CK Pohoda Rusko Zájezd č. RE/RUS525-18

Moskva A "zlatý Prsten" Ruska

Rusko

Zájezd nám umožní důkladnější poznání hlavního města Ruska i mimo frekventované turistické…

6Počet dnů:

21.08.2018Termíny od:

23 990 Kč Cena od:

6 - denní zájezd

Zájezd nám umožní důkladnější poznání hlavního města Ruska i mimo frekventované turistické trasy. Poznáme jeho architektonickou rozmanitost od starobylých památek, až po supermoderní stavby. Pocítíme osobitou atmosféru, kterou město skýtá svým obyvatelům. Ve městech Zlatého kruhu zavítáme do míst, kde se začala psát historie Velké Rusi, jak líčí hrdinský epos z 12. stol. Slovo o pluku Igorově, nalezený ve městě Jaroslavl. Budeme fascinováni památkami, které nám tuto dobu přiblíží. Zájezdy provází PhDr. Tomáš Jeřábek Moskva – Sergijev Posad – Rostov Veliký – Jaroslavl – Suzdal – Vladimir

1. den zájezdu Odlet z Prahy s českým průvodcem. Přílet do MOSKVY , transfer do hotelu, ubytování. Večerní procházka městem. 2. den zájezdu MOSKVA , okružní jízda městem pro získání obecné představy – Rudé náměstí, Kreml, Park vítězství s Muzeem Velké Vlastenecké Války, přírodní oáza Vrabčí hory se skokanským můstkem, universitou M. V. Lomonosova, ateliéry Mosfilmu nebo Palácem pionýrů, sportovní komplex Lužniki, Novoděvičí klášter, hlavní sídlo vlády Bílý dům, největší pravoslavný chrám Krista Spasitele nebo nejslavnější moskevské ulice Starý Arbat. Odpoledne návštěva moskevského Kremlu (UNESCO) - úchvatný soubor světských i náboženských staveb, chrámy Blagověščenský, Uspenský, Car – dělo a Car zvon, monumentální Chrámové náměstí s chrámem Zesnutí Bohorodičky – korunovační chrám carů, chrámem Zvěstování a chrámem Archanděla Michaela s náhrobky ruských knížat a carů. Návštěva Zbrojnice Kremlu – Oružejnaja palata, kde jsou uloženy poklady ruských carů a knížat, carské korunovační insignie, oděvy, kočáry a sáně, ohromující sbírka liturgických předmětů a dary cizích panovníků. Návštěva unikátního Diamantového fondu s korunovačními klenoty Romanovců, obřími drahokamy, zlatými nugety a největšími diamanty světa. Večer návrat do hotelu. 3. den zájezdu Pokračujeme v prohlídce MOSKVY . Unikátní skanzen ruské architektury Kolomenskoje najdeme na návrší nad řekou Moskvou. K vidění je tu c hrám Nanebevstoupení Páně – Bílý sloup (UNESCO) postavený na počest narození Ivana Hrozného nebo původní carský palác, dnes největší dřevěný palác na světě. Zjistíme, proč je moskevské metro považováno za světově nejkrásnější. Většina stanic je přímo podzemními paláci s impozantním interiérem zdobeným sklem, malbami a sochami. Zvláště pozoruhodnými jsou stanice Komsomolská, Kurská nebo Kyjevská. Prohlídka Novoděvičího kláštera (UNESCO), největšího klášterního komplexu Moskvy s velkolepou barokní zvonici a Chrám Smolenské ikony Bohorodičky . Novoděvičí hřbitov "ruský Slavín" s náhrobky slavných osobností politického, společenského či vědeckého života (Čechov, Šaljapin, Šostakovič, Chruščov, Molotov, Jelcin, Gogol…). Volitelně návštěva Treťjakovské gelerie od roku 1856 sbírky nejslavnějších ruských umělců, jako Brullov, Kiprensky, Ajvazovskij nebo Repin, popřípadě Puškinova muzea výtvarných umění, shromažďujícího naopak poklady světového umění. Jeho velkou atrakcí je Priamův poklad z trojských nálezů H. Schliemanna. Večer návrat na nocleh. 4. den zájezdu Odjezd na sever Moskvy. Pravoslavný "Vatikán" SERGIJEV POSAD , je nejúchvatnějším místem Zlatého kruhu, představující ruskou architekturu od 14. stol. Trojickosergijevský klášter (UNESCO) platí za nejvýznamnější klášter Ruska. Úchvatný příklad bohatosti náboženského života a uměleckých tradic pravoslavného Ruska, mohutné opevnění celého komplexu, kostel sv. Jana Křtitele nad klášterními vraty , velkolepý barokní refektář s pozlaceným ikonostasem, chrám sv. Trojice s výzdobou od A. Rubljova a D. Černého, chrám Zesnutí Bohorodičky a hroby Godunovových. Odpoledne krátce navštívíme ROSTOV VELIKÝ , na břehu jezera Nero, doložený již v 7. stol. Svou pozornost zaměříme především na soubor staveb Rostovského kremlu se sousední zvonici s 15 zvony. Rostov nám může doma připomínat vyhlášená černá leštěná keramika nebo umělecké miniatury z Rostovského smaltu. Večer ubytování v hotelu ve městě JAROSLAVL . 5. den zájezdu JAROSLAVL (UNESCO), město ve znamení medvěda, na soutoku Volhy a Kotorosl je jedním z nejstarších ruských měst. V 16. stol., kdy bylo z původně dřevěného města přestavěno, bylo i městem největším. Právě z této doby se zachovalo jeho historické jádro. Během prohlídky uvidíme náměstí Zjevení páně, pomník Jaroslava I. Moudrého, nejstarší stavbu – opevněný klášter Proměnění Páně , nebo refektář s kaplí Vzkříšení. Fantastický výhled na město se nám naskytne ze zvonice na staré bráně. Odpoledne město SUZDAL . Pitoreskní zelené lány s pasoucím se skotem hned v sousedství starobylých klášterů a Kremlinu. V 18. stol. Suzdal platil za významné duchovní centrum Ruska. Díky tomu tu dnes můžeme obdivovat rozmanitost ruské kostelní architektury. Uvidíme Kreml, Spaso-Jevfimijův klášter , klášter svatého Alexandra, Chrám vzkříšení nebo zajímavé Muzeum dřevěné architektury. Večer se ubytujeme v hotelu ve městě VLADIMIR . 6. den zájezdu Město VLADIMIR (UNESCO) bylo od 12. stol. sídelním městem Vladimirsko-suzdalského knížectví. Z jeho památek nás především upoutá Uspenskij klášter se dochovanými freskami z 12. století., Dmitrijevskij klášter s bohatě zdobenou dekorativní fasádou nebo Zlatá vrata, součást Vladimirské pevnosti. Odjezd do Moskvy na letiště a následný odlet do Prahy.

Podnadpis : PAMÁTKY A HISTORIE VELKÉ RUSI

Typ ubytování (např. Hotel ***, Stan ...) : Hotel***

Ubytování: ano

Stravování: snídaně

Doprava: letecky

Nástupní místa : 21.08. - 26.08. odjezd L2, L3

Přehled nástupních míst najdete ZDE

Rusko - Moskva Rusko Jaroslavl Rusko Jaroslavl Rusko Jaroslavl Rusko Moskva katedrála Christ the Saviour Rusko Moskva Lomonosova univerzita Rusko Rostov Veliki Rusko Sergiev Posad

Termíny a ceny

termín od termín do počet dní
21.08.2018 26.08.2018 6 23 990 Kč23 990 Kč rezervovat

Vysvětlivky

 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj
 • : dospělá osoba - jednolůžkový pokoj

Cena zahrnuje

 • 5x snídani
 • 5x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
 • 8 hlavních vstupů do památek ve městech Zlatého kruhu
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu (povinné z důvodu vyřízení víza)
 • leteckou dopravu Praha – Moskva - Praha
 • letištní taxy
 • okružní jízdu Moskvou a dopravu busem dle programu
 • průvodce
 • transfery z/na letiště

Cena nezahrnuje

 • 1lůžk.pokoj 3500 Kč, 5x večeře 1900 Kč
 • 3lůžk. pokoj není na hotelech možný, pouze 2lůžk. pokoj s přistýlkou
 • Balíček vstupů Kreml 2300 Kč – cena zahrnuje vstup do Kremlu, Zbrojnice Kremlu a Diamantového fondu, vč. sluchátek. (Vstup je nutno objednat nejpozději měsíc před odjezdem.)
 • fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
 • Fakultativní příplatek:
 • POZNÁMKA:
 • Připojištění vyššího storna zájezdu + 250 Kč
 • Skupinové turistické vízum do Ruska 1990 Kč/os. (o potřebných formalitách nutných k vyřízení víza do Ruska budete včas informováni)
 • vstupné vč. rezervačních poplatků

Slevy

 • Sleva 55+ ze základní ceny 3%

Kontaktujte nás

Skype skype
tel/fax - 385 310 813
mobil - 720 154 400
info@cestovkapohoda.cz
Otevírací doba
Po - Čt 9.00 – 18.00
Pá 9.00 - 17.00

Předprodej vstupenek

CB SYSTÉM, TICKET PORTAL, TICKET PRO, TICKET STREAM, TICKET ART, COLOSSEUM TICKET

Předprodej vstupenek na koncerty, divadla, muzikály, festivaly, výstavy....

Aktuality

ZÁJEZDY do HOLANDSKA 2017/2018!!!

AUTOSALON ŽENEVA 2018!! CENA 1.839 Kč/os!!

ZÁJEZDY PRO DĚTI

PAŘÍŽ SPECIÁL - od 3.890 Kč!! TERMÍNY NA ROK 2017!!

Aktuální kurzy

USA dolar 20,75 Kč
euro 25,43 Kč
Chorvatsko kuna 3,42 Kč

Počasí