní
28.11.2020 07.12.2020 10 41 900 Kč41 900 Kč41 900 Kč41 900 Kč rezervovat

Vysvětlivky

 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj
 • : dospělá osoba - jednolůžkový pokoj
 • : Dospělá osoba - First minute - Dvoulůžkový pokoj
 • : Dospělá osoba - First minute - Jednolůžkový pokoj

Cena zahrnuje

 • 7x polopenzi,
 • 7x ubytování v hotelu****/*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
 • dopravu klim. minibusem na Srí Lance,
 • leteckou přepravu Praha - Dubaj - Colombo a zpět,
 • letištní taxy,
 • místního průvodce,
 • průvodce CK
 • přejezd vlakem 5.den,
 • transfer z/na letiště,
 • výlet džípy a vstupné do NP Udawalawe,

Cena nezahrnuje

 • 1lůžk. pokoj 5900 Kč (povinné při nedoobsazení),
 • a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
 • Fakultativní příplatek:
 • fakultativní služby
 • komplex. pojištění vč. připojištění vyššího storna zájezdu 900 Kč
 • spropitné,
 • vstupné,

Kontaktujte nás

Skype skype
tel/fax - 385 310 813
mobil - 720 154 400
info@cestovkapohoda.cz
Otevírací doba
Po - Pá 9.00 – 17.00

Předprodej vstupenek

CB SYSTÉM, TICKET PORTAL, TICKET STREAM, TICKET ART, COLOSSEUM TICKET, TICKET MASTER

Předprodej vstupenek na koncerty, divadla, muzikály, festivaly, výstavy....

Aktuality

ZÁJEZDY do HOLANDSKA 2020/2021!!!

Již nyní poznávací zájezdy do Holandska na rok 2020/2021!!! KLIKNI ZDE:

ZÁJEZDY PRO DĚTI

Rezervujte již nyní !!! Heide Park, Eurodisneyland, Legoland, Bayern Park, Marineland, Delfinárium a Zoo Norimberk aj.

PAŘÍŽ, VERSAILLES, sídla Fontainebleau - od 2.399 Kč!! TERMÍNY NA ROK 2020!!

Nejlevnější PAŘÍŽ autobusem!!! KLIKNI
Doprava, 2x nocleh v hotelu...

Aktuální kurzy

USA dolar 24,16 Kč
euro 26,86 Kč
Chorvatsko kuna 3,54 Kč

Počasí