CK Pohoda Slovensko Zájezd č. RE/SK702-18

Bratislava – Vídeň - Budapešť

Slovensko

Trvale oblíbený zájezd nás zve k návratu do dob, kdy tato města ležela v jedné zemi…

4Počet dnů:

23.08.2018Termíny od:

5 142 Kč Cena od:

4 - denní zájezd

Trvale oblíbený zájezd nás zve k návratu do dob, kdy tato města ležela v jedné zemi. Není bez zajímavosti shlédnout dnešní život metropolí, tak úzce spjatých s naší historií. Prohlédneme si metropole na Dunaji - Bratislavu, Budapešť i Vídeň a odpočineme si v termálních lázních Velký Meder. Bratislava – Budapešť – Velký Meder – Vídeň

1. den zájezdu Odjezd v časných ranních hodinách z republiky na Slovensko, do bývalého Prešpurku, dnešní BRATISLAVY . Prohlídka nejvýznamnějších památek města, které se většinou nachází v historickém jádru Starého města , Michalská brána - jediná z původních středověkých opevnění, symbol města Bratislavský hrad , tyčící se na plošině 85 m nad Dunajem, Grasalkovičův palác - sídlo slovenského prezidenta, katedrála sv. Martina - korunovační kostel uherských králů, Františkánský kostel ze 13. stol., kouzelné uličky Starého města aj. Ubyt. v Bratislavě. 2. den zájezdu Celodenní výlet do BUDAPEŠTI, jež byla stavěna jako hlavní město Uherska. Okružní jízda městem, pěší prohlídka významných památek: BUDA , hradní čtvrť (Rybářská bašta, Matyášův chrám, kde je uložena původní uherská koruna, Královský habsburský palác). PEŠŤ , impozantní budova Parlamentu, tržnice a Váci utca, nákupy, variantně návštěva termálních lázní . Večer návrat na ubytování. 3. den zájezdu Odpočinkový a relaxační den v termálním koupališti VELKÝ MEDER . Moderní areál se řadí k jednomu z nejhezčích na Slovensku, nachází se v prostředí lesoparku a zdejší vody přispívají k celkové regeneraci organismu (celodenní vstupné do termálů cca 10 €). Návrat na ubytování. 4. den zájezdu Do hlavního města mocnářství VÍDNĚ připlujeme lodí po Dunaji. Vídeň, to je především baroko a klasicismus, ale i světoznámý porcelán, luxusní Ples v opeře, společenský život. Málokde na světě jsou památky soustředěny na tak malé ploše kolem centra jako právě ve Vídni. Prohlídka historického centra - monumentální Dóm sv. Štěpána, Figarohaus - zde bydlel a složil Figarovu svatbu W. A. Mozart, Hofburg - bývalá císařská rezidence, jedinečná palácová stavba, jejíž vznik se datuje do 13. století - "město ve městě", najdeme zde stopy po císařovně Marii Terezii, císaři Leopoldovi a dalších panovnících spojených s naší historií, procházka po Augustinerstrasse se souborem náměstí a paláců, navštívíme okolí radnice - Nová radnice, budova Parlamentu aj. Ve večerních hodinách odjezd do republiky.

Podnadpis : , PLAVBA LODÍ PO DUNAJI DO VÍDNĚ

Typ ubytování (např. Hotel ***, Stan ...) : Hotel***

Ubytování: ano

Stravování: snídaně

Doprava: autokarem

Nástupní místa : 23.08. – 26.08. odjezd B, F

Přehled nástupních míst najdete ZDE

Slovensko - Bratislava Maďarsko - Budapešť Rakousko - Vídeň Rakousko - Vídeň Slovensko - Bratislava Slovensko - Bratislava Slovensko - Bratislava Slovensko Bratislava

Termíny a ceny

termín od termín do počet dní
23.08.2018 26.08.2018 4 5 142 Kč5 142 Kč5 142 Kč5 142 Kč rezervovat
23.08.2018 26.08.2018 4 5 590 Kč5 590 Kč5 590 Kč5 590 Kč momentálně není k dispozici
23.08.2018 26.08.2018 4 5 142 Kč5 142 Kč5 142 Kč5 142 Kč rezervovat
23.08.2018 26.08.2018 4 5 142 Kč5 142 Kč5 142 Kč5 142 Kč rezervovat
23.08.2018 26.08.2018 4 5 142 Kč5 142 Kč5 142 Kč5 142 Kč rezervovat
23.08.2018 26.08.2018 4 5 142 Kč5 142 Kč5 142 Kč5 142 Kč rezervovat

Vysvětlivky

 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj
 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj - doobsazení
 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj s přistýlkou
 • : dospělá osoba - jednolůžkový pokoj

Cena zahrnuje

 • 3x snídani
 • 3x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
 • dopravu lux. klim. busem
 • lodní lístek Bratislava – Vídeň
 • průvodce

Cena nezahrnuje

 • 1lůžk. pokoj 1350 Kč
 • 3x večeře 800 Kč
 • Fakultativní příplatek:
 • komplex pojištění vč. storna zájezdu 140 Kč
 • vstupné, fakult. služby
 • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"

Kontaktujte nás

Skype skype
tel/fax - 385 310 813
mobil - 720 154 400
info@cestovkapohoda.cz
Otevírací doba
Po - Čt 9.00 – 18.00
Pá 9.00 - 17.00

Předprodej vstupenek

CB SYSTÉM, TICKET PORTAL, TICKET PRO, TICKET STREAM, TICKET ART, COLOSSEUM TICKET

Předprodej vstupenek na koncerty, divadla, muzikály, festivaly, výstavy....

Aktuality

ZÁJEZDY do HOLANDSKA 2017/2018!!!

AUTOSALON ŽENEVA 2018!! CENA 1.839 Kč/os!!

ZÁJEZDY PRO DĚTI

PAŘÍŽ SPECIÁL - od 3.890 Kč!! TERMÍNY NA ROK 2017!!

Aktuální kurzy

USA dolar 20,75 Kč
euro 25,43 Kč
Chorvatsko kuna 3,42 Kč

Počasí