CK Pohoda Slovensko Zájezd č. RE/SK703-18

Velký Meder

Slovensko

Zájezd nám nabídne odpočinkový a relaxační pobyt v oblíbeném termálním městečku Velký…

6Počet dnů:

04.09.2018Termíny od:

6 614 Kč Cena od:

6 - denní zájezd

Zájezd nám nabídne odpočinkový a relaxační pobyt v oblíbeném termálním městečku Velký Meder, zdejší voda o teplotě 36 – 38 oC působí blahodárně na kloubní poruchy, nemoci páteře a svalů a celkovou regeneraci organismu. Formou výletů pak navštívíme dvě evropské metropole Bratislavu a Vídeň s krásnými historickými jádry, čeká nás prohlídka vodního díla Gabčíkovo a návštěva maďarských starobylých měst - Györ a Ostřihom.

1. den zájezdu Odjezd v časných ranních hodinách z republiky na Slovensko, do bývalého Prešpurku, dnešní BRATISLAVY . Prohlídka nejvýznamnějších památek města, které se většinou nachází v historickém jádru Starého města , Michalská brána - jediná z původních středověkých opevnění, symbol města Bratislavský hrad , tyčící se na plošině 85 m nad Dunajem, Grasalkovičův palác - sídlo slovenského prezidenta, katedrála sv. Martina - korunovační kostel uherských králů, Františkánský kostel ze 13. stol., kouzelné uličky Starého města aj. Odjezd na ubytování v nedalekém Velkém Mederu. 2. den zájezdu Odpočinkový a relaxační den v termálním koupališti VELKÝ MEDER . Moderní areál se řadí k jednomu z nejhezčích na Slovensku, nachází se v prostředí lesoparku a zdejší vody přispívají k celkové regeneraci organismu (celodenní vstupné do termálů cca 10 €). 3. den zájezdu Odjedeme k prohlídce titánského vodního díla GABČÍKOVO . Následuje výlet do Maďarska, do města festivalů GYÖR , prohlídka historického barokního centra s architektonickými, kulturními i přírodními památkami – kostely, paláce, muzea, typické barokní rohové balkóny, úzké historické uličky ve starém městě. Návrat na ubytování. 4. den zájezdu Odpočinkový a relaxační den v termálním koupališti VELKÝ MEDER nebo fakult. výlet do hlavního města mocnářství VÍDNĚ . Vídeň, to je především baroko a klasicismus, ale i světoznámý porcelán, luxusní Ples v opeře, společenský život. Málokde na světě jsou památky soustředěny na tak malé ploše kolem centra jako právě ve Vídni. Prohlídka historického centra - monumentální Dóm sv. Štěpána, Figarohaus - zde bydlel a složil Figarovu svatbu W. A. Mozart, Hofburg - bývalá císařská rezidence, jedinečná palácová stavba, jejíž vznik se datuje do 13. století - "město ve městě", najdeme zde stopy po císařovně Marii Terezii, císaři Leopoldovi a dalších panovnících spojených s naší historií, procházka po Augustinerstrasse se souborem náměstí a paláců, navštívíme okolí radnice - Nová radnice, budova Parlamentu aj. 5. den zájezdu Výlet za poznáním okolí Dunaje, tvořícího slovensko-maďarskou hranici. Ve slovenském Štúrovu přejedeme přes most Marie Valérie do Maďarska a na břehu Dunaje navštívíme OSTŘIHOM , prapůvodní centrum Uherského království. Prohlídka Hradního vrchu, jehož dominantou je největší svatostánek v zemi - Ostřihomská bazilika s arcibiskupskou kryptou, kapličkou Tamáše Bakócze , jejímž stavitelem a sochařem byl Michelangelův žák Andrea Ferrucci z Florencie, katedrální klenotnice a cca 80 m vysoká kopule, skýtající fantastický výhled na širé okolí Dunaje a na samotnou Ostřihom i slovenské Štúrovo. Odpoledne relaxace a odpočinek v termálních lázních VELKÝ MEDER . 6. den zájezdu Dopoledne relaxace v termální koupališti Velký Meder. Po poledni odjezd domů. Cestou zpět navštívíme mohutný a krásný zachovalý hrad ČERVENÝ KÁMEN , úchvatné interiéry a exteriéry s bohatou štukovou a freskovou výzdobou, mohutná lipová alej. Návrat do ČR ve večerních hodinách.

Podnadpis : TERMÁLY A VÝLETY - LÉČEBNÝ BALÍČEK V CENĚ

Typ ubytování (např. Hotel ***, Stan ...) : Hotel***

Ubytování: ano

Stravování: polopenze

Doprava: autokarem

Nástupní místa : 04.09. – 09.09. odjezd B, F

Přehled nástupních míst najdete ZDE

Slovensko - Bratislava Rakousko - Vídeň Rakousko - Vídeň Slovensko - Bratislava Slovensko - Bratislava Slovensko - Bratislava Slovensko Bratislava

Termíny a ceny

termín od termín do počet dní
04.09.2018 09.09.2018 6 7 190 Kč7 190 Kč7 190 Kč7 190 Kč momentálně není k dispozici
04.09.2018 09.09.2018 6 6 614 Kč6 614 Kč6 614 Kč6 614 Kč rezervovat
04.09.2018 09.09.2018 6 6 614 Kč6 614 Kč6 614 Kč6 614 Kč rezervovat
04.09.2018 09.09.2018 6 6 614 Kč6 614 Kč6 614 Kč6 614 Kč rezervovat

Vysvětlivky

 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj
 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj - doobsazení
 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj s přistýlkou
 • : dospělá osoba - jednolůžkový pokoj

Cena zahrnuje

 • 1x taneční hudbu po večeři
 • 5x polopenzi formou švédského stolu v hotelu Themal Varga*** vzdáleného 15 m
 • 5x ubytování ve Velkém Medru - hotel Aqua *** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
 • dopravu klim. busem
 • ozdravný balíček pro osoby starší 15 let – 15min. rašelinový zábal zad a 15min. léčebná masáž zad
 • průvodce
 • turistickou daň

Cena nezahrnuje

 • 1lůžk. pokoj 1500 Kč
 • Fakultativní příplatek:
 • fakultativní výlet do Vídně 550 Kč (min. počet 20 účastníků)
 • komplex pojištění vč. storna zájezdu 210 Kč
 • vstupné, fakult. služby
 • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"

Kontaktujte nás

Skype skype
tel/fax - 385 310 813
mobil - 720 154 400
info@cestovkapohoda.cz
Otevírací doba
Po - Čt 9.00 – 18.00
Pá 9.00 - 17.00

Předprodej vstupenek

CB SYSTÉM, TICKET PORTAL, TICKET PRO, TICKET STREAM, TICKET ART, COLOSSEUM TICKET

Předprodej vstupenek na koncerty, divadla, muzikály, festivaly, výstavy....

Aktuality

ZÁJEZDY do HOLANDSKA 2017/2018!!!

AUTOSALON ŽENEVA 2018!! CENA 1.839 Kč/os!!

ZÁJEZDY PRO DĚTI

PAŘÍŽ SPECIÁL - od 3.890 Kč!! TERMÍNY NA ROK 2017!!

Aktuální kurzy

USA dolar 20,75 Kč
euro 25,43 Kč
Chorvatsko kuna 3,42 Kč

Počasí