CK Pohoda Velká Británie Zájezd č. RE/GB551-18

Cornwall – Po Stopách Krále Artuše

Velká Británie
Anglie
Magický kout Británie charakterizují kilometry rozmanitého pobřeží. Vydejte se tedy…

9Počet dnů:

09.07.2018Termíny od:

14 990 Kč Cena od:

9 - denní zájezd

Magický kout Británie charakterizují kilometry rozmanitého pobřeží. Vydejte se tedy s námi poznat keltský Cornwall, plný romantických příběhů, které jsou spjaty s králem Artušem, jenž se podle pověsti narodil v Tintagelu. Poznáme výjimečnou oblast - civilizací nedotčené vesnice, romantická a tajemná vřesoviště, rybářské vesnice, rozervaná pobřeží, strhující výhledy, to vše v protikladu se životem v rušných městech. Zájezd provází Tomáš Rezler Brighton - Portsmouth - hrad Corfe - Exeter - Plymouth - Cornwall: St.Michael´s Mount - Penzance – Land´s End – St. Ives - Tintagel - Lanhydrock - Bodmin Moor - NP Dartmoor – Princetown – Postbridge - Plymouth - Glastonbury - Wells - Bath - Londýn

A NÁRODNÍ PARK DARTMOOR

1. den zájezdu:

V pozdních odpoledních hodinách odjezd z ČR.2. den zájezdu:

Ráno přejedeme kanál La Manche do Anglie a pokračujeme na jih k populárnímu a oblíbenému přímořskému letovisku BRIGHTON , který odjakživa přitahoval společenskou smetánku. Majestátní sídlo výstředního pavilonu Royal Pavilion , procházka po Palace Pier – typické pozdně viktoriánské molo z roku 1899. Odpoledne příjezd do města PORTSMOUTHU s bohatou námořní minulostí Anglie – prohlídka historické námořní oblasti Flagship Portsmouth s bývalou vlajkovou lodí admirála Nelsona z bitvy u Trafalgaru nebo lodi Mary Rose, moderní vyhlídková věž Spinnaker Tower, dlážděné nábřeží The Point s množstvím restaurací a možností občerstvení. Ubytování v Portsmouthu.3. den zájezdu:

Cesta na jihozápad Anglie, zastávka v hrabství Dorset na poloostrově Purbeck a prohlídka hradu CORFE , který patří mezi 15 nejúchvatnějších hradů světa, pozůstatky hradního opevnění stále působí velkolepým dojmem. Katedrální město EXETER , správní středisko Devonu – jedinečná katedrála sv. Petra, která se řadí k nejskvostněji zdobeným v Británii. Anglická riviéra – panoramatická cesta podél pobřeží - krátká návštěva malebných lázeňských městeček PAIGNTON , BRIXHAM . Díky mírnému podnebí, subtropickým zahradám a lux. viktoriánským hotelům si oblast vysloužila název "riviéra". Příjezd do PLYMOUTHU , města s bohatou historií mořeplavby a tudorovskou přístavní čtvrtí Barbican.4. den zájezdu:

Celodenní výlet do jižní části CORNWALLU . Navštívíme městečko Marazion s ostrovním hradem ST. MICHAEL´S MOUNT , městečko PENZANCE , příjemné městečko na okraji zátoky Mount´s Bay, nemineme ani MINACK THEATRE - impozantní divadlo na skalním útesu, možnost koupání na pláži Porthcurno a dojedeme až na nejzápadnější bod Anglie LAND´S END , malebné pobřeží, nekonečné výhledy na Atlantský oceán. Variantně dle horšího počasí bude závěr dne patřit typicky anglickému letovisku ST. IVES , podvečerní prohlídka města s možností povečeřet nejen rybu po anglicku, fotogenický přístav. Návrat na ubytování.5. den zájezdu:

Celodenní výlet do západní části CORNWALLU . Navštívíme rybářský přístav TINTAGEL , obklopený rozeklanými útesy, Merlinova jeskyně, romantické zříceniny Artušova rodného hradu vypínající se vysoko na návrší. Prohlédneme si známé viktoriánské sídlo a zahrady LANHYDROCKU , naše cesta povede dál do chráněného vřesoviště BODMIN MOOR mj. zde navštívíme hospodu Jamaica Inn z 18. století, kterou proslavila Daphne du Maurierová ve známém milostném příběhu o pašerácích. Dnes se tu nachází restaurace a malé muzeum.6. den zájezdu:

Výlet do Národního parku DARTMOOR , krajina jakou byste uprostřed země nečekali. Divoká vřesoviště vytvořila hrůzostrašné prostředí pro detektivní román Arthura Conana Doyla - Pes baskervilský. Procházka v národním parku - městečko PRINCETOWN , nejvýše položená osada v celé Anglii (420 m n. m.), miniaturní vesnice POSTBRIGE se známým středověkým žulovým mostem, pokračujeme kaňonem LYDFORD GORGE s nádherným vodopádem. Alternativně v Pymouthu návštěva přístavu a největšího mořského akvária v Británii. Odjezd do PLYMOUTHU , prohlídka města a půvabného přístavu – historický komplex plymoutských doků, kde se od napoleonských válek stavěly válečné lodě, návrší Plymouth Hoe , tudorovská přístavní čtvrť Barbican .7. den zájezdu:

Odjíždíme směrem na GLASTONBURY , město zahalené tajemstvím a opředené mýtem o králi Artušovi, Glastonburské opatství . Procházka na vrch GLASTONBURY TOR , označovaný za bájný ostrov AVALON , kde byl údajně král Artuš pohřben. Pokračujeme do města WELLS , majestátní katedrála a Vicars´Close (zbudovaná pro chór vikářů, náleží k nejstarším zcela zachovalým ulicím v Evropě). Prohlídka historického jádra honosného gregoriánského lázeňského střediska BATH v údolí řeky Avony, možnost návštěvy římských lázní, které patří mezi deset nejnavštěvovanějších v Anglii. Odjezd na ubytování.8. den zájezdu:

Pěší prohlídka nejvýznamnějších památek LONDÝNA s průvodcem, pro ty z vás, kdo město již navštívili, individuální program. V podvečerních hodinách odjezd do ČR.9. den zájezdu:

Předpokládaný návrat v odpoledních hodinách.

Orientační ceny vstupného : Brighton: Royal pavilon 10,40 GBP

Portsmouth: loď + muzea 16,10 GBP

Winchester: katedrála 5,50 GBP

Winchester: Artušův stůl 1,50 GBP

Exeter: katedrála 3,80 GBP

St. Michael´s Mount skupina 7,50 GBP


Minack: Theatre 4 GBP

Tintagel: hrad krále Artuše 8,55 GBP

Lanhydrock: zahrady + zámek 10 GBP


Jamaica Inn: 2,50 GBP

NP Dartmoor: 5 GBP

Princetown: muzeum 3 GBP

Lydford Gorge: 6,10 GBP

Glastonburské opatství 6 GBP

Wells: katedrála 6 GBP

Wells: biskup.palác 6 GBP

Bath: Římské lázně 10 GBP


Londýn: Westminster Abbey 20 GBP

Londýn: Katedrála Sv. Pavla 18 GBP

Londýn: Tower of London 20 GBP

Londýn: Houses of Parliament 20 GBP

Londýn: metro 8 GBP

Londýn: Buckinghamský palác 20,50 GBP

Londýn: Londýnské oko 26 GBP

Loď po Temži 15 GBP

Kapesné : dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme cca 150 GBP

Zajímavosti :

Ubytování: ano

hotel

Stravování: snídaně

Doprava: autokarem

Nástupní místa : 09.07. – 17.07. A, B, G, L + Plzeň

Přehled nástupních míst najdete ZDE

Anglie - pobřeží Cornwalu Anglie - Cornwall Marazion Anglie - Merlinova jeskyně, Tintagel Anglie - NP Dartmoor postbridge Anglie - pobřeží Dorsetu Biarritz Bodmin Moor Bristol Cornwall Cornwall Cornwall Cornwall - Royal Pavilion Brighton Cornwall - rybářská vesnice Dartmoor mapka - Cornwall - po stopách krále Artuše Portsmouth Velká Británie - Londýn, katedrála sv. Pavla

Termíny a ceny

Tento zájezd již nenabízíme.

Vysvětlivky

 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj
 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj - doobsazení
 • : dospělá osoba - Dvoulůžkový pokoj s přistýlkou
 • : dospělá osoba - jednolůžkový pokoj

Cena zahrnuje

 • 6x snídaně
 • 6x ubytování v hotelu – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
 • dopravu lux. klim. busem
 • průvodce
 • přejezd kanálu La Manche

Cena nezahrnuje

 • 1lůžk. pokoj 4200 Kč
 • Fakultativní příplatek:
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 320 Kč
 • vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"

Slevy

 • SLEVA 55+ ze základní ceny - 2%

Anglie

Anglie je největší ze čtyř zemí, které tvoří Spojené království Velké Británie a Severního Irska. Je z nich také nejlidnatější; obývá ji 52 milionů obyvatel, tj. zhruba 90 % celkové populace. Anglie leží na ostrově Velká Británie a sousedí s Walesem na západě a se Skotskem na severu. Západně od ní se nachází Severní Irsko a Irsko a jihovýchodně Francie a Normanské ostrovy.

Kontaktujte nás

Skype skype
tel/fax - 385 310 813
mobil - 720 154 400
info@cestovkapohoda.cz
Otevírací doba
Po - Pá 9.00 – 17.00

Předprodej vstupenek

CB SYSTÉM, TICKET PORTAL, TICKET PRO, TICKET STREAM, TICKET ART, COLOSSEUM TICKET

Předprodej vstupenek na koncerty, divadla, muzikály, festivaly, výstavy....

Aktuality

ZÁJEZDY do HOLANDSKA 2018/2019!!!

Již nyní poznávací zájezdy do Holandska na rok 2018/2019!!! KLIKNI ZDE:

AUTOSALON ŽENEVA 2019!! CENA 1.899 Kč/os!!

TERMÍNY NA ROK 2019!! KLIKNI!!

ZÁJEZDY PRO DĚTI

Rezervujte již nyní !!! Heide Park, Eurodisneyland, Legoland, Bayern Park, Marineland, Delfinárium a Zoo Norimberk aj.

PAŘÍŽ, VERSAILLES, sídla Fontainebleau - od 2.399 Kč!! TERMÍNY NA ROK 2018/2019!!

Nejlevnější PAŘÍŽ autobusem!!! KLIKNI
Doprava, 2x nocleh v hotelu...

Aktuální kurzy

USA dolar 22,55 Kč
euro 25,87 Kč
Chorvatsko kuna 3,48 Kč

Počasí