CK Pohoda Německo Zájezd č. RE/D653-18

Německo, Velký Okruh

Německo

Zájezd nám nabídne nejvíce navštěvované lokality Německa - historické památky, krásná…

9Počet dnů:

30.07.2018Termíny od:

11 690 Kč Cena od:

9 - denní zájezd

Zájezd nám nabídne nejvíce navštěvované lokality Německa - historické památky, krásná města pulzující životem, architektonické skvosty, bohatý noční život, tradiční zvyky, krásnou přírodu Černého lesa a údolí Rýna.

Postupim - Sanssouci - Berlín - Schwerin - Lübeck - Travemünde - Hamburg - Brémy - Cáchy - Kolín n. Rýnem - Bonn - údolí Mosely – Trevír – Bernkastel – Eltz - Koblenze - Mohuč - Heidelberg - Maulbronn - Baden-Baden - Ludwigsburg - Regensburg

1. den zájezdu
Odjezd z republiky v pozdních večerních hodinách.

2. den zájezdu
Ráno zastávka v POSTUPIMI , prohlídka zámku SANSSOUCI (UNESCO), letního sídla německých císařů. BERLÍN (UNESCO), návštěva zajímavých míst německé metropole (třída Unter den Linden, Braniborská brána, Říšský sněm, Alexander Platz, Pergamonské muzeum aj.).

3. den zájezdu
SCHWERIN , město s malebnou polohou mezi jezery, pohádkovým ostrovním zámkem a jedinečně zachovalým historickým jádrem, jehož starobylé budovy přečkaly 2. sv. válku bez újmy. Schwerinu se též přezdívá "Florencie severu", jelikož se v minulosti stal Mekkou umělců. LÜBECK (UNESCO), ve středověku nejvýznamnější město na Baltu. Po 2. sv. válce bylo pěkně obnoveno. Upoutá zde velké množství cihlových staveb (průčelí domů, radnice, brány, kostely aj.), přitahující obdivovatele tzv. cihlové gotiky. TRAVEMÜNDE , výletní místo na pobřeží Lübeckého zálivu s plážemi, kasiny a restauracemi.

4. den zájezdu
HAMBURG , město různých stavebních slohů. Historické centrum obklopené parky, vykřičená čtvrť Sankt Pauli. BRÉMY (UNESCO), centru Brém vévodí staré jádro s velkolepým románským dómem a radnicí s renesančním průčelím. Náměstí Marktplatz s pěknými štítovými domy.

5. den zájezdu
CÁCHY (UNESCO), město korunovace římských císařů a německých králů. Dóm s trůnem Karla I. Velikého a osmiúhlou dvoupatrovou kaplí je nejvýznamnější stavbou z karolínského období. Dále ve městě můžeme vidět gotickou radnici, lázeňský park, kolonádu aj. KOLÍN NAD RÝNEM (UNESCO), město se může pochlubit nejslavnější gotickou stavbou v Německu - ohromným Dómem a množstvím dochovaných románských kostelů, malebnými domy na Fischmarktu, radnicí, velkým výstavištěm, muzei a dalšími zajímavostmi. BONN , bývalé hlavní město SRN. Rodné město L. van Beethovena založené Římany v roce 11 př.n.l.

6. den zájezdu
Romantické ÚDOLÍ MOSELY , město TREVÍR , jedno z nejkrásnějších německých měst s řadou památek z římské doby (např. monumentální brána) i dob pozdějších. BERNKASTEL , městečko s unikátním souborem hrázděných domů obklopené proslulými vinicemi. ELTZ , zde se nachází jeden z nejkrásnějších hradů v Evropě, množství věží a věžiček a romantické výhledy dolů do údolí Eltz.


7. den zájezdu
PORÝNÍ : Možnost plavby lodí z KOBLENZE , města položeného na soutoku Mosely a Rýna. Z paluby lodi budete moci obdivovat krásné údolí s terasovitými svahy, na kterých se rozkládají vinice a vesničky. Celému údolí Rýna (UNESCO) dominují mohutné hrady, např. zámek STOLZENFELS , hrady RHEINFELS , "Kočka" a "Myš". Lodí připlujeme i k proslulé SKÁLE LORELEY , kde se zrodila slavná legenda o krásné dívce s čarokrásným hlasem. Na závěr dne prohlídka MOHUČE , arcibiskupského města na soutoku Rýna a Mohanu s proslulým dómem sv. Martina, přední stavby v německém románském stylu.


8. den zájezdu
HEIDELBERG , patřící k nejkrásnějším německým městům. V 18. století byl vybudován v barokním slohu. Z impozantního starého mostu je krásný výhled na Heidelberský zámek, který dominuje městu. Klášter MAULBRONN (UNESCO) byl založen r. 1147 mnichy z Alsaska. Je jednou z nejzachovalejších ukázek středověké architektury v Evropě. Celý komplex obepínají obranné hradby s věžemi. BADEN – BADEN , elegantní lázeňské středisko s kolonádou, parky, novými lázněmi i zříceninami římských lázní.


9. den zájezdu
Zámek LUDWIGSBURG , situován v blízkosti Stuttgartu, "švábské Versailles". K procházkám zde lákají zahrady s romantickým zámečkem, barokní park a ovocná zahrada. REGENSBURG, významné historické město, jehož Dóm je nejvýznamnější gotická sakrální stavba v Bavorsku. Prohlídka centra s řadou gotických i renesančních městských domů, kostelů a muzeí. Příjezd do ČR v pozdních večerních hodinách.

Typ ubytování (např. Hotel ***, Stan ...) : Hotel

Ubytování: ano

Stravování: snídaně

Doprava: autokarem

Nástupní místa : 30.07. - 07.08. odjezd A + Ostrava (+500)

Přehled nástupních míst najdete ZDE

Německo - Schwerin zámek mapka - Německo, velký okruh Německo - Berlín Německo - Berlín Německo - Berlín Německo - Berlín Alexanderplatz Německo - Berlín, Berlínský dóm Německo - Eltz hrad Německo - Heidelberg Německo - Kolín nad Rýnem Německo - Kolín nad Rýnem, Dóm Německo - Lübeck Německo - Ludwigsburg

Termíny a ceny

termín od termín do počet dní
30.07.2018 07.08.2018 9 11 690 Kč11 690 Kč11 690 Kč rezervovat
30.07.2018 07.08.2018 9 11 690 Kč11 690 Kč11 690 Kč rezervovat
30.07.2018 07.08.2018 9 11 690 Kč11 690 Kč11 690 Kč rezervovat
30.07.2018 07.08.2018 9 11 690 Kč11 690 Kč11 690 Kč rezervovat
30.07.2018 07.08.2018 9 11 690 Kč11 690 Kč11 690 Kč rezervovat

Vysvětlivky

 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj
 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj - doobsazení
 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj s přistýlkou

Cena zahrnuje

 • 2x polopenzi
 • 7x ubytování v hotelu - 2lůžk.pokoje s příslušenstvím
 • dopravu lux. klim. busem
 • průvodce

Cena nezahrnuje

 • 5x snídaně 1000 Kč
 • fakult. služby
 • Fakultativní příplatek:
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 320 Kč
 • lodní výlety
 • vstupné
 • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"

Kontaktujte nás

Skype skype
tel/fax - 385 310 813
mobil - 720 154 400
info@cestovkapohoda.cz
Otevírací doba
Po - Čt 9.00 – 18.00
Pá 9.00 - 17.00

Předprodej vstupenek

CB SYSTÉM, TICKET PORTAL, TICKET PRO, TICKET STREAM, TICKET ART, COLOSSEUM TICKET

Předprodej vstupenek na koncerty, divadla, muzikály, festivaly, výstavy....

Aktuality

ZÁJEZDY do HOLANDSKA 2017/2018!!!

AUTOSALON ŽENEVA 2018!! CENA 1.839 Kč/os!!

ZÁJEZDY PRO DĚTI

PAŘÍŽ SPECIÁL - od 3.890 Kč!! TERMÍNY NA ROK 2017!!

Aktuální kurzy

USA dolar 20,75 Kč
euro 25,43 Kč
Chorvatsko kuna 3,42 Kč

Počasí