CK Pohoda Rusko Zájezd č. 195009

CARSKÉ RUSKO – PETROHRAD přes STOCKHOLM A HELSINKY

Rusko
Petrodvorec, Petrohrad
Je tomu již více než 300 let, co Petr Veliký založil Petrohrad. Jeho socha na Něvském…

9Počet dnů:

30.05.2020Termíny od:

13 490 Kč Cena od:

9 - denní zájezd

Je tomu již více než 300 let, co Petr Veliký založil Petrohrad. Jeho socha na Něvském nábřeží připomíná osvíceného monarchu i jeho vůli, která mu pomohla přímo před branami švédského impéria a doslova na vodě během několika měsíců vybudovat novou ruskou metropoli. Z center staré Rusi se stala provinční města a všichni zahraniční umělci, diplomaté a celebrity spěchali do Petrohradu. Dnes znovu září petrohradské památky opravenými fasádami a my vám otvíráme pozlacené dveře do města Puškina nebo Dostojevského, do jedné z největších uměleckých sbírek na světě a do jednoho z největších kostelů na zeměkouli. Výstřely z Aurory jsou zapomenuty a Petrohrad se opět stává aristokratickou metropolí carů a přepychu. Na jeho pozadí Vám ještě představíme ruské Versailles, pozůstatky Jantarové komnaty, cibulovité báně pravoslavných kostelíků, švédskou i finskou metropoli.

Ubytování: hotel ***

Stravování: polopenze

5x snídaně, 3x večeře

Doprava: autokarem

Odjezd po trase Plzeň – Rokycany – Beroun – Praha (cca 09.30 hodin) - Ústí nad Labem.

Program zájezdu

1. den:Odjezd v dopoledních hodinách po trase Plzeň – Rokycany – Beroun – Praha (cca 09.30 hodin) Ústí nad Labem. (Možnost přistoupit na trase po dohodě s CK). Cesta přes SRN na trajekt do Dánska.
2. den:Po připlutí do Dánska přejezd přes Öresundskou úžinu a 9 km dlouhý most Öresundbron do Švédska a přejezd okolo jezera Vättern do STOCKHOLMU. Celodenní prohlídka města zvaného „Benátky severu“. Navštívíme historické centrum hlavního města Švédska Stockholmu s romantickými uličkami, které se rozkládá na několika ostrovech. Naše procházka Vás zavede k stockholmské radnici, kde se každoročně předávají Nobelovy ceny, k parlamentu, do kostela Riddarholmkirkan, kde jsou uloženy ostatky švédských králů a mnoha významných osob, ke královskému zámku, ke katedrále a poplujeme vyhlídkovou lodí po zálivu. Prohlídku zakončíme návštěvou muzea historické lodi Vasa, která byla vyzdvižena ve stockholmském přístavu v 60. letech minulého století z moře, 300 let po jejím potopení. Večerní trajekt společností VIKING LINE do Finska s ubytováním v kajutách.
3. den:Snídaně na lodi. Vylodění ve finském TURKU. Cesta jižním Finskem okolo Helsinek do Ruska. Průjezd ruskou hranicí a v podvečer příjezd do Petrohradu. Ubytování v hotelu, večeře a nocleh.
4. den:Snídaně. Polodenní výjezd z Petrohradu – po stopách carů. Prohlídka rezidence v blízkosti Petrohradu – PETRODVORCE, letního carského sídla ležícího u Finského zálivu. Car Petr Veliký tu nechal postavit palác a krásný park s fontánami po vzoru versailleských zahrad a pavilonů. Hlavní atrakcí komplexu je Velká kaskáda – soustava fontán a kanálů, postavená přímo za palácem. Návrat zpět do Petrohradu. Za carskou historií se vydáme do PETROPAVLOVSKÉ PEVNOSTI, při jejíž stavbě se r. 1703 začala psát historie města Petrohradu. Navštívíme mj. Petropavlovskou katedrálu, ve které jsou pohřbeni členové romanovské dynastie, počínaje carem Petrem Velikým a konče carem Mikulášem II., zavražděným bolševiky po VŘSR. Prohlídka města bude pokračovat návštěvou nádherného chrámu SVATÉHO IZÁKA, který je největším kostelem v Rusku, a chrámu VZKŘÍŠENÍ PÁNĚ z konce 19. století, který nám připomene slavný moskevský chrám Vasila Blaženého. Návrat na večeři. Fakultativní noční výlet do krásně osvíceného centra města – můžete zažít na vlastní kůži slavné otvírání petrohradských mostů na Něvě. Návrat do hotelu na nocleh.
5. den:Snídaně. Polodenní výlet z Petrohradu do nedalekého města PUŠKIN, ve kterém navštívíme letní carskou rezidenci CARSKOJE SELO, tzv. KATEŘINSKÝ PALÁC. Nechala jej postavit druhá žena Petra I. Kateřina I. Pro ruské cary a carevny se stal oblíbeným místem recepcí pořádaných mimo St. Petěrburg. Návštěva Kateřinského paláce, kde se nachází legendami opředená Jantarová komnata, která byla věnována pruským králem Fridrichem Vilémem I. ruskému carovi Petru I. a která je nazývána „osmým divem světa“. Návrat zpět do Petrohradu. Zastávka u SMOLNÉHO KLÁŠTERA, který nechala postavit dcera cara Petra Velikého. Prohlídka exteriéru SMOLNÉ KATEDRÁLY, jejíž věž ční do výšky 94 m a která je petrohradským architektonickým skvostem. Zastávka u Finského nádraží, kam se v dubnu 1917 vrátil V. I. Lenin z exilu a kde má dodnes svůj památník. Návrat na večeři a nocleh.
6. den:Snídaně. Celodenní prohlídka PETROHRADU, který se rozkládá na více než 40 ostrovech spojených 300 mosty. Až do počátku 20. století byl Petrohrad (oficiálně St. Petěrburg) hlavním městem Ruska. Město je dnes významným kulturním střediskem celého Ruska, najdete zde mnoho nádherných památek, parků a pobřežních promenád. V ranních hodinách si připomeneme historii Velké říjnové socialistické revoluce zastávkou u křižníku AURORA, jejíž výstřel byl pokynem k útoku na Zimní palác. Návštěva ERMITÁŽE, jejíž součástí je slavný Zimní palác. Tento komplex vytváří největší galerii světa, ve které je vystaveno 2,5 milionu exponátů. Můžeme obdivovat nádherný interiér Zimního paláce, sbírky archeologických vykopávek z oblasti Petrohradu, rozsáhlou kolekci západoevropského umění zahrnující obrovskou obrazovou galerii. Mezi skvosty patří obrazy Madona s dítětem Leonarda da Vinci, Rubensovo Sejmutí z kříže nebo Návrat marnotratného syna od Rembrandta van Rijna, ze soch je to například Michelangelův Schoulený chlapec. V podvečer procházka po tepně města, Něvském prospektu ke KAZAŇSKÉMU CHRÁMU, který nechal postavit car Pavel podle chrámu sv. Petra v Římě a který měl oslavovat Rusko po vítězství nad Napoleonem. V interiéru se můžeme poklonit veleslavné ikoně Panny Marie Kazaňské. Večerní projížďka lodí centrem Petrohradu, při níž budeme projíždět řekami Něvou, Mojkou, Fontankou a budeme obdivovat nádherné klasicistní paláce na jejich březích. Večer odjezd do Finska.
7. den:Překročení ruské hranice do Finska, přejezd do hlavního města Finska, HELSINEK. Prohlídka nás zavede na Senátní náměstí s klasicistními stavbami a dále např. k prezidentskému paláci a radnici, k nádhermému bílému dómu viditelnému zdaleka a k největšímu ortodoxnímu kostelu mimo území Ruska, k Uspenské katedrále. Zastavíme se též na nábřeží na unikátním rybím a ovocném trhu s výrobky lidové tvořivosti Laponců-Sámů. Z náměstí budeme odjíždět lodí na projížďku helsinským zálivem, zavítáme až k pevnosti Suomenlinna, která chránila v minulosti město a která je zanesena na seznam světového dědictví UNESCO. Navštívíme také největší památku Helsinek – Skalní chrám, dále olympijský stadion, kde r. 1952 bodoval Emil Zátopek, a památník upomínající na slavného finského hudebníka Jeana Sibelia. Ve večerních hodinách přejezd do přístavu společností Viking Line v Helsinkách nebo Turku, ubytování se v kajutách na lodi a noční trajekt do Stockholmu.
8. den:V ranních hodinách snídaně na trajektu a vylodění ve Stockholmu. Průjezd Śvédskem podél břehů jezera Vättern, Öresundským mostem do Dánska, okolo metropole Kodaň do Gedseru na trajekt do Rostocku.
9. den:Po vylodění v přístavu v Rostocku přejezd SRN okolo Berlína. Návrat zpět do ČR v ranních hodinách.
l1 l2

Termíny a ceny

termín od termín do počet dní cena
30.05.2020 07.06.2020 9 13 490 Kč rezervovat
02.06.2020 10.06.2020 9 13 490 Kč rezervovat
04.07.2020 12.07.2020 9 14 490 Kč rezervovat
11.08.2020 19.08.2020 9 13 490 Kč rezervovat
15.08.2020 23.08.2020 9 13 490 Kč rezervovat

Cena zahrnuje

 • dopravu zájezdovým autokarem s WC a klimatizací (video, lednice, kávovar)
 • průvodce
 • 5x ubytování (2x v kajutách na lodi, 3x v hotelu*** v Petrohradu)
 • 5x snídani
 • 3x večeři
 • kompletní „Cestovní pojištění“
 • pojištění CK proti úpadku

Cena nezahrnuje

 • Návštěvu CARSKÉHO SELA s Jantarovou komnatou a PETRODVORCE (palác + zahrady) nutno rezervovat již při zakoupení zájezdu. Rezervaci ruský partner však potvrdí až cca 14 dnů před zájezdem, nebude-li rezervace potvrzena, částka bude klientovi obratem vrácena.
 • Ruské vízum: Od 1.10. 2019 je možné vyřídit víza pro Petrohradskou oblast individuálně elektronicky na www.electronic-visa.kdmir.ru. Toto vízum je zdarma. Potřebné informace obdržíte při přihlášení na zájezd.

Příplatky

 • Jantarová komnata a Petrodvorce (je nutné rezervovat při zakoupení zájezdu) (příplatek: 2200 Kč)

Slevy

 • CENA PLATNÁ PŘI KOUPI DO 30.04.2020!!!

Petrodvorec

Letní carské sídlo Petrodvorec ležící u Finského zálivu asi 30 km z centra Petrohradu nechal car Petr Veliký postavit tak, aby svou krásou zastínilo i francouzské Versailles.

Petrohrad

Počtem obyvatel více než 4 000 000 patří Petrohrad na druhé místo v Rusku hned za Moskvou. Leží na řece Něvě, při jejím ústí do Finského zálivu Baltského moře. Město bylo založeno r. 1703 carem Petrem I. a nazváno Sankt Peterburg. V r. 1712 bylo vyhlášeno za hlavní město Ruska. Na jeho rozmach lze usuzovat ze skutečnosti, že již po 15 letech jeho existence jím prochází 90 % z ruského zahraničního obchodu. Koncem 19. a začátkem 20. století byl Petrohrad střediskem revolučního hnutí proletariátu a posléze městem tří revolucí (1905, únorové a VŘSR). Dne 7. listopadu 1917 se stal Petrohrad místem ozbrojeného dělnického povstání. II. Všeruský sjezd sovětů ve Smolném vyhlásil vítězství VŘSR a vytvoření sovětské moci. Nejtěžší zkouškou prošel Leningrad v době blokády za 2. světové války (trvala 900 dní – od 8. 9. 1941 do 18. 1. 1944). Petrohrad patří k nejdůležitějším průmyslovým centrům Ruska. Jedná se především o kovoprůmysl, strojírenství, výrobu turbín a naftových motorů. Je zde výroba dokonalých optických a elektrotechnických přístrojů i rozsáhlý potravinářský komplex. Důležitou roli hraje i průmysl loďařský. Půdorysnou dispozici tvoří řeka Něva s desítkami ramen a s více než stovkou ostrovů, které spojuje asi 600 mostů, což Petrohradu oprávněně dává přídomek „Benátky severu“. Při projížďce po Něvě je možno vidět Isakijevský chrám, bývalý Zimní palác ruských carů, Petropavlovskou pevnost s chrámem Petra a Pavla na Zaječím ostrově a řadu dalších význačných stavebních památek. Hlavní třídou města je 4,5 km dlouhý Něvský prospekt, počínající u kláštera Alexandra Něvského. Na jeho druhém konci u řeky Něvy je průhled této nejrušnější tepny města ukončen pozlacenou věží Admirality. K nezapomenutelným dojmům patří návštěva Petrohradu v době od poloviny měsíce června do počátku července, kdy jsou v Petrohradě tzv. „bílé noci“. Pozdě v noci se některé mosty na řece Něvě otevírají a umožňují proplutí i velkých námořních plavidel. S Petrohradem je spojen život a dílo mnoha vynikajících ruských literátů a učenců. Z mnohých vzpomeňme Puškina, Gogola, Někrasova, Dostojevského, Repina, Glinky, Čajkovského, Lomonosova, Mendělejeva atd. V. I. Lenin v tehdejším Petrohradě neúnavně připravoval revoluční svržení samoděržaví. Po jeho smrti bylo město 26. 1. 1924 přejmenováno na Leningrad. Původní název Petrohrad dostalo město v 90. letech 20. století. Zajímavé je i okolí Petrohradu s řadou význačných stavebních památek, jako Petrodvorce nebo Puškin. Costa: 2581 Jusupovský palác a Cesta po kanálech – fakultativní výlet s průvodcem, cca 3 hod. za 55 EUR Costa: 2590 Kateřinský palác a Ermitáž – fakultativní prohlídka s průvodcem, cca 9 hod. za 105 EUR – včetně oběda

Kontaktujte nás

Skype skype
tel/fax - 385 310 813
mobil - 720 154 400
info@cestovkapohoda.cz
Otevírací doba
Po - Pá 9.00 – 17.00

Předprodej vstupenek

CB SYSTÉM, TICKET PORTAL, TICKET STREAM, TICKET ART, COLOSSEUM TICKET, TICKET MASTER

Předprodej vstupenek na koncerty, divadla, muzikály, festivaly, výstavy....

Aktuality

ZÁJEZDY do HOLANDSKA 2020!!!

Již nyní poznávací zájezdy do Holandska na rok 2020!!! KLIKNI ZDE:

ZÁJEZDY PRO DĚTI

Rezervujte již nyní !!! Heide Park, Eurodisneyland, Legoland, Bayern Park, Marineland, Delfinárium a Zoo Norimberk aj.

PAŘÍŽ, VERSAILLES, sídla Fontainebleau - od 2.399 Kč!! TERMÍNY NA ROK 2020!!

Nejlevnější PAŘÍŽ autobusem!!! KLIKNI
Doprava, 2x nocleh v hotelu...

Aktuální kurzy

USA dolar 25,00 Kč
euro 27,22 Kč
Chorvatsko kuna 3,57 Kč

Počasí