CK Pohoda Itálie Zájezd č. RE/IT613-18

Velký Okruh Sicílií

Itálie
Sicílie
Sicílie je skanzenem středomořského umění a architektury, jehož vývoj lze sledovat…

10Počet dnů:

05.10.2018Termíny od:

14 590 Kč Cena od:

10 - denní zájezd

Sicílie je skanzenem středomořského umění a architektury, jehož vývoj lze sledovat od perel klasického řeckého stavitelství v Segestě, Selinute až po středověkou Taorminu. Bohatství renesančního umění spatříme v Palermu, památky klasického Řecka se vzrušující romantikou antických mýtů v Údolí chrámů v Agrigentu či Syrakusách. Po celou dobu nás budou obklopovat přírodní krásy a rozmanitost zdejší krajiny, vč. zadumané Etny a sopečného žáru Liparských ostrovů. Neapol - Trapani - Egadské ostrovy - Saline di Trapani - Erice - Segesta - Agrigento (Údolí chrámů) - Noto - Syrakusy - Etna - Taormina - Liparské ostrovy - Palermo - Monreale

S VÝLETEM NA EGADSKÉ OSTROVY

1. den zájezdu Odjezd z ČR v podvečerních hodinách. 2. den zájezdu Dopoledne příjezd do Kampánie. NEAPOL (UNESCO), krátká prohlídka historického centra, Centro Storico, Castel Nuovo, červený Palazzo Reale, čtvrť Santa Lucia. Večer nalodění na trajekt do Palerma – nocleh v kajutách. 3. den zájezdu Vylodění v Palermu a přejezd do historického centra Trapani . Program B, C dopolední připojení ke skupině. TRAPANI - město, které před lety proslavil filmový komisař Corrado Catani, jenž tady v televizním seriálu Chobotnice zahájil svůj boj se sicilskou mafií. Uvidíme především barokní památky ze španělské éry dějin ostrova. Možnost fakult. výletu na EGADSKÉ OSTROVY, vyhlášené křišťálově čistou vodou - ostrov FAVIGNANA s tufovými útesy, dominanta Monte Santa Caterina. Návrat do Trapani, průjezd přes SALINE DI TRAPANI, bílá krajina mělkých nádrží (saline), třpytící se hromady soli. Po stopách semitských Féničanů a výdobytcích jejich starověké civilizace se vydáme na ostrůvek MOZIA s archeologickým areálem. 4. den zájezdu Západní Sicílie – po stopách tajemného národa Elymů , starobylá a drsná, slunečná a temná. Městečko ERICE , založené na legendární hoře Eryx a navzdory puritánskému vzhledu, je známé z historie jako nechvalně proslulé centrum Venušina kultu. Na vrcholku Monte Barbaro navštívíme SEGESTU , prohlídka známého chrámu z 5. stol. př. n. l., vystavěného na okraji hlubokého kaňonu uprostřed divokých hor patří k nejpůsobivějším starověkým památkám na světě. Odpoledne turistický magnet Sicílie – chrámový komplex v ÚDOLÍ CHRÁMŮ u AGRIGENTA (UNESCO): Agora – obchodní centrum antického Akragasu, chrám Kastora a Poluxe, se základy 112 m dlouhého chrámu Dia olympského, Herkulova svatyně, Héřin chrám aj. Po prohlídce bývalého nejbohatšího města Velkého Řecka odjedeme na nocleh. 5. den zájezdu Odjezd přes Hyblajské vrchy do oblasti jihovýchodní Sicílie. Půvabné NOTO , nejkompletněji dochované barokní město na Sicílii. Necháme se omámit teplým leskem zlata, růžovými odstíny místního vápence, spletencem strmých schodišť, barokních paláců a katedrál (San Nicolo) i svůdných karyatid v Palazzo Villadorata. SYRAKUSY, město s významnými památkami a bohatou minulostí, ostrovní stará část Ortygia, duchovní srdce celého města - ruiny chrámu Apollóna a Artemis, Arethusin pramen, který oživuje báji o krásné vodní víle, antická čtvrť Neapoli, archeologický areál s řeckým divadlem, barokní katedrála. 6. den zájezdu Odjezd ze Syrakus k přírodní raritě Sicílie - nejvyšší činné sopce Evropy ETNĚ . Zájemci vyjedou fakult. lanovkou a terénním busem až do výšky 3000 m - obří lávová pole, výhledy na Catanii. Z vrcholu sopky prý házeli Kyklopové kusy skal po prchajícím Odysseovi a vytvořili tak malebnou Rivieru dei Ciclopi. V případě nepříznivého počasí při výstupu na Etnu se variantně zastavíme u přírodního unikátu na úpatí sopky, u kaňonu říčky ALCANTARY . Tok dravé říčky zde opracoval bazaltové skály do neuvěřitelných podob. Odpoledne půvabné sicilské město TAORMINA, aragonské domy v čele s palácem Corvaia, antická cisterna Naumachie, městský park Lady Florence se subtropickou zahradou, starověké řecké divadlo - Teatro Greco s vyhlášenou akustikou. 7. den zájezdu Pobyt u moře , individuální volno. Možnost fakultativního výletu do vulkanického souostroví LIPARSKÝCH OSTROVŮ - ostrov VULCANO , jenž je dle tradice považován za sídlo boha kováře a vládce sopek Hefaista, římského Vulkána, PORTO LEVANTE , vyhlášené sirné jezírko, možnost výstupu na hranu Velkého kráteru. Ostrov LIPARI , největší ostrov celého souostroví, stejnojmenné městečko s katedrálou sv. Bartoloměje, vyhlídková plavba bárkou podél skalních útvarů, Jeskyně andělů a Jeskyně zamilovaných, písečné pláže s průzračným mořem. 8. den zájezdu Prohlídka hl. města Sicílie PALERMA . Město pod horou Pelegrino, je sondou do odvrácené orientální tváře Sicílie. Zatímco na východním pobřeží ostrova žijí potomci starověkých Řeků, tady na západě koluje v žilách obyvatel semitská krev Féničanů a Arabů. Normanské panovníky nám připomene Královský palác , kostel Jana Poustevníka, jenž v dobách Maurů býval islámskou modlitebnou, náměstí Quattro Canti , vyznačující střed města a symbolizující 4 roční období, kašna Pretoria, brána Porta Nuova aj. Návštěva MONREALE na úpatí předhůří Zlaté mušle – Monrealská katedrála , chrám Panny Marie je jedním z umělecky nejhodnotnějších svatostánků na světě, proslulé mozaiky s výjevy ze stránek Starého a Nového zákona. Večerní nalodění na trajekt, nocleh v kajutách. 9. den zájezdu Ráno kolem 7.00 hod. vylodění v NEAPOLI . Prohlídka historického centra města – barokní kostely a sloupy, úzké uličky, čtvrť betlémů, katedrála, kostel svaté Kláry – mauzoleum anjuovských a bourbonských králů. Kolem poledne odjezd z Neapole. 10. den zájezdu Předpokládaný návrat do ČR v ranních hodinách.

Orientační ceny vstupného : ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ (z roku 2016) Neapol - metro k vyhlídce u pevnosti 2 € Neapol - pevnost 5 € Neapol - Certosa San Martino 6 € Palermo - klenotnice 3 € Palermo - královský palác + kaple 13 € (skupinová cena 8,50 €) Monreale - katedrála 3 € Monreale - křížová chodba 6 € Monreale - vyhlídková terasa 2,5 € Etna lanovka + terénní bus 63 € Lipary a Vulcano - výlet 45 € (včetně ostrovní taxy) Lipary - muzeum 6 € Vulcano - sirné jezírko 3 € + 1 € sprcha Taormina - lanovka 6 € Agrigrento - 10 € Syrakusy - katedrála 2€ Syrakusy - Neapolis 10 € Alcantara -11 € Egadské ostrovy. - výlet od 17 € Mozia - loď + arch.areál 9 € Salina - 6 € Segesta - chrám 6 € Argrigento - 10 €

Kapesné : dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme cca 210 €

Zajímavosti :

Ubytování: ano

hotel***

Stravování: snídaně

Doprava: autokarem

Nástupní místa : 05.10. – 14.10. odjezd A, B, G

Přehled nástupních míst najdete ZDE

Itálie - Sicílie Trapani Itálie - Liparské ostrovy, Vulcano Itálie - Liparské ostrovy, Vulcano Itálie - Sicílie Itálie - Sicílie Itálie - Sicílie Itálie - Sicílie Itálie - Sicílie Itálie - Sicílie Itálie - Sicílie Agrigento Itálie - Sicílie Agrigento Itálie - Sicílie Arigento Itálie - Sicílie Palermo katedrála Itálie - Sicílie Taormina Itálie - Sicílie Trapani Itálie - Sicílie, Palermo Itálie - Sicílie, Taormina Isola Bella

Termíny a ceny

Tento zájezd již nenabízíme.

Vysvětlivky

 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj
 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj - doobsazení
 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj s přistýlkou
 • : dospělá osoba - jednolůžkový pokoj

Cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. busem
 • průvodce
 • pobytovou taxu
 • 5x snídani
 • 7x ubytování (5x v hotelu*** - 2lůžk.pokoje s příslušenstvím, 2x na trajektu - 4lůžk. kajuty)
 • trajekt Neapol - Palermo a zpět – kajuty

Cena nezahrnuje

 • Fakultativní příplatek:
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 330 Kč
 • 5x večeře v hotelu 1990 Kč
 • 1lůžk. pokoj 3000 Kč (povinné při nedoobsazení)
 • vstupné, fakult. a lodní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"

Slevy

 • Váš BONUS cestovní pojištění zdarma při objednávce zájezdu do 1.3.2018

Sicílie

Sicílie je největším ostrovem ve Středomoří a zároveň největším a nejjižnějším regionem v Itálii. Od italské pevniny je oddělen Messinskou úžinou, která v nejužším místě měří jen 3 km. Od Afriky je Sicílie vzdálena asi 140km. Ostrov má trojúhelníkovitý tvar a omývají jej 3 moře – ze severu Tyrhénské, z jižní strany Středozemní a z východu Jónské. K Sicílii patří také velké množství ostrovů: na severu jsou to ostrovy Eolie (Liparské), ostrov Ustica, na západě ostrovy Egadi a na jihu souostroví Pelagie a Pantelleria. Ostrov Sicílie je rozdělen do 9-ti provincií – Agrigento, Caltanisetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa a Trapani. Hlavním městem ostrova je Palermo. Tipy na výlet: Palermo, jehož centrum tvoří křižovatka a náměstí Piazza Vigliena, které Sicilané neznají jinak než „ I Quattro Canti“ (Čtyři rohy) a odkud se dá jen za pár minut dojít k nejzajímavějším pamětihodnostem města – Normanský palác s římskými, arabskými a byzantskými slohovými prvky, barokní kostely podél hlavní třídy Corso Vittorio Emanuele, pobřežní promenáda Foro Italico či Villa Giulia s krásnou botanickou zahradou. V městě Palermo má také jedno z hlavních sídel italská mafie. Trapani přístav, který leží na západní straně ostrova a je proslulý zejména svými kostely – katedrála S. Lorenzo, Chiesa del Collegio dei Gesuiti nebo kostel Santa Maria del Gesú. Agrigento, které se rozprostírá v místech, kde v antickém období stál Akragas, jedno z nejvýznamnějších měst tohoto období. Jižně od města Agrigento leží Údolí chrámů (Valle dei Templi), které se řadí k nejpůsobivějším komplexům starořeckých staveb. Město Siracusa (Sirakusy) a jeho Parco Archeologico, muzeum Museo Archeologico Regionale Paolo Orsi, barokní kostel Santa Lucia alla Badia, chrám Athény nebo ruiny Appolonova chrámu. Taormina a její řecké divadlo, odeion, Palazzo Corvaia nebo dóm.

Kontaktujte nás

Skype skype
tel/fax - 385 310 813
mobil - 720 154 400
info@cestovkapohoda.cz
Otevírací doba
Po - Pá 9.00 – 17.00

Předprodej vstupenek

CB SYSTÉM, TICKET PORTAL, TICKET PRO, TICKET STREAM, TICKET ART, COLOSSEUM TICKET

Předprodej vstupenek na koncerty, divadla, muzikály, festivaly, výstavy....

Aktuality

ZÁJEZDY do HOLANDSKA 2018/2019!!!

Již nyní poznávací zájezdy do Holandska na rok 2018/2019!!! KLIKNI ZDE:

AUTOSALON ŽENEVA 2019!! CENA 1.899 Kč/os!!

TERMÍNY NA ROK 2019!! KLIKNI!!

ZÁJEZDY PRO DĚTI

Rezervujte již nyní !!! Heide Park, Eurodisneyland, Legoland, Bayern Park, Marineland, Delfinárium a Zoo Norimberk aj.

PAŘÍŽ, VERSAILLES, sídla Fontainebleau - od 2.399 Kč!! TERMÍNY NA ROK 2018/2019!!

Nejlevnější PAŘÍŽ autobusem!!! KLIKNI
Doprava, 2x nocleh v hotelu...

Aktuální kurzy

USA dolar 22,55 Kč
euro 25,87 Kč
Chorvatsko kuna 3,48 Kč

Počasí