CK Pohoda Česká republika Zájezd č. RE/CZ691-18

Kokořínsko, Frýdlantsko, Lužice A Český Ráj

Česká republika

Zájezd za poznáním čtyř koutů, čeká nás krásná příroda, vyhlídky, hrady, zámky a…

6Počet dnů:

09.07.2018Termíny od:

6 430 Kč Cena od:

6 - denní zájezd

Zájezd za poznáním čtyř koutů, čeká nás krásná příroda, vyhlídky, hrady, zámky a historická města. Navštívíme Kokořínsko, krajinu pískovcových roklí a jezírek. Projdeme se skalním městem Hruboskalsko, poznáme Budyšín - centrum slovanské menšiny Lužických Srbů, Frýdlant s monumentálním komplexem hradu a zámku ale i Liberec s hrázděnými Valdštejnovy domky a především Ještěd, kam vyjedeme lanovkou za nádhernými výhledy na město a Jizerské hory. Hrad Kokořín – zámek Zákupy – Liberec – Ještěd – Jablonné v Podještědí – hrad Oybin – Zhořelec – hrad a zámek Frýdlant – Hejnice – Jizerské hory – Budyšín – Český ráj – hrad Kost – Mnichovo Hradiště

1. den zájezdu Hrad KOKOŘÍN , obklopen lesy a labyrintem pískovcových roklí je považován za jeden z našich nejromantičtějších hradů. Proto byl často vyhledáván předními básníky a malíři, jako K.H. Mácha nebo A. Mánes. Procházka skalním údolím Kokořínský důl , podél potoka Pšovka k nejznámějšímu skalnímu útvaru Pokličky. Odpoledne renesanční zámek ZÁKUPY , sídlo císaře Ferdinanda I. Dobrotivého. Vedle medvěda v hradním příkopu nebo anglického parku tu najdeme vůbec první výtah v Čechách. Večer se ubytujeme v hotelu. 2. den zájezdu Poznávání města LIBEREC , jehož symbolem je monumentální stavba novorenesanční radnice. Vedle nejstarších staveb – Valdštejnských domků ze 17. stol. tu najdeme i nejstarší Botanickou zahradu v ČR. Odpoledne lanovkou na JEŠTĚD (1012 m), za poznáním unikátní stavby hotelu a současně televizního vysílače nebo fantastickým výhledem na město a okolní Jizerské hory. Večer návrat na nocleh. 3. den zájezdu Monumentální bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy v JABLONNÉM V PODJEŠTĚDÍ byla postavena podle baziliky sv. Petra v Římě a je místem posledního odpočinku světice Zdislavy z Lamberka. Nedaleko za hranicemi Německa prohlídka rozsáhlé zříceniny gotického hradu a kláštera OYBIN . Historie hradu je spojována se jmény, jako Jindřich z Lipé, Jan Lucemburský nebo Karel IV. Odpoledne podél německo-polské hranice do města GÖRLITZ (ZHOŘELEC). Historické centrum města je považováno za jedno z nejkrásnějších míst v Německu. Význam města byl dán polohou na poutní cestě z Kyjeva do Santiaga de Compostela. Návrat na ubytování. 4. den zájezdu Monumentální komplex hradu a zámku FRÝDLANT zažil dobu své slávy za Albrechta z Valdštejna, kdy se stal centrem stejnojmenného vévodství. V jeho zdech se nacházejí zajímavé expozice zbraní, nábytku, dýmek nebo obrazů. Městečko HEJNICE patří k nejvýznamnějším českým poutním místům. Stavby zdejšího honosného chrámu Navštívení Panny Marie se proto ujal H. Haffenecker, podle plánu J. Fischera z Erlachu. Průjezd CHKO Jizerské hory k vodní nádrži Souš, odkud se vydáme po naučené stezce Vodopády Černé Desné . Návrat na ubytování. 5. den zájezdu Cílem výletu do Německa je BAUTZEN (BUDYŠÍN) , hlavní centrum slovanské menšiny Lužických Srbů. Procházka historickým centrem tvořeným kamenným labyrintem domů, střežených mohutnými hradbami se sedmnácti středověkými baštami. Zdejší dóm sv. Petra, je využívám dvěma církvemi současně. Zvyky, kroje a řemeslnou zručnost Lužičanů nejlépe dokládá Lužickosrbské muzeum. V dobách NDR Budyšín negativně proslul nejtvrdší věznicí pro nepohodlné osoby tehdejšího režimu. Návrat do hotelu ve večerních hodinách. 6. den zájezdu Poznávání ČESKÉHO RÁJE – procházka skalním městem Hruboskalsko k zámku Hrubá Skála. Cestou hrad Valdštejn – kolébka rodu Valdštejnů, Janova vyhlídka, hřbitov horolezců, Mariánské vyhlídky, Adamovo lože. Odpoledne navštívíme překrásný gotický hrad Kost ze 14.stol. Není možno se alespoň krátce nezastavit v MNICHOVĚ HRADIŠTI . Zdejší zámek hostil roku 1835 setkání ruského cara, rakouského císaře a pruského prince. Kaple sv. Anny sousedního kapucínského kláštera střeží ostatky Albrechta z Valdštejna. Návrat do Prahy do 19:00 hod. a dále dle míst nástupů.

Orientační ceny vstupného : Hrad Kokořín – 80 Kč
Zámek Zákupy – 120 Kč
Lanovka na Ještěd a zpět – 120 Kč
Bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí – 50 Kč
Zřícenina gotického hradu a kláštera OYBIN 4 €
Komplex hradu a zámku Frýdlant – 180 Kč
Hrad Valdštejn – 90 Kč
Hrad Kost – 120 Kč
Zámek Mnichovo Hradiště – 120 Kč
Kaple sv. Anny v Mnichově Hradišti – 40 Kč

Ubytování: ano

hotel***

Stravování: polopenze

Doprava: autokarem

Nástupní místa : 09.07. - 14.07. odjezd A,B

Přehled nástupních míst najdete ZDE

Český ráj

Termíny a ceny

Tento zájezd již nenabízíme.

Vysvětlivky

 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj
 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj - doobsazení
 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj s přistýlkou
 • : dospělá osoba - jednolůžkový pokoj

Cena zahrnuje

 • 5x polopenzi (bufetová snídaně, večeře menu)
 • 5x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
 • dopravu klim. busem
 • pojištění léčebných výloh do Německa
 • průvodce
 • rekreační poplatek

Cena nezahrnuje

 • 1lůžk. pokoj
 • fakult. služby
 • Fakultativní příplatek:
 • pojištění storna zájezdu 90 Kč
 • vstupné
 • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"

Kontaktujte nás

Skype skype
tel/fax - 385 310 813
mobil - 720 154 400
info@cestovkapohoda.cz
Otevírací doba
Po - Pá 9.00 – 17.00

Předprodej vstupenek

CB SYSTÉM, TICKET PORTAL, TICKET PRO, TICKET STREAM, TICKET ART, COLOSSEUM TICKET

Předprodej vstupenek na koncerty, divadla, muzikály, festivaly, výstavy....

Aktuality

ZÁJEZDY do HOLANDSKA 2018/2019!!!

Již nyní poznávací zájezdy do Holandska na rok 2018/2019!!! KLIKNI ZDE:

AUTOSALON ŽENEVA 2019!! CENA 1.899 Kč/os!!

TERMÍNY NA ROK 2019!! KLIKNI!!

ZÁJEZDY PRO DĚTI

Rezervujte již nyní !!! Heide Park, Eurodisneyland, Legoland, Bayern Park, Marineland, Delfinárium a Zoo Norimberk aj.

PAŘÍŽ, VERSAILLES, sídla Fontainebleau - od 2.399 Kč!! TERMÍNY NA ROK 2018/2019!!

Nejlevnější PAŘÍŽ autobusem!!! KLIKNI
Doprava, 2x nocleh v hotelu...

Aktuální kurzy

USA dolar 22,55 Kč
euro 25,87 Kč
Chorvatsko kuna 3,48 Kč

Počasí