CK Pohoda Rusko Zájezd č. RE/RUS524-18

Moskva A Petrohrad

Rusko

Navštívíme dvě výjimečné metropole Ruska. Petrohrad, jenž byl carem Petrem I. Velikým…

7Počet dnů:

23.07.2018Termíny od:

26 990 Kč Cena od:

7 - denní zájezd

Navštívíme dvě výjimečné metropole Ruska. Petrohrad, jenž byl carem Petrem I. Velikým budován coby okno do Evropy. Město, které pro svou velkolepost a nádheru nemá srovnání. Shlédneme skvostné stavby města vč. Ermitáže s Briliantovou a zlatou pokladnicí, zlatem oslňující Petrodvorce. V Puškinu si prohlédneme legendární Carskoje Selo s Jantarovou komnatou. Moskva nám učaruje historickými klenoty, jako Kreml s kremelskou Zbrojnici s poklady ruských carů, vč. nedávno zpřístupněného Diamantového fondu, Rudé náměstí s chrámem Vasila Blaženého, projdeme se po Starém Arbatu. V duchovním centru Ruska Sergijev Posad navštívíme Trojickosergijevský klášter.

Zájezd provází PhDr. Tomáš Jeřábek

1. den zájezdu Odlet z Prahy s českým průvodcem. Přílet do MOSKVY , transfer do hotelu, ubytování. První část prohlídky nejvýznamnějších památek města. 2. den zájezdu Návštěva moskevského Kremlu (UNESCO) - úchvatný soubor světských i náboženských staveb, chrámy Blagověščenský, Uspenský, Car – dělo a Car zvon, monumentální Chrámové náměstí s chrámem Zesnutí Bohorodičky – korunovační chrám carů, chrámem Zvěstování a chrámem Archanděla Michaela s náhrobky ruských knížat a carů. Budeme mít jedinečnou možnost navštívit Zbrojnici moskevského Kremlu - Oružejnaja palata, kde jsou uloženy poklady ruských carů a knížat, carské korunovační insignie, oděvy, kočáry a sáně, ohromující sbírka liturgických předmětů a dary cizích panovníků. Návštěva unikátního, nedávno zpřístupněného Diamantového fondu , kde jsou uloženy korunovační klenoty Romanovců, obří drahokamy, zlaté nugety a největší diamanty světa. Prohlídka největšího pravoslavného chrámu světa Krista Spasitele , památník Petra Velikého, komplex Rudého náměstí s chrámem Vasila Blaženého , mausoleem V. Lenina a obchodním domem GUM. Uličky centra Moskvy s chrámy a paláci – Varvarka, Iljinka, Dmitrovka. Večerní procházka po nejslavnější moskevské ulici Starý Arbat . Večer návrat do hotelu. 3. den zájezdu Výlet na sever od Moskvy - pravoslavný "Vatikán" SERGIJEV POSAD - návštěva Trojickosergijevského kláštera (UNESCO), nejvýznamnější klášter v Rusku, úchvatný příklad bohatosti náboženského života a uměleckých tradic pravoslavného Ruska, mohutné opevnění celého komplexu, kostel sv. Jana Křtitele nad klášterními vraty, velkolepý barokní refektář s pozlaceným ikonostasem, chrám sv. Trojice s výzdobou od A. Rubljova a D. Černého, chrám Zesnutí Bohorodičky a hroby Godunovových. Návrat do Moskvy a prohlídka Novoděvičího kláštera (UNESCO), největší klášterní komplex Moskvy s velkolepou barokní zvonici a chrám Smolenské ikony Bohorodičky . Novoděvičí hřbitov "ruský Slavín" s náhrobky slavných osobností politického, společenského či vědeckého života (Čechov, Šaljapin, Šostakovič, Chruščov, Molotov, Jelcin, Gogol…) Večer 4 hodinová cesta rychlovlakem do Petrohradu. Transfer z nádraží do hotelu. 4. den zájezdu Celodenní prohlídka PETROHRADU (UNESCO). Město se rozkládá na nespočtu ostrovů v široké deltě řeky Nevě do Finského zálivu. Díky své přírodní poloze a velkoleposti a nádheře svých památek nemá srovnání s jiným městem Evropy. Navštívíme Zaječí ostrov - historicky první osídlený ostrov Petrohradu s impozantní Petropavlovskou pevností a katedrálou sv. Petra a Pavla – hrobku P. Velikého a dalších ruských carů, vězení Trubeckého bastionu. ERMITÁŽ (Zimní palác), jednoho z nejslavnějších světových muzeí na honosném Palácovém nábřeží – bezkonkurenční sbírka uměleckých pokladů, včetně Zlaté a Briliantové klenotnice a expozic v protilehlých budovách Generálního štábu. Fakultativní lodní projížďka po Něvě – úchvatné pohledy na mosty a vodní cesty Petrohradu. Večer návrat na nocleh. 5. den zájezdu Půldenní výlet do městečka PUŠKIN , jižně od Petrohradu, velkolepé sídlo ruských carů Carskoje Selo . Jen málo míst v Rusku je spjato s ruskými dějinami více, než zdejší paláce a parky. Prohlídka paláce Kateřiny II . Veliké - mistrovské dílo baroka s dechberoucí JANTAROVOU KOMNATU . Návrat do PETROHRADU , návštěva Jusupovského paláce , jednoho z nejkrásnějších a nejpůsobivějších paláců v Petrohradě se soukromým divadlem a sklepením, kde měl být zavražděn mystický G. Rasputin. Křižník Aurora spustil jednu z nejzásadnějších událostí světových dějin. V plné kráse je opět k vidění po dvouleté generální opravě. Fakultativně výlet na noční otevírání mostů na Něvě. Autobusem na náměstí Děkabristů, projížďka nočním nasvíceným městem, chrám sv. Mikuláše a romantická místa na břehu kanálů – Petrohradské Benátky. Místa, kam Dostojevský zasadil děj románu Zločin a trest. Návrat do hotelu okolo 02:00 hod. 6. den zájezdu Výlet do grandiózního palácového a parkového komplexu PETRODVORCE , letní rezidence Petra Velikého na břehu Finského zálivu. Srdcem rozlehlých zahrad je Velká kaskádová fontána (37 zlacených soch, 64 fontán a 142 vodotrysků). Návrat do Petrohradu, odpoledne pak náměstí sv. Izáka s jezdeckou sochou Petra Velikého a monumentální katedrálou Sv. Izáka – z její kopule se skýtá fantastický výhled na město a sousední Admiralitu a Ermitáž. Něvský prospekt – nejslavnější ulice v Rusku, individuální volno. Skuteční fajnšmekři si mohou přijít na své v největším světovém muzeu antropologie a etnografie Kunstkamera , naproti Zimnímu paláci. 7. den zájezdu Transfer na letiště, odlet do Prahy.

Podnadpis : ZBROJNICE MOSKEVSKÉHO KREMLU + DIAMANTOVÝ FOND

Podnadpis2 : BRILIANTOVÁ A ZLATÁ POKLADNICE V ZIMNÍM PALÁCI

Typ ubytování (např. Hotel ***, Stan ...) : Hotel***

Ubytování: ano

Stravování: snídaně

Doprava: letecky

Nástupní místa : 23.07. - 29.07. odjezd L2, L3 13.08. - 19.08. odjezd L2, L3 04.09. - 10.09. odjezd L2, L3

Přehled nástupních míst najdete ZDE

Rusko - Moskva, Kreml Rusko - Moskva Rusko - Moskva Rusko - Moskva Rusko - Moskva Rusko - Moskva Rusko - Moskva Kreml Rusko - Moskva ráno v Kremlu Rusko - Moskva Rudé náměstí Rusko - Moskva univerzita Rusko - Petrodvorce Rusko - Petrohrad Rusko - Petrohrad Rusko - Petrohrad, katedrála sv. Petra a Pavla

Termíny a ceny

termín od termín do počet dní
23.07.2018 29.07.2018 7 27 990 Kč27 990 Kč27 990 Kč27 990 Kč rezervovat
13.08.2018 19.08.2018 7 27 990 Kč27 990 Kč27 990 Kč27 990 Kč rezervovat
04.09.2018 10.09.2018 7 26 990 Kč26 990 Kč26 990 Kč26 990 Kč rezervovat

Vysvětlivky

 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj
 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj - doobsazení
 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj s přistýlkou
 • : dospělá osoba - jednolůžkový pokoj

Cena zahrnuje

 • 6x snídani formou bufetu
 • 6x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (2x v Moskvě, 4x v Petrohradě)
 • dopravu na výlety - Sergijev Posad, Petrodvorce, Puškin
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu (povinné z důvodu vyřízení víza)
 • leteckou dopravu Praha – Moskva, Petrohrad - Praha
 • letištní taxy
 • lístek rychlovlakem Moskva - Petrohrad
 • průvodce
 • transfery z/na letiště a z vlaku na hotel

Cena nezahrnuje

 • 1lůžk.pokoj 4800 Kč
 • 3lůžk. pokoj není na hotelech možný, pouze 2lůžk. pokoj s přistýlkou
 • 5x večeře 1690 Kč (mimo 3. dne)
 • Balíček vstupů Ermitáž 1250 Kč – cena zahrnuje vstup do Zimního paláce (rezidence ruských carů), Ermitáže a budov Generálního štábu, Briliantové a Zlaté klenotnice, vč. povinného průvodce a sluchátek
 • Balíček vstupů Kreml 2300 Kč – cena zahrnuje vstup do Kremlu, Zbrojnice Kremlu a Diamantového fondu, vč. sluchátek
 • fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
 • Fakultativní příplatek:
 • Jantarová komnata 850 Kč – cena zahrnuje vstup do Kateřinského paláce v Puškinu, zámeckého parku i návštěvu Jantar. komnaty, vč. povinného místního průvodce a sluchátek
 • POZNÁMKA:
 • Připojištění vyššího storna zájezdu + 250 Kč
 • Skupinové turistické vízum do Ruska 1990 Kč/os. (o potřebných formalitách nutných k vyřízení víza do Ruska budete včas informováni)
 • vstupné vč. rezervačních poplatků
 • Všechny výše uvedené vstupy je možno objednat nejpozději měsíc před odjezdem

Kontaktujte nás

Skype skype
tel/fax - 385 310 813
mobil - 720 154 400
info@cestovkapohoda.cz
Otevírací doba
Po - Čt 9.00 – 18.00
Pá 9.00 - 17.00

Předprodej vstupenek

CB SYSTÉM, TICKET PORTAL, TICKET PRO, TICKET STREAM, TICKET ART, COLOSSEUM TICKET

Předprodej vstupenek na koncerty, divadla, muzikály, festivaly, výstavy....

Aktuality

ZÁJEZDY do HOLANDSKA 2017/2018!!!

AUTOSALON ŽENEVA 2018!! CENA 1.839 Kč/os!!

ZÁJEZDY PRO DĚTI

PAŘÍŽ SPECIÁL - od 3.890 Kč!! TERMÍNY NA ROK 2017!!

Aktuální kurzy

USA dolar 20,75 Kč
euro 25,43 Kč
Chorvatsko kuna 3,42 Kč

Počasí