CK Pohoda Turecko Zájezd č. 195094

ORIENTÁLNÍ CESTA – OKRUH ZÁPADNÍM TURECKEM s pobytem u moře

Turecko
Efes, Dardanely, Istanbul, Kusadasi
Bospor a Dardanely, proslulé antické a byzantské památky, Istanbul, Sofie, Trója,…

15Počet dnů:

24.05.2020Termíny od:

16 990 Kč Cena od:

15 - denní zájezd

Bospor a Dardanely, proslulé antické a byzantské památky, Istanbul, Sofie, Trója, koupání, polopenze v ceně.

PŘI ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU DO 30.04. 2020 SLEVA 1.000,- Kč/osoba.

Ubytování: hotel

Stravování: polopenze

11x snídaně, 10x večeře

Doprava: autokarem

Plzeň – Rokycany – Beroun – Praha (cca 07.00 hodin) a Brno

Program zájezdu

1. den:Odjezd v ranních hodinách po trase Plzeň – Rokycany – Beroun – Praha (cca 07.00 hodin) a Brno. (Možnost přistoupit na trase po dohodě s CK.) Cesta přes Slovensko do Maďarska na nocleh v oblasti Szegedu.
2. den:Snídaně. Dopolední prohlídka Szegedu, příjemné metropole maďarského jihu a domova pravého uherského salámu Pick. Už zde pocítíme první záchvěvy osmanského vlivu, který sílí na celém území Balkánu. Odjezd přes Srbsko a Bulharsko do Turecka.
3. den:V ranních hodinách příjezd do ISTANBULU. Město na dvou kontinentech spojených visutým mostem. Město císařů a sultánů, krásných mešit a paláců. Nákupy na Velkém bazaru, fantastické památky a neopakovatelná atmosféra. Je to město mnoha jmen, mnoha národností a mnoha rozličných kultur, další takové město byste na světě jen těžko hledali. S množstvím byzantských a osmanských památek, jako chrám Hagia Sofia, Modrá mešita, Velký bazar, palác Topkapi aj. Ubytování v hotelu, večeře a nocleh.
4. den:Snídaně. ISTANBUL – dokončení prohlídky této perly Orientu. Možnost návštěvy Sulejmánovy mešity, možnost plavby po Bosporu. Volno na individuální procházky a nákupy. V podvečer odjezd do oblasti Kusadassi.
5. den:Příjezd do Kusadassi, pobyt u moře, volný program. Ubytování v hotelu, večeře a nocleh.
6. den:Po snídani odjezd do nejzachovalejšího antického města v Turecku EFESU. Archeologický areál unikátních antických staveb, trosky jednoho z divů světa – ARTEMIDINA CHRÁMU, který se však nachází až na kraji nedalekého města SELCUK s bazilikou sv. Jana a archeologickým muzeem. DŮM PANNY MARIE na Slavičím vrchu. Návrat do hotelu, večeře a nocleh.
7. den:Snídaně. Pobyt u moře. Individuální program. Koupání, slunění. Večeře a nocleh.
8. den:Snídaně. PAMUKKALE znamená v překladu Bavlněný zámek. Je těžké toto místo postihnout slovy. Jízdou mezi kopci se najednou naskytne pohled na zářivě bílý skalní útvar, od něhož se ostře odráží slunce. Toto božsky krásné místo zde vznikalo celá tisíciletí díky vysoce mineralizované vodě, která vyvěrá na vršku hory. Travertinové kaskády a jezírka. Jeden z nejzajímavějších přírodních útvarů světa. Antické město HIERAPOLIS, které okouzluje lidi již od antických dob. Bylo zde postaveno lázeňské město, z kterého dnes zbyly jen ruiny, ale navýsost zajímavé. Krásný amfiteátr římského typu, fantasticky zachovalá dlážděná cesta či impozantní Byzantská brána. Nedaleko pobřeží Egejského moře vznikla v 1. st. n. l. největší svatyně bohyně Afrodity v Malé Asii. Jedna z nejkrásnějších antických lokalit AFRODISIAS. Z té doby se dochovaly části chrámu Afrodity se 14 sloupy. Severně od města se nachází největší antický stadion v Malé Asii a nejlépe zachovalý antický stadion na světě. Návrat do hotelu na večeři a nocleh.
9. den:Snídaně. Pobyt u moře. Individuální program. Fakultativní výlet lodí podél příkrých srázů poloostrova DILEK a koupání z lodě. Večeře a nocleh v hotelu.
10. den:Snídaně. Prastaré kultovní místo DIDYMA. Dnešní pozůstatky chrámu z helénské doby nás ohromí svou velikostí. Stejně jako v Delfách tak i zde zjevovala věštkyně vůli bohů kněžím. Původní chrám byl zničen Peršany roku 494 př. n. l. Stavba nynějšího chrámu započala až v době vlády Alexandra Velikého. Hlavním mecenášem byl nedaleký MILÉT, který byl původně námořním a přístavním městem. Milét byl však také městem vědy a kultury. Světu dal věhlasné filozofy a architekty. Starořecké město s dominujícím divadlem. Staré antické město PRIENE mělo stejný osud jako mnoho jiných měst v Malé Asii. Bylo založené iónskými Řeky, dobyto Peršany a obnoveno Alexandrem Velikým. Zříceninám dominuje divadlo umístěné pod mohutnou skálou, s nádherným výhledem po okolní krajině. Návrat do hotelu, večeře a nocleh.
11. den:Snídaně. Pobyt u moře. Individuální program. Koupání, slunění. Večeře a nocleh.
12. den:Snídaně. Návštěva dílny na zpracování onyxu. Antické město PERGAMON s akropolí na vysoké skále, ze které je pěkný rozhled. Byla zde založena druhá největší antická knihovna čítající 200 000 svitků. TROJA, starověké město s tisíciletou historií, proslavené Homérovou Illiadou. Ubytování, večeře a nocleh v oblasti Canakkale.
13. den:Snídaně. Krátkým trajektem překonáme úžinu Dardanely a zastavíme na prohlídku někdejší osmanské metropole EDIRNE s jednou z nejkrásnějších tureckých mešit a posledními nákupy na tureckých bazarech. V odpoledních hodinách příjezd do Sofie. Ubytování, večeře a nocleh.
14. den:Snídaně. SOFIE – zastávka u impozantní pravoslavné katedrály sv. Alexandra Něvského, která byla vybudovaná na počest ruských vojáků padlých za osvobození Bulharska od turecké nadvlády. S kapacitou až 5000 osob patří k největším pravoslavným svatyním světa a je bohatě zdobena zlatem, freskami a dřevořezbami. Odjezd přes Srbsko, Maďarsko a Slovensko do ČR.
15. den:Ráno návrat domů.
37 - Turecko V 38 - Turecko VII 39 - Turecko X

Termíny a ceny

Tento zájezd již nenabízíme.

Cena zahrnuje

  • dopravu zájezdovým autokarem s klimatizací a minibarem
  • průvodce
  • 11x ubytování v ***hotelu se snídaní
  • 10x večeři
  • trajekt přes úžinu Dardanely
  • kompletní „Cestovní pojištění“
  • pojištění CK proti úpadku

Cena nezahrnuje

  • lodní výlet, bakšišné (cca 10€) a vstupy

Slevy

  • CENA JE PLATNÁ PŘI KOUPI DO 30.04.2020

Efes

Efes patří k nejzachovalejším antickým městům na světě. Během posledních dvaceti let se zde provádí nákladná rekonstrukce a z ruin opět po letech vyrůstá město do své alespoň přibližné podoby z doby před 2 000 lety. V současnosti nejvíce zaujme dvoupatrová budova Cesiovy knihovny, 500 metrů dlouhá Arkadiova cesta dlážděná mramorem, která vedla od amfiteatru k přístavu (dnes je moře asi 17km odtud) a také Velké divadlo, které s průměrem 130 metrů a 66 sřadami mohlo pojmout 15 000 diváků.

Dardanely

Místem, kolem něhož se vedly časté boje byly DARDANELY, mořská úžina mezi Marmarským mořem a mořem Egeljským, dlouhá 65 km a široká někde jen 1,4 km. Mezi oběma moři byl v minulosti předěl, který bylo možno docela snadno překonat. Perský král Xerxes zde dal v roce 480 př.n.l. postavit dva mosty, po nichž se jeho vojsko přeplavilo do Evropy. Alexandr Veliký v roce 334 př.n.l. toto místo zvolil pro svůj vpád do Malé Asie a podobně Osmané v roce 1253 tudy pronikli na evropský světadíl. Dardanely jsou opředeny i řadou bájí, z nichž nejzajímavější je legenda o krásné Héró a jejím milenci Leandrovi.

Istanbul

Istanbul je s téměř 8 mil. obyvateli největším městem Turecka. Mezi jeho největší lákadla patří petrobarevný bazar, palác Topkapi a velké římské hradby a podzemní cisterny.

Kusadasi

Kuşadasi je letovisko na pobřeží Egejského moře v Turecku. Leží 95 km jižně od města İzmir a 71 km od Aydinu. Hlavním zdrojem obživy místních obyvatel je turistický ruch. Počet stálých obyvatel města je cca 65 000, v letní sezóně se však letovisko zaplňuje turisty a počet obyvatel se blíží až půl milionu.

Kontaktujte nás

Skype skype
tel/fax - 385 310 813
mobil - 720 154 400
info@cestovkapohoda.cz
Otevírací doba
Po - Pá 9.00 – 17.00

Předprodej vstupenek

CB SYSTÉM, TICKET PORTAL, TICKET STREAM, TICKET ART, COLOSSEUM TICKET, TICKET MASTER

Předprodej vstupenek na koncerty, divadla, muzikály, festivaly, výstavy....

Aktuality

ZÁJEZDY do HOLANDSKA 2020/2021!!!

Již nyní poznávací zájezdy do Holandska na rok 2020/2021!!! KLIKNI ZDE:

ZÁJEZDY PRO DĚTI

Rezervujte již nyní !!! Heide Park, Eurodisneyland, Legoland, Bayern Park, Marineland, Delfinárium a Zoo Norimberk aj.

PAŘÍŽ, VERSAILLES, sídla Fontainebleau - od 2.399 Kč!! TERMÍNY NA ROK 2020!!

Nejlevnější PAŘÍŽ autobusem!!! KLIKNI
Doprava, 2x nocleh v hotelu...

Aktuální kurzy

USA dolar 23,82 Kč
euro 26,66 Kč
Chorvatsko kuna 3,52 Kč

Počasí